STEAM ugdymo principų įgyvendinimas Italijos švietimo sistemoje

Onutė Gervienė
,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jurgita Norvilienė
,
matematikos mokytoja metodininkė

Spalio 2–6 d. mes, Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos pavaduotoja ugdymui Onutė Gervienė ir matematikos mokytoja metodininkė Jurgita Norvilienė, vykdėme tarptautinio „Erasmus+“ projekto „STEAM ugdymo plėtra mokykloje – novatoriškas ugdymas(is)“ ketvirtąjį mobilumą „STEAM ugdymo principų įgyvendinimas Italijos švietimo sistemoje“, (angl. „Realization of STEAM Principles in the Italian Education System“) Italos, Mesinos, Katanijos  skirtingo lygmens formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigose, Katanijos „LUDUM“ technologijų ir astrologijos centre, Sirakūzų Archimedo ir Leonardo Da Vinci technologijų muziejuje.

 

Pirmą mobilumo dieną susipažinome su neformalaus STEAM ugdymo galimybėmis „Archimedo ir Da Vinci“ muziejuje Sirakūzuose, Sicilijoje. Muziejuje mokiniai susipažįsta su pagal genijų brėžinius padarytais modeliais, mokykloje patys gamina šių modelių maketus, o gamtos mokslų pamokų metu aiškinasi jų veikimo principus. Antrą mobilumo dieną Katanijoje esančiame mokslo muziejuje LUDUM – Science Center Catania susipažinome su STEAM veiklomis, puikiai tinkančiomis organizuoti pamokų ir popamokinių užsiėmimų metu. Mokslo muziejuje galima praktiškai susipažinti su sudėtingais fizikos, astronomijos, chemijos dėsniais per žaidimą, eksperimentavimą, konstravimą, tinkantį visoms mokinių amžiaus grupėms. Lankantis Katanijos „LUDUM“ technologijų ir astrologijos muziejuje susitikome ir aptarėme bendradarbiavimo galimybes su Italijos Matematikos Akademijos, Katanijos skyriaus vadovu prof. dr. Andrea Caruso. Profesorius supažindino su Italijos švietimo sistema, universitetuose organizuojamais matematikos konkursais ir kodavimo populiarinimo programa, skirta Italijos mokykloms. Trečią mobilumo dieną lankantis Italos Comune di ITALA scuola elementare „P. Cuppari“ mokykloje, susipažinome su Italijos švietimo sistema ir mokykloje taikoma STEM ugdymo metodika, stebėjome atvirą matematikos pamoką. Mokykloje buvome sutiktos labai šiltai: mokiniai padovanojo savo piešinių, pasveikino su pačių pasigamintomis Lietuvos ir Italijos vėliavėlėmis, perdavė linkėjimus mūsų mokiniams.

 

Ketvirtą ir penktą mobilumo dienomis lankydamosis Istituto Comprencivo „Cannizzaro-Galatti“ ir Istituto Comprencivo „Evemero da Messina“ mokyklose susipažinome su mokyklų darbo specifika. Daug dėmesio buvo skirta STEAM metodikoms aptarti. Mokyklų komandos maloniai pristatė įgyvendinamus projektus, mokinių darbus, edukacines aplinkas. Lankytų mokyklų vadovai ir mokytojai domėjosi mūsų mokykloje organizuojama STEAM veikla. Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės. Gimė idėjos naujiems bendriems projektams. Istituto Comprencivo „Cannizzaro-Galatti“ ir Istituto Comprencivo „Evemero da Messina“ mokyklos paskutinius porą metų yra dvi iš penkiolikos Italijos mokyklų, vykdančių integruotą STEAM projektą.

 

Mobilumo metu, socialinių mokslų daktarė (edukologijos kryptis), „LADA“ ir „SOREAL SRL“ „Erasmus+“ projektų koordinatorė, Sicilija, Italija, Simona Crisafulli, supažindino su Italijoje nacionaliniu lygmeniu vykdomomis STEAM iniciatyvomis mokyklose https://www.linkedin.com/…/steam-iniciatyvos-italijos…

 

Mobilumo metu įgyta patirtis, kaip Italos, Mesinos, Katanijos mokyklose organizuojamos formalaus ir neformalaus ugdymo veiklos bendradarbiaujant su muziejais, universitetais, padės mums geriau organizuoti STEAM veiklas mūsų mokykloje.

 

Sukauptos kursų metu patirties dėka patobulinome kūrybiškumo, inovatyvių mokymo(si) priemonių kūrimo, komunikavimo ir kalbines kompetencijas. Grįžusios iš mobilumo dalijomės informacija ir patirtimi su mokyklos pedagogais, aptarėme ir analizavome metodinėse grupėse. Gruodžio mėnesį numatome dalintis patirtimi su Kauno rajono mokytojais. Praktinę pedagoginę patirtį jau pritaikėme vesdamos pamokas ne mokykloje: VII forto muziejuje: „Deimantinė matematika“, „Kriptografija – skaičiai saugo paslaptį“, „Pitagoro teorema“. KTU (mokyklos akademiniai partneriai) – „Pasigamink Teslos ritę“ ir  Matematikos pamoka KTU Statybos ir architektūros fakultete BIM Vaidmenų žaidimas – YouTube

 

Esame labai dėkingos švietimo paramos fondui, finansuojančiam „Erasmus+“ programas, už suteiktas galimybes bendrauti ir bendradarbiauti, mokytis ir tobulėti, pažinti ir pamatyti.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.