Su gimtadieniu, Vilniau!

Vilniau, Karalių mieste, mes sveikiname tave.

 

KARALIŲ MIESTAS

Tą žemę žmonės myli,

Medžius tuos paukščiai mėgsta,

Nedidelį ir tylų,

Karališkąjį miestą.

Legendomis prakilnų,

Su giesme seno varpo.

Kas sykį matė Vilnių,

Atmins jo gražų vardą.

O baltas mieste, žalios

Vien girios tave supa…

Vos švinta, žmonės kelias

Ir tavo gatvėm skuba…

 

Vytautas Skripka, 1984

 

Sausio 25-oji yra Vilniaus gimtadienis. Vilniaus istorija nėra baigtinė, ji niekuomet negali būti papasakota iki galo, nes vieno naratyvo nėra. Egzistuoja daugybė skirtingų pasakojimų ir būdų juos perteikti. Vilniaus miestas traukia dėmesį savo architektūriniu savitumu. Vilnius yra svarbiausias Lietuvos miestas – šalies sostinė. Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė” bendruomenė yra šio miesto dalis, todėl siekiame ir skatiname mūsų ugdytinius pažinti, žinoti ir turėti galimybę matyti svarbiausius miesto objektus bei lankytinas vietas artimiausioje aplinkoje.

 

Šiandieniniame ugdymo procese viena iš svarbiausių sąlygų – naujų pedagoginio darbo formų paieška, kūrybiškas, naujų edukacinių idėjų įgyvendinimas ugdymo įstaigoje. Norint pasiekti išsikeltus tikslus būtina dirbti naujai, plačiai taikant aktyviuosius metodus, tarp jų ir projekto metodą. Siekiant sukurti sąlygas mokiniams įgyti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų pagrindus, svarbu į ugdymo procesą įtraukti ir pačius ugdytinius. Vienas iš veiksmingų būdų tai daryti – projektinė veikla.

 

Projektas kaip ugdymo metodas leidžia atsižvelgti į skirtingą mokinių mokymosi aktyvumą, gebėjimus bei interesus, mokymas pakeičiamas mokymusi. Darbas projektų metodu – tai mokymasis atrandant, žinant, ko ieškoma. Kiekvienas projektas gali būti vis kitoks, nepanašus į buvusį. Tai, be abejo, praturtina mokymo procesą, skatina mokymosi motyvaciją, ugdo ugdytinių kūrybiškumą ir bendradarbiavimo įgudžius.

 

Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos, siekdamos praturtinti ugdymo procesą, vienu metu inicijavo ir vykdė dviejų tipų projektus: darželio – „Su gimtadieniu Vilniau!“ ir respublikinį „Mes sveikiname Vilnių!”. Projektai skirti kūrybiškumo, pilietiškumo, vaizduotės ugdymui bei STEAM veiklų ikimokyklinio ugdymo įstaigoje plėtotei. Vaikų patriotiniai jausmai užsimezga gimtojoje socialinėje-kultūrinėje aplinkoje. Norime pasidžiaugti, kad į šiuos projektus noriai įsitraukė ne tik visa „Gabijėlės“ bendruomenė, bet ir šalies ikimokyklinio, priešmokyklinio bei pradinio ugdymo įstaigos.  Darželio projekte dalyvavo visų grupių ugdytiniai ir pedagogai, ugdytinių tėveliai. Kiekvienos grupės bendruomenė sukūrė unikalius darbelius. Tai buvo įvairūs Vilniaus miesto statiniai, įžymios, lankytinos vietos, gamta ir kt. Iš sukurtų darbelių mūsų įstaigoje surinkome Vilniaus miesto žemėlapį.

 

Respublikiniame projekte kvietėme dalyvauti šalies ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigas. Šio projekto tikslas – turtinti ugdytinių žinias apie Vilniaus miestą ir jo išskirtinumą iš kitų Lietuvos miestų, ugdyti pilietiškumo pagrindus. Rengdamos projektą siekėme įgyvendinti keliamus uždavinius: Skatinti domėjimąsi Vilniaus miestu, puoselėti meilę Lietuvos sostinei. Ugdyti ir plėtoti šalies vaikų poreikį, pažinti Vilniaus miestą. Patirti laimę, kuriant šiam miestui pasveikinimą. Lavinti vaikų saviraišką, meninius gebėjimus, kūrybiškumą, estetinį suvokimą, fantaziją. Skatinti aktyviai įtraukti šalies darželių ugdytinių tėvelius, pedagogus stiprinant tarpusavio ryšį, suteikiant didesnes pastabumo ir atidumo detales. Taikyti savitas kūrybinio darbo atlikimo technikas, kuriant pasveikinimą Vilniaus miestui.

 

Kurdami kartu Vilniaus miesto išskirtinumą patyrėme daug teigiamų emocijų, įspūdžių, atradimų.

 

Džiugu, kad sugebėjome įgyvendinti projekto keliamus tikslus ir uždavinius. Smagu, kad projektas, kaip ugdymo metodas, skatina ugdytinius: ieškoti, atrasti, pažinti, augti pilietiškumo pamatams. Tad ugdyti ir puoselėti vaikų patriotinius jausmus, pagarbą savo šalies sostinei bei jos istorijai reikia kasdienine savo veikla ir darbais.

 

Mes, projektų organizatorės, dėkojame visiems už aktyvų dalyvavimą. Tikimės jog šie projektai bus tik pradžia, tolimesniam vaikų domėjimuisi jų šalies centru – Vilniaus miestu.

 

Marytė Balčiuvienė, Simona Šatkuvienė, ikimokyklinio ugdymo vyresniosios mokytojos

Jurgita Vasiliauskienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Sigita Žusinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.