Suaugusiųjų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas: kaip palengvinti nuteistųjų mokymąsi

Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras dar 2019 m. gavo dotaciją projektui „Suaugusiųjų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas: kaip palengvinti nuteistųjų mokymąsi“ pagal „Erasmus+“ programą, kurios pagrindinis veiksmas – asmenų mobilumas mokymosi tikslais. Strateginis projekto tikslas – sudaryti sąlygas centre besimokantiems nuteistiesiems įgyti ir naudoti socialinius ir emocinius gebėjimus, padedančius patirti sėkmę mokymosi procese ir gyvenime, kuriančius darnius tarpusavio santykius bendruomenėse ir stiprinančius atsakingą elgesį visuomenėje. Nors pandemija iš esmės sustabdė Švietimo mainų paramos fondo, administruojančio „Erasmus+“ švietimo ir mokymo sritį, projektus ir žmonių, planuojančių vykti į užsienio šalis, mobilumo vizitus, tačiau 2022 m. pavasarį projekte numatytos mobilumo veiklos centre buvo atnaujintos. Mobilumo vizitai mokymosi tikslais jau įvyko Estijoje ir Norvegijoje, gegužės pabaigoje vyks Slovėnijoje.

 

 

Mobilumo vizituose Estijoje ir Norvegijoje centro mokytojai turėjo galimybę plėtoti andragogines, socialines ir emocines kompetencijas. Dalyvavusieji kursuose susipažino su darbo grupės vystymosi fazėmis, skirtingais konfliktų modeliais, mokėsi konflikto išvengimo būdų, taip pat aptarė viešojo kalbėjimo strategijas. Mokymuose Bergeno universiteto Kognityvinių ir mokymosi studijų grupės mokslininkai pasidalijo įžvalgomis apie nuteistųjų mokymosi motyvacijos ypatumus, jų socialinių emocinių kompetencijų ugdymą ir šių kompetencijų ugdymo poreikį. Vyko susitikimai su laisvės atėmimo vietose dirbančiais andragogais, kurie pasidalijo savo darbo patirtimi su nuteistaisiais.

 

Estijoje ir Norvegijoje įgytos žinios ir suformuoti įgūdžiai padės suaugusiųjų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo didaktikas papildyti naujomis strategijomis ir metodais. Intelektinis projekto produktas yra metodinių rekomendacijų „Nuteistųjų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas“ sukūrimas ir pristatymas Lietuvos suaugusiųjų švietimo bendruomenei. Mokymuose įgyta ir adaptuota patirtis sudarys sąlygas tobulėti centre dirbantiems mokytojams ir čia besimokantiems suaugusiesiems, padės grįžusiems į mokymąsi suaugusiesiems patirti sėkmę mokymosi procese ir gyvenime, kurti darnesnius tarpusavio santykius bendruomenėse ir stiprinti atsakingą elgesį visuomenėje.

 

Programos „Erasmus+“ KA1 projektas „Suaugusiųjų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas: kaip palengvinti nuteistųjų mokymąsi“ (2019-1-LT01-KA104-060305).

 

Centro lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.