Stebėdami vieni kitus mokomės ir tobulėjame

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis 2017–2018 m. koordinuoja ir kartu su partneriais iš Latvijos ir Estijos įgyvendina „Nordplus Junior“ programos projektą „Pedagogai stebi pedagogus: darbo stebėjimas kaip profesinio tobulėjimo metodas kiekvienai ugdymo įstaigai“ (angl. „Teachers Observing Teachers: A Professional Development for Every School“). Šio projekto tikslas – ikimokyklinėse ugdymo įstaigose dirbančių pedagogų profesinis tobulėjimas ir įgytos patirties pritaikymas darbe su ugdytiniais. Įgyvendami šį projektą, projekto partneriai siekia skatinti kokybės, kūrybiškumo ir inovacijų plėtrą ugdant ikimokyklinukus bei stiprinti Baltijos šalių lopšelių-darželių bendradarbiavimą.

 

Vasario 19–23 d. pavaduotoja ugdymui Zita Monstavičiūtė, specialioji pedagogė ir logopedė metodininkė Gilija Gajauskienė ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Silva Šliožienė lankėsi Daugpilio (Latvija) lopšelyje-darželyje „Ābelīte“, kuriame sudarytos palankios sąlygos vaikų meniniam ugdymui. Per vizitą mūsų įstaigos ir Kohtla Jervės (Estija) lopšelio-darželio „Tareke“ pedagogės stebėjo praktinių užsiėmimų elementus su įvairaus mažiaus ugdytiniais, buvo supažindintos su Latvijos švietimo sistemos ypatumais ir kai kuriomis šalies tradicijomis. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie ugdymo turinio, darbo metodų, naudojamų priemonių su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais panašumus ir skirtumus Baltijos šalyse, socialinius ir kultūrinius šalių aspektus. Projekto dalyvės lankėsi ir Daugpilio lopšelyje-darželyje „Liesmiņa“, kur turėjo galimybę apžiūrėti įstaigos edukacines erdves.

 

Svečiuodamosi Latvijoje ne tik stebėjome ir aptarėme projekto partnerių latvių darbą, bet ir turėjome galimybę plačiau pažinti kaimyninės šalies kultūrą per edukacines ekskursijas. Lankėmės Daugpilio regioniniame mokslo ir meno muziejuje, Marko Rothko meno centre, Latgalos zoologijos sode bei Mokslo ir žinių centre.

Projekto dalyvės, apibendrindamos stebėtus užsiėmimus ir kitas veiklas, sutarė, kad dalijimasis pedagogine praktika ir įžvalgomis yra itin naudingas, nes įvairina specialistų darbą ir turi teigiamos įtakos ugdymo proceso kokybei.

Kelmės l.-d. „Kūlverstukas“ inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.