Studentų aktualioms iniciatyvoms finansuoti numatyta 228 tūkst. eurų

Pilietinėms, mokslinėms, verslumo, kūrybinėms ir sportinėms studentų iniciatyvoms remti šiemet Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) skiria 228 tūkst. eurų.  Paraiškas bus galima teikti nuo vasario 5 d. Valstybiniam studijų fondui (VSF).

 

„Studijų metu jaunuoliai ne tik gilinasi į savo pasirinktą dalyką, bet ir įgyja įvairių gyvenime reikalingų bendrųjų gebėjimų aktyviai dalyvaudami pilietinėje, mokslinėje, kūrybinėje ir sportinėje veikloje. Manau, kad yra svarbu finansiškai remti iniciatyvas, motyvuojančias studentus visapusiškai atsiskleisti ir tobulėti.  Šiuo sudėtingu studentams laikmečiu šios iniciatyvos ne mažiau reikšmingos. Tikiu, kad studentų projektų rezultatai gali nešti naudą ne tik jiems patiems, bet ir visai akademinei bendruomenei ir visuomenei“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

 

Paraiškas dalyvauti konkurse gali teikti Lietuvos aukštosios mokyklos, jų studentų atstovybės ir jų sąjungos.

 

Projekto veiklos turės būti skirtos vienai iš dviejų prioritetinių temų. Pirmoji tema – akademinis sąžiningumas aukštosiose mokyklose: tęstinės veiklos antikorupcine tema. Antroji tema – nuotolinių studijų ir mokymosi iššūkiai koronaviruso pandemijos laikotarpiu: studijų kokybė studentų akimis, pakitusi socialinė aplinka, mokymosi ir gyvenimo sąlygos, praktikų organizavimas, studentų mobilumo sąlygos, techninės galimybės, akademinis sąžiningumas ir kt.

 

Projekto veiklos taip pat gali būti skirtos bent vienai iš šių studentų iniciatyvų įgyvendinti: pilietinė, bendradarbiavimo skatinimo ar su konkrečių studijų ypatumais susijusi iniciatyva; mokslinės veiklos iniciatyva; kūrybinės veiklos iniciatyva; verslumo skatinimo veiklos iniciatyva; sportinės veiklos iniciatyva.

 

Paraiškas vertins komisija, į kurią po du narius deleguos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei jaunimo, sporto asocijuotų organizacijų atstovai, po vieną narį – Valstybinis studijų fondas,  Nacionalinė švietimo agentūra, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

 

2020 m. ŠMSM finansavo 34 studentų pilietinius, mokslinius, verslumo, kūrybinius ir sportinius projektus, jiems įgyvendinti skirta 219 tūkst. eurų. Praėjusiais metais prioritetas buvo skiriamas projektams, nagrinėjantiems antikorupcinę tematiką: akademinių darbų pirkimas–pardavimas, prevencija ir nuobaudos. Taip pat studentams siūlyta atlikti studijų pritaikymo specialiųjų poreikių turintiems studentams, studentų požiūrio į pedagogo profesijos prestižą tyrimus, studijų ir darbo derinimo, Erasmus+ studijų mobilumo privalumų ir trūkumų analizes.

 

Tarp pernai finansavimą gavusių projektų – tyrimai, skirti akademinio nesąžiningumo prevencijai ir studentų požiūriui į pedagogikos prestižą.

 

2020 m. buvo finansuojami du Lietuvos studentų sąjungos projektai. Vienas jų skirtas „Erasmus+“ studijų mobilumo programos galimybių analizei, pagal kurią parengtos rekomendacijos aukštosioms mokykloms dėl tolesnio programos vykdymo. Lietuvos studentų sąjunga, taip pat Kauno ir Vilniaus kolegijų atstovai analizavo, kaip studentams sekasi derinti studijas ir darbą.

 

Klaipėdos valstybinės kolegijos atstovai atliko studijų darbų pirkimo–pardavimo prevencijos plėtojant akademinį sąžiningumą tyrimą, taip pat analizavo, kokie veiksniai studentų požiūriu formuoja ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos prestižą.

 

Tarp finansuotų sporto ir kūrybinių iniciatyvų – Kauno technologijos kolegijos organizuotos XXI Lietuvos kolegijų studentų sporto žaidynės, o Lietuvos muzikos ir teatro akademijos projekto „Vasaros Media studija 2020“ metu studentai mokėsi kurti trumpametražinius filmus.

 

Išsami informacija apie 2021 m. studentų iniciatyvų rėmimo konkursą vasario 5 d. bus skelbiama VSF interneto svetainėje.

 

Studentų iniciatyvų projektų administravimas – tai viena iš šiais metais išplėsto Valstybinio studijų fondo darbų lauko veiklų. Sausio pradžioje atnaujinus fondo nuostatus, paramos studentams teikimas administruojamas centralizuotai per Valstybinį studijų fondą, „vieno langelio“ principu. Tai užtikrins efektyvesnį paramos studentams teikimą, o paramos sistema tampa aiškesnė ir skaidresnė.

 

Vyriausybei patikslinus nuostatus, Valstybinis studijų fondas tapo pagrindine įstaiga, administruojančia didžiąją dalį paramos studijoms veiklų: paramą studijoms užsienyje, paskolas, tikslines, socialines ir studijų stipendijas, skirtas profesinio mokymo įstaigų mokiniams ir visų pakopų aukštojo mokslo studentams, finansinę paramą doktorantams, taip pat lėšų profesiniam mokymui vykdyti bei studentų pilietiniams, moksliniams, verslumo, kūrybiniams ir sportiniams projektams skyrimą.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.