STEAM ugdymas – mokymai Kretoje

Gintarė Baltrūnienė, Aušrelė Taputienė, Rita Kazlauskienė

Pirmąją spalio savaitę mes, Sūduvos gimnazijos mokytojos (biologijos – Aušrelė Taputienė ir Rita Kazlauskienė, anglų kalbos – Gintarė Baltrūnienė), dalyvavome septynių dienų „Erasmus+“ mokymuose „STEAM ugdymas“. Mokymai vyko saulėtoje Kretoje, kur, be mūsų komandos, dalyvavo ir pedagogai iš Latvijos, Vokietijos, Lenkijos, Kroatijos, Slovėnijos ir Slovakijos.

 

 

Daug girdime apie STEAM ugdymą šiuolaikinėje pamokoje, bet ar viską apie tai žinome? STEAM ugdymas yra vienas šiuolaikiškiausių ugdymo būdų, integruojantis gamtos mokslus, technologijų ir inžinerijos, menų ir matematikos disciplinas, siejant jas su realiu pasauliu, pokyčiais ir progresu, darnaus vystymosi tikslais, realaus pasaulio problemų sprendimu, formuojantis mokinių kritinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus.

 

Jungiant skirtingas mokslo šakas gautos žinios iš karto išbandomos praktiškai, o pati mokymo metodika parodo, kaip skirtingos disciplinos veikia kartu. Šiuolaikiniai darbai nereikalauja tik matematikos, tik chemijos ar tik kurios nors kalbos žinių – jiems reikalingas visas įgūdžių kompleksas. Taigi, kad pasiektume rezultatų, užsiėmimuose taikėme įvairių mokslų žinias. Laboratorijoje kūrėme Pitagoro puodelį, mokėmės japonų matematikos, kūrėme Haiku trieilį (japonų poezijos žanras) ir jį pritaikėme moksle, išbandėme įvairius mokslinius eksperimentus ir juos taikėme realiame gyvenime. Taip pat diskutavome apie kūrybiško ir kritinio mąstymo svarbą, apie vaikų gebėjimus mokytis, pamatėme, kaip gali būti panaudojamas menas (dailė, muzika, šokis, dizainas) STEAM ugdyme, ir įgijome puikių praktinių pavyzdžių.

 

Mokymų metu buvo sukurta puiki atmosfera tarp mokymų dalyvių – ne tik aktyviai įsitraukėme į įvairias veiklas, bet ir diskutavome apie švietimą ir jo aktualijas, apie kasdienius džiaugsmus, iššūkius ir problemas. Kursuose užsimezgusios naujos pažintys bus labai naudingos bendriems ateities projektams. Dalyvavimas šiuose mokymuose yra pirmasis žingsnis intensyviau plėtoti STEAM mokymą gimnazijoje, integruojant gamtos mokslus, technologijas ir inžineriją, menus ir matematiką, siejant šiuos dalykus su realiu pasauliu ir skatinant kuo didesnį bei aktyvesnį moksleivių susidomėjimą šiais mokslais.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.