Susitikimas su JAV partneriais įtraukiojo ugdymo tema

Sonata Litvinienė
,
Kretingos r. Darbėnų g-jos direktorė

Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos specialiosios pedagogės ir administracija sekmadienio pavakarę turėjo pažintinį susitikimą su Elmhurst miesto (Čikagos vakarinio priemiesčio) Yorko bendruomenės vidurinės mokyklos, kurioje mokosi 2900 mokinių, pagalbos specialistais ir direktoriaus pavaduotoju, kuruojančiu specialųjį ugdymą, Skip Kumm, kuris yra šios srities mokslų daktaras. Su Amerikos kolegomis dalijomės patirtimi apie įtraukųjį ugdymą. Smagu buvo sužinoti, kad dirbame panašiai, kaip kolegos amerikiečiai. Didelių skirtumų šioje srityje neradome, tik tai, kad Amerikoje įtraukusis ugdymas vyksta jau nuo 1970 metų, jie turi pakankamai specialistų ir daugiau šiuolaikiškų priemonių, o mes tik žengiame pirmuosius žingsnius. Amerikiečiai stengiasi kiek įmanoma daugiau vaikų su įvairiais poreikiais įtraukti į bendrojo lavinimo mokyklas. Mes nuo rugsėjo taip pat planuojame specialiųjų poreikių vaikams labiau pritaikyti ugdymo turinį. Manome, kad užsimezgęs šiltas bendravimas išaugs į abipusiai naudingą bendradarbiavimą.

Susitikimą iniciavo Yorko mokyklos istorijos mokytojas Justinas Riškus, lietuvių kilmės amerikietis. Partnerius Amerikoje mums surado Dainai Siliūnas, Sunlight Children’s Aid for Lithuania, „Saulutė”, JAV lietuvių organizacijos, pirmininkė.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.