Sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo skatinimas

„Spindulio“ ugdymo centras – unikali, atvira, nuolat tobulėjanti įstaiga, šiandien teikianti viltį, o rytoj visavertį gyvenimą visuomenėje. Įstaigą lanko ugdytiniai, kuriems nustatyti vidutiniai ar sunkūs judesio ir padėties, lėtiniai neurologiniai, įvairiapusiai raidos ir kompleksiniai sutrikimai, dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai, vidutinė arba sunki negalia.

 

 

Vienas prioritetinių centro tikslų – sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo skatinimas. Centre vykdomi įvairūs sveikatinimo ir sporto užsiėmimai: fizinis ugdymas, fizinė veikla, individualios sveikatos ugdymo pratybos, neformalusis švietimas, kineziterapija, įvairūs masažai, baseinas. Esame atsakingi už savo veiklos kokybę, siekiame tobulėti, todėl dalyvaujame įvairiuose sveikatinimo projektuose. Įstaigoje sėkmingai įgyvendinami projektai „Bočia“ ir „Moovie“ – puiki motyvacija neįgaliesiems sportuoti lauke“ (veiklos vykdymo laikotarpis 2020 m. gegužės 1 d. – 2023 m. gegužės 1 d.) ir „Elektrostimuliacijos taikymas triračių sporte ir aktyvioje neįgaliųjų fizinėje veikloje“ (veiklos vykdymo laikotarpis 2021 m. rugsėjo 22 d. – 2024 m. rugsėjo 22 d.). Projektai bendrai finansuojami Sporto rėmimo fondo, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas, lėšomis. Už Sporto rėmimo fondo lėšas buvo įsigytas sporto inventorius („Bočia“ žaidimo komplektai, „Moovie“ dėlionės, triračiai, pritaikyti neįgaliesiems, elektrostimuliacijos aparatai „Compex SP 8.0“), jis sėkmingai pritaikomas projektinėse veiklose, sporto renginiuose, kasdienėse fizinėse veiklose, neformaliojo švietimo būreliuose, aktyvių pertraukų metu.

 

Projektais prisidedama prie socialinės įtraukties: į fizinio aktyvumo veiklas įtraukiami dalyviai, patiriantys socialinę atskirtį ir dėl to turintys mažiau galimybių dalyvauti tokiose veiklose.

 

„Spindulio“ ugdymo centro inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.