STEAM ugdymas darželyje, įgyvendinant eTwinning projektus

Aušra Rašytinienė
,
Kauno menų darželio „Etiudas” mokytoja metodininkė

Didelė projektinės eTwinning veiklos ir darbo ikimokyklinio ugdymo srityje patirtis leidžia teigti, kad eTwinning programos pritaikymas darželyje duoda daug naudos taikant naujus ugdymo metodus, skatina aktyviau naudotis technologijomis ir netradiciniais užduočių atlikimo būdais, gerai apmąsčius metinį ugdymo planą ir iš anksto suderinus su ugdymo įstaigos vadovais bei vaikų tėvais, leidžia eTwinning projektus lengvai integruoti į kasdieninę ugdymo veiklą. Projektai gali būti lengvai pritaikomi bet kuriai temai ar dalykui, kurio mes mokome.

 

Niekas nekelia klausimo, kodėl STEAM reikia įtraukti į vaikų ugdymą. Kiekvienas patvirtins, kad STEAM veikla darželyje ugdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sąmoningumą, skatina būti aktyviais, norinčiais bandyti, stebėti, eksperimentuoti. Aš keliu klausimą kitaip – kodėl STEAM ugdymą verta įtraukti į eTwinning projektinę veiklą? Paskutinis mano vykdomas tarptautinis eTwinning projektas yra „STEAM ugdymas darželyje – atradimai, eksperimentai, tyrimai“ (angl. „STEAM education in kindergarten – discoveries, experiments, research“). Jame dalyvauja net 26 projekto pedagogai su savo ugdytiniais. Tai mokytojai iš Graikijos (1), Latvijos (1), Lietuvos (12), Rumunijos (2), Turkijos (10). Tarptautinis projektas skirtas 3–6 metų amžiaus vaikams. Projekto metu ugdomas vaikų suvokimas apie gamtinius reiškinius taikant STEAM metodo elementus. Didėja vaikų motyvacija bendrauti ir bendradarbiauti, naudojant gebėjimus, susijusius su mokslu, technologijomis, matematika, inžinerija bei menais, pasitelkiant eksperimento bei tyrimo metodus. Viso projekto metu pedagogai dalijasi inovatyviais ugdymo metodais pažintiniams vaikų gebėjimams lavinti. Vaikai, tėvai, pedagogai mokosi vieni iš kitų. Mokiniai įgyja pasitikėjimo savimi, drąsiai eksperimentuoja, mokosi spręsti problemas, ieško, tyrinėja, kuria, sistemina ir pristato sukurtus rezultatus. Besibaigiant vykdomam projektui, šiame straipsnyje jau galiu atsakyti į klausimą, kodėl STEAM ugdymą verta įtraukti į eTwinning projektinę veiklą?

 

Pirmiausia, eTwinning praplečia vaikų pažinimą: vaikai praplečia geografijos žinias, atranda šalis, iš kurių yra projekto partneriai; išmoksta tą šalį surasti žemėlapyje, pavadinti; pradeda domėtis tos šalies kalba, simbolika.

 

Antra, praplečia patirties ir bendradarbiavimo ribas:

  • Su eTwinning projekto partneriais vaikai atlieka bendras, numatytas pagal planą veiklos užduotis. Eksperimentuodami, tyrinėdami ir stebėdami mokosi inžinerijos ir konstravimo pagrindų, gamtos ir geometrijos, chemijos pradžiamokslio bei programavimo pagrindų.
  • Kviečia ir yra kviečiami prisijungti prie bendro projekto, renginio ar akcijos įgyvendinimo. Noriai dalyvauja įvairiose veiklose: pavyzdžiui, „CodeWeek 4All”, „Programavimo pradžiamokslis su bitute-robotu Bee-Bot”; renginiuose „Bee hotel“; Lauko klasės diena (angl. Outdoor Classroom Day); Saugaus interneto diena (angl. Internet security); pagalbos žiemojantiems paukšteliams renginyje „Mums nebaisi žiema, kai turime gerų draugų“ (angl. „We are not terrified of winter when we have good friends!“).
  • Gali stebėti, vertinti ir komentuoti partnerių veiklas. Tai neįkainojama vaikų patirtis! Mažieji mato, kaip partneriai (jų bendraamžiai) atlieka vieną ar kitą užduotį, eksperimentą, kaip jiems sekasi. Vaikai gali ir patys pakartoti jiems patikusią veiklą, tada aptarti, kas pavyko, kas nesisekė, ką reikia tobulinti..
  • Vaikai ne tik kuria ir siunčia sveikinimo atvirukus, bet ir sulaukia dovanų iš vykdomo projekto draugų-partnerių. Kiek džiaugsmo akimirkų suteikia gautos dovanos – vaikų rankomis kurti atvirukai. Dar labiau džiaugiasi vaikai, kai pamato, jog jų dovanėlės pasiekė tolimos šalies vaikučius.

 

Trečia, didėja draugų ir projektinės veiklos partnerių ratas:

  • Interneto erdvėje vaikai susipažįsta su Lietuvos ir užsienio šalių bendraamžiais, projekto partneriais.
  • Tiesioginio internetinio renginio – susitikimo su partneriais met vaikai vieni kitus mato, sveikinasi, dalijasi projekto įspūdžiais bei nuotaikomis, atlieka bendras užduotis.

 

Ketvirta, į projektinę veiklą įsitraukia ir vaikų tėvai:

  • Tėvai su vaikais namuose kiekvieną mėnesį atlieka po vieną eksperimentą ir juo dalijasi su grupės mokytoja ir draugais, kuriamos elektroninės eksperimentų knygelės. Tai puiki mokomoji medžiaga!
  • Tėvai kviečiami nuotoliniu būdu prisijungti prie renginių arba akcijų, su mokytoja noriai pasidalija atliktų darbų nuotraukomis ar vaizdo įrašais.
  • Vaikų tėvai noriai padeda pasiruošti veikloms, pasirūpina reikiamomis priemonėmis ir medžiagomis.

 

Penkta, nesudėtingas savo (vaikų) gebėjimų įsivertinimas. Vaikai turi galimybę peržiūrėti savo veiklos, atliktos užduoties vaizdo medžiagą (yra kuriami pristatymai, filmukai). Stebėdami save ir draugus ekrane, vaikai gali vertinti savo darbą, pastebėti klaidas, pakartoti veiklą dar kartą, palyginti gautus rezultatus.

Dalyvavimas tarptautiniuose eTwinning projektuose didina ugdytinių ir mokytojų iniciatyvumą, savęs įgalinimą, motyvaciją, tobulina užsienio kalbos žinias, stiprina tarpkultūrinius ryšius europiniame kontekste, ugdo toleranciją.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.