Susitarimo dėl etatinio apmokėjimo žingsniai

Jolita Andrijauskienė
,
Klaipėdos Hermano Zudermano g-jos direktorė, etatinio konsultantė

Mūsų mokykloje šiemet susitarti dėl etatinio apmokėjimo įgyvendinimo sudėtinga nebuvo, jau turėjome praėjusių metų patirtį.

Pasiteisino praktika pradėti nuo susitikimų su atskiromis metodinėmis grupėmis – mažesnėse grupelėse lengviau vyksta pokalbis, galima aptarti visus iškilusius klausimus.

Su administracija jau buvome iš anksto apsitarę, ko mums reikės. Taip pat buvome parengę etatinio krūvio paskirstymo paruoštukus, kur reikėtų sudėlioti akcentus. Visoms metodinėms grupėms buvo duota laiko pagalvoti, kas teisiniuose dokumentuose geriausiai atitiktų mūsų mokyklos poreikius: kas galėtų būti įvardinta veikla bendruomenei, kas galėtų iš tikrųjų tilpti į 102 valandas, kokia turėtų būti valandinė išraiška.

 

Iš metodinių grupių konkretūs pasiūlymai keliavo į metodinę tarybą, kurią sudaro metodinių grupių pirmininkai, o administraciją pasiekė jau metodinės tarybos siūlomas galutinis variantas: kokia veikla, kokiu metiniu valandų skaičiumi įkainuojama, už ką reikėtų mokėti, kokie dalykai gali būti apmokami pagal faktą. Visus niuansus labai smulkiai aptarėme. Išanalizavę administracijoje pateiktus siūlymus, pasikvietėme metodinę tarybą į išplėstinį pasitarimą, kur susidėliojome galutinius taškus.

O tada jau prasidėjo darbas individualiai su mokytojais. Visiems buvo aišku, kokia veikla, kiek valandų turi būti įkainota, neliko jokių dviprasmybių. Individualus tarimasis vyko gana sklandžiai, nes sprendimai, kam, ką ir kiek duoti, kilo ne iš manęs, ne iš administracijos, o iš pačių mokytojų pagal tai, ką jie įsipareigoja atlikti.

 

Tad iki išeinant atostogauti, faktiškai jau iki birželio 18 d., visi mokytojai mūsų mokykloje jau žinojo, kokiu krūviu ir kokius darbus dirbs nuo rugsėjo.

Mūsų mokykloje vadinamąjį etatą turi absoliuti dauguma, o nemaža dalis – ir daugiau. Apmokami darbai, kurie sudaro valandas bendruomenei, leido žmonėms išsiauginti krūvį, atitinkamai išaugo ir atlyginimas.

Etatinį apmokėjimą įgyvendinti nėra sunku, svarbiausia mokėti skaityti dokumentus ir nepasilikti nieko paskutinei dienai. Manau, kad problemų gali kilti tik tose mokyklose, kur tokie svarbūs darbai, kuriems reikalingi bendruomenės susitarimai, yra atidėliojami arba paliekami savieigai. Kuo žmonės patys labiau įsigilina, kuo labiau jiems viskas yra išaiškinama nieko nenutylint ir nepaliekant dviprasmybių, tuo yra geriau. Jei vadovas sugebės atsakyti į kiekvieną mokytojui kylantį klausimą, problemų kilti neturėtų.

 

Sutarimo dėl mokytojų etatų ir darbo krūvio žingsniai:

  • Dokumentų skaitymas.
  • Vadovo apsitarimas su administracija, ko mokyklai reikės.
  • Parengti etatinio krūvio paskirstymo paruoštukai su svarbiausiais akcentais.
  • Modelio pristatymas metodinėse grupėse.
  • Metodinėms grupėms duotas laikas paruošti siūlymus metodinei tarybai.
  • Metodinės tarybos apibendrintų grupių pasiūlymų pateikimas administracijai.
  • Išplėstiniame administracijos ir metodinės tarybos pasitarime išsigryninti galutiniai sutarimai.
  • Individualus darbas su mokytojais.
  • Sutarčių pasirašymas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.