„STEAM – ugdymo metodas, kuriantis pasitikėjimą“

Laima Naraškevičienė
,
Klaipėdos „Medeinės" mokyklos mokytoja, specialioji pedagogė ir logopedė metodininkė

Esu specialioji pedagogė, logopedė, mokytoja. Jau 23-ejus metus dirbu mokykloje, kurioje ugdomi didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai.

 

Dažnai sulaukiu keistų, o kartais ir negailestingai skambančių klausimų: „Ar gali vaikai su tokia sunkia negalia ko nors išmokti? Ar iš viso verta labai didelių negalių turinčius vaikus mokyti? Kam mokyti raidžių, vis tiek gyvenime jiems jų niekada neprireiks?“. Suprantu, kad dažnai sureaguoju labai jautriai, bet tuose skaudžiuose žodžiuose yra dalis tiesos. Aš, kaip ir kiekvienas žmogus, noriu dirbti darbą, kuriuo tikiu ir neabejoju jo nauda. Todėl, norėdama sąžiningai tikėti tuo, ką darau, visada ieškojau metodų, kaip kokybiškai mokyti vaikus, turinčius didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – kad tai būtų tikras, o ne suvaidintas ugdymas. Taip atradau STEAM.

 

STEAM – nuostabus metodas, įgalinantis įvairių gebėjimų mokinius būti aktyviais ir lygiaverčiais veiklos dalyviais. Įgalinantis siekti pažinimo džiaugsmo ir patirti sėkmę, kurią sunku patirti įprastoje pamokoje. Čia pasiekimai gali būti matuojami efektu, įspūdžiu, emocija ir sėkme, kurią gali pasiekti ir mokinys, turintis labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Naudojant STEAM metodą mokytojui lengviau kurti ugdymo turinį, pritaikyti jį pagal mokinių galias ir gebėjimus. Tai – naujas ir pažangus metodas, kuris mokytojo darbą padaro prasmingu ir pasiekiamu kiekvienam.

STEAM ugdymas – integralus, nukreiptas į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą ugdant mokinių gebėjimus gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos (STEAM, angl. science, technology, engineering, arts, maths) kontekste.

Tai – ugdymo organizavimo modelis, kuriame gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, kūrybiškumo ugdymas ir matematika naudojami ugdyti mokinių tiriamuosius gebėjimus, stebėjimus, bendradarbiavimą ir kritinį mąstymą. STEAM metodas yra vienas iš šiuolaikiškiausių ugdymo būdų, integruojantis minėtas disciplinas, siejant jas su realiu pasauliu, pokyčiais ir progresu, darnaus vystymosi tikslais, realaus pasaulio problemų sprendimu, formuojantis mokinių kritinį mąstymą, problemų sprendimą ir gebėjimą pažinti pasaulį per pojūčius..

Pasitelkiant STEAM metodą galima kurti edukacines situacijas ir mokyti tyrinėti, kurti, bendrauti ir bendradarbiauti, ugdyti socialines, emocines, pažinimo ir komunikavimo kompetencijas.

 

STEAM metodas puikiai tinka ugdant didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, nes visas ugdymo procesas paremtas pasaulio pažinimu, remiantis pojūčiais ir praktine veikla.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.