STEAM ugdymas Šiaulių Salduvės progimnazijoje

Neringa Juškevičiūtė
,
formaliojo švietimo skyriaus vedėja 
Ina Poškuvienė
,
neformaliojo švietimo skyriaus vedėja

Šiaulių Salduvės progimnazijoje šiais mokslo metais siekiama STEAM mokyklos vardo. Progimnazijoje suburta STEAM darbo grupė, kurios veiklų tikslas – atrasti formaliojo ir neformaliojo ugdymosi dermę mokantis be sienų, ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas, diegti ugdymosi gyvenimui nuostatas. Darbo grupės nariai, išanalizavę STEAM mokyklai keliamus reikalavimus, įvertino progimnazijos patirtį, parengė planą ir išsikėlė šiuos uždavinius:

  1. Tobulinti mokinių gebėjimus šiuolaikinių technologijų, kūrybingumo ir verslumo srityje.
  2. Skatinti mokinių kūrybiškumo, komunikacijos, bendradarbiavimo, savęs pažinimo, laiko valdymo kompetencijas.
  3. Atrasti naujų netradicinių aplinkų ir metodų, skatinti ugdymąsi be sienų.
  4. Gerinti mokinių pasiekimus STEAM srityje.
  5. Sudaryti sąlygas kiekvieno mokinio individualiai pažangai pasirinktoje srityje.
  6. Stiprinti neformaliojo švietimo sistemą, patrauklumą, mokinių įsitraukimą.
  7. Skatinti inovatyvias STEAM iniciatyvas bendradarbiaujant su akademiniais partneriais.
  8. Skatinti STEAM mokslų prieinamumą įvairių gebėjimų mokiniams.

Praėjus beveik pusmečiui aptariami pirmieji rezultatai, numatomos tolimesnės veiklos kryptys. Progimnazijoje kuriamos STEAM erdvės, kurios būtų pritaikytos mokinių tiriamajai veiklai. Taip pat progimnazijos mokytojos parengė neformaliojo vaikų švietimo projektą „Ateitis inžinierių rankose (AIR)“, kuris bus įgyvendinamas pasibaigus karantinui. Taip pat progimnazijoje pradedami su STEAM ugdymu susiję eTwinning projektai.

 

STEAM ugdymas integruojamas ir į formalųjį ugdymą. STEAM dalykų mokytojai skiria mokiniams užduotis, kurias vertina iš anksto patvirtinta vertinimo sistema. STEAM dalykų mokytojai mokinių vertinimą aptaria kartą per du mėnesius.

 

Progimnazija įsitraukė į VGTU kuruojamą „Ateities inžinerijos“ programą, kurioje dalyvauja vienos 7 klasės mokiniai. Septintokai, bendradarbiaudami su savo grupės nariais, atlieka metų tiriamąjį darbą verslo, dizaino, Android programų kūrimo srityse, juos nuotoliniu būdu konsultuoja VGTU mokslininkai.

 

Progimnazijos mokiniai aktyviai įsitraukia ir į už mokyklos ribų organizuojamas STEAM veiklas. Mokiniai dalyvavo STEAM JUNIOR programų „Animacijos kūrimas“, „Statyba – meninė kūryba“ veiklose bei vyresniems mokiniams skirtose STEAM programų „STEAM programa Šiaulių Didždvario gimnazijoje“ ir „Nuotraukų redagavimas Adobe photoshop, Adobe lightroom programomis“ užsiėmimuose. Taip pat mokiniai dalyvavo su STEAM ugdymu susijusiose edukacijose: „Molinis paukštelis“, „Judesio pievelė“, „Gamtos detektyvas“, „Raktų pakabutis“ „Šiandien aš veterinarijos gydytojas“, „Arklio reikšmė žmogaus gyvenime“. Mokytojai savo kvalifikaciją kėlė Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuojamuose seminaruose „Nuotolinis tyrinėjimu grįstas STEAM mokymas(-is)”, „Tyrinėjimu grįstas iSTEAM nuotolinis mokymas-is”. Taip pat dalyvavo paskaitose „STEAM: patyriminės veiklos, keičiančios tradicines pamokas”, „Matematiniai eksperimentai – tobulas pirmasis žingsnis į matematikos pasaulį”.

 

Progimnazijos mokiniai įsitraukė į STEAM renginius, konkursus. Dalyvauta šiuose renginiuose: respublikinėje nuotolinėje mokinių konferencijoje „Juventos STEAM-ukai kviečia draugus“, „STEAM Kalėdų eglutė”, „Imbierinis Lego kaladėlių namelis”, „Žinių traukinys“, 7 kl. mokinių gamtos, IT ir tiksliųjų mokslų „Linksmųjų ir išradingųjų klubas“, „Svajonių namas. Smagu pabūti kūrėju” (PUG).

 

Siekiant į STEAM ugdymą įtraukti visą mokyklos bendruomenę organizuota STEAM diena. Mokiniai susipažino su STEAMuko eksperimentais: „Moneta ant vandens”, „Kiaušinis ant vandens”, „Apversta stiklinė”, „Kūno savybės nardyti po vandeniu” ir „Spalvų vilkelis”. Atlikę eksperimentą pildė jo aprašymą, kuriame pateikė bandymo hipotezę, rezultatus ir išvadas. Panaudoję skirtingas namuose turėtas priemones, mokiniai kūrė išmanius labirintus.

 

Integracija grįstas ugdymas yra vienas aktualiausių šiandienos švietimo sistemoje, o mokiniai į STEAM veiklas įsitraukia noriai, siūlo savo idėjas, atranda kūrybiškus technologinius sprendimus, patiria džiugų pažinimo ir atradimo jausmą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.