Susitikimas su kardinolu Sigitu Tamkevičiumi

Marytė Žuromskienė
,
Alytaus Putinų g-jos bibliotekos vedėja 

Alytus sulaukė neeilinio svečio – Jo Eminencijos kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ – kovotojo už Lietuvos laisvę ir žmogaus teises, leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ steigėjo ir redaktoriaus, dvasininko, apdovanoto Laisvės premija. Dvasiškoji  kardinolo S. Tamkevičiaus tarnystė prasidėjo Simno bažnyčioje, o pirmasis „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ numeris parengtas Simno bažnyčios klebonijoje. Kronika – išsamus duomenų apie sovietų valdžios persekiotą Bažnyčią rinkinys, atskleidęs realią Bažnyčios padėtį, tikinčiųjų diskriminaciją, žmogaus teisių pažeidimus.

 

Šiemet minime LKB Kronikos išleidimo 50-ąsias metines, o kardinolo – 60-ąsias kunigystės metines. Gražus sukakčių sutapimas. Dienoraštis, virtęs knyga, „Priespaudos kovos ir nelaisvės metai: 1968 AMDG 1988“, pristatytas alytiškiams  balandžio 21 dieną Kraštotyros muziejuje.

 

 

Renginyje dalyvavo ir prof. dr. Arvydas Šeškevičius. Jis pristatė naują savo knygą „Nenugalėta tiesa“, skirtą Kronikos 50-mečiui.

 

Renginį moderavo Kultūros paveldo departamento atstovė dr. Margarita Janušonienė.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.