Studentų iš Ukrainos studijoms Lietuvoje ir stipendijoms skirta daugiau nei 0,6 mln. eurų

Vyriausybė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai iš Vyriausybės rezervo skyrė 660 tūkst. eurų, kurie bus skirti studentų iš Ukrainos studijoms iš dalies finansuoti ir stipendijoms mokėti.

 

420 tūkst. eurų bus skirti ukrainiečių, priimtų į Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas, studijų kainai 2022 metais iš dalies kompensuoti. 240 tūkst. eurų skirta studentų iš Ukrainos, priimtų į valstybinių aukštųjų mokyklų studijų programas, stipendijoms 2022 metais mokėti.

 

Kaip buvo skelbta anksčiau, 2022 metais valstybė kofinansuos iki 700 ukrainiečių studentų studijas. Valstybės finansuojamose vietose studijuojantys studentai iš Ukrainos gaus mėnesines 300 Eur dydžio stipendijas.

 

Valstybė aukštosioms mokykloms apmokės 60 proc. studijų kainos, o aukštoji mokykla įsipareigoja neimti iš studentų mokesčio už studijas. Taip ŠMSM yra sutarusi su aukštosiomis mokyklomis.

 

Aukštosios mokyklos turi teisę savo nustatyta tvarka priimti ir didesnį skaičių studentų iš Ukrainos, tačiau jiems nebus taikomas valstybės kofinansavimas ir dėl studijų kainos spręs pačios aukštosios mokyklos.

 

Šios lėšos skiriamos iki šių finansinių metų pabaigos stipendijoms ir studijų kainai kofinansuoti. Kitiems finansiniams metams vėl būtų planuojamos lėšos.

 

Pavasarį, t. y. praėjusiais mokslo metais, į Lietuvos aukštąsias mokyklas atvykusiems studentams Lietuvos valstybė skyrė 360 tūkst. eurų karo pabėgėlių bazinėms stipendijoms: atvykusių studentų pagrindiniams pragyvenimo poreikiams padengti bei studijų reikmėms naudojamoms priemonėms įsigyti.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.