STEAM ugdymas ir projektinė veikla ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje

Violeta Skodienė
,
Jonavos vaikų l.-d. „Bitutė“ direktorė
Erika Orlauskienė
,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Jau ketvirtus metus Jonavos vaikų lopšelyje-darželyje „Bitutė“ įgyvendinamas STEAM ugdymas, populiarinant gamtos mokslus, inžineriją, menus, technologijas ir matematiką ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų galimybių ir ugdymo programų ribose, atsižvelgiant į įvairių poreikių ir galių turinčių vaikų individualią pasiekimų plėtotę.

 

Kodėl STEAM ugdymas? Nes tai vienas iš šiuolaikiškiausių ugdymo būdų, integruojantis gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, menus ir matematiką, siejant šias disciplinas su realiu pasauliu, formuojant kritinį mąstymą bei problemų sprendimo gebėjimus. Jau nuo ikimokyklinio amžiaus turi būti gerinama gamtamokslinio ir technologinio ugdymo kokybė, nes tai reikšminga vėlesniems mokinių pasiekimams šioje srityje.

 

Sukaupę STEAM ugdymo ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje patirties, pasidalinome ja metodinėje dienoje „STEAM ugdymas per projektinę veiklą“, kurią organizavome drauge su Jonavos Švietimo pagalbos tarnybos Mokytojų švietimo skyriumi vasario 22 d. rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų atstovams.

 

Metodinėje dienoje mes, lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorė Violeta Skodienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Erika Orlauskienė, papasakojome apie įstaigos dalyvavimą STEM mokyklų tinkle (STEM School Label https://www.stemschoollabel.eu/), praeitais metais gautą įvertinimą – STEM mokyklos ženklą „STEM Shool Label Competennt“ bei pasidalinome STEAM ugdymo ir mokymosi per projektinę veiklą patirtimi. Mokytojos Diana Bazevičienė, Dalia Gudonavičienė ir Kristina Novikienė papasakojo, kaip pavyko organizuoti tarptautinį „eTwinning“ projektą „STEAM įdomioji gamtos matematika“ (angl. „STEAM nature’s interesting mathematics“).

 

STEAM mokymas yra aktyviu mokymusi ir inovatyviais patirtiniais metodais pagrįsta nuosekli mokymo sistema, taikytina visais amžiaus tarpsniais. Daugelio šalių patirties analizė leidžia teigti, kad STEAM ugdymo veiksmingumas ypač didelis, jį pradedant nuo ikimokyklinio amžiaus. Vienas iš būdų integruoti skirtingas STEAM disciplinas – kurti projektus, kurių veiklos apjungia kelių disciplinų elementus. Projektine veikla grįstas mokymasis – mokymo metodas, kai mokiniai įgyja ir taiko įgūdžius ilgą laiką kurdami projektą, kuriame atlieka išsamų konkrečios temos ar klausimo tyrimą bei parengia jo pristatymą.

 

Pristačius priešmokyklinio ugdymo grupės projektą „Kaip susidraugauti su knyga“, lopšelio-darželio „Bitutė“ komanda pasidalino metodine medžiaga ir pakvietė rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų atstovus kurti grupės projektus bei juos įgyvendinus, savo patirtimi pasidalinti dar šių metų lapkričio mėnesį.

 

Vaikai geriau mokosi, kai jiems sudaromos sąlygos patiems „atrasti tiesas“. Mokymosi aplinka, kuri leidžia vaikams analizuoti asmeninę patirtį ir aktyviai kurti žinių bagažą yra nepalyginamai veiksmingesnė nei žodinės informacijos perteikimas. Tirdami vaikai mokosi ne pasyviai, bet aktyviai.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.