STEAM savaitė darželyje „Pasakaitė“

Janina Danienė
,
direktorė
Sandra Keršienė
,
direktorės pavaduotoja ugdymui

Lapkričio 18–22 d. Vilniaus lopšelio-darželio „Pasakaitė“ ugdytiniai kartu su mokytojomis ir tėveliais leidosi į fantastišką kelionę po mokslo, tyrimų ir eksperimentų platybes. Mūsų įstaigoje direktorė Janina Danienė nuolat ieško originalių, netradicinių ir inovatyvių idėjų ugdytinių ugdymo kokybei gerinti, todėl pirmąjį mokslo metų ketvirtį inicijavo kūrybinį STEAM projektą „Moksliukų akademija – kurk, konstruok ir demonstruok“, panaudojant informacines komunikacines technologijas. Veiklos vyko visose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse. Visuose projektuose dalyvavo tėveliai, ugdytiniai ir kiti įstaigos bendruomenės nariai.

„Čiulbuonėlių“ grupės projekte „Aš – nepaprastas ir nuostabus – žmogaus kūnas įdomus“ priešmokyklinukai susipažino su nepakartojamu, paslaptingu ir įdomiu žmogaus kūnu, įtvirtino žinias apie žmogaus kūno organus, sistemas, funkcijas integruodami STEAM ugdymą. Pasitelkę interaktyviąsias lentas, planšetinius kompiuterius, įvairias mokytojų kūrybos edukacines priemones vaikai leidosi į ekspediciją, per kurią atliko įvairias užduotis. Visus susirinkusiuosius nustebino mokytojų sukurta edukacinė aplinka, kurioje buvo įrengtos veiklos erdvės (rentgeno spindulių kabinetas, išmanioji žmogaus kūno abėcėlė, kūno muzikos ir dailės terapijos studija, kraujo laboratorija, masažo kabinetas ir kt.).

 

Per „Verpstelių“ grupės projektą „Stebėsiu, tyrinėsiu – planetų paslaptis atspėsiu“ vaikučiai ir tėveliai leidosi į kosmoso platybes, susipažino su dangaus kūnais ir įvairių planetų pavadinimais. Pasitelkę šiuolaikines informacines technologijas, netradicines edukacines priemones ugdytiniai skaičiavo žvaigždes, kartu su tėveliais šoko ateivių šokį, rūšiavo daiktus, tinkamus kelionei į kosmosą, ir atliko kitas užduotis. Kūrybinėje erdvėje ugdytiniai turėjo galimybę iš įvairių medžiagų kurti planetas, atlikti eksperimentus, kurie vaikams leidžia pamatyti ir suprasti, kaip planetos juda savo orbitose.

 

„Spindulėlių“ grupės projekte „Atverkim langelį į paslaptingą gyvūnų šalį“ ugdytiniai gilino žinias apie įvairius miško gyvūnus. Skambant relaksacinei miško muzikai ir pasitelkę informacines komunikacines technologijas ugdytiniai atliko įvairias STEAM užduotis: interaktyviojoje lentoje skirstė ir įvardino miško gyvūnų pavadinimus, aiškinosi, ką miško gyvūnai ėda, kur gyvena, atliko matematinius veiksmus juos skaičiuodami, iš geometrinių figūrų dėliojo įvairius gyvūnus ir klausėsi jų skleidžiamų garsų.

 

„Linksmučių“ grupės projekte „Pasakėlė suraityta – mažutėlių išklausyta“ mažieji darželio ugdytiniai leidosi į stebuklingą pasakų mišką, kuriame fėja ir teletabis vaikučiams padėjo atlikti įvairias užduotėles: pintinaitėje atrasti įvairių gėrybių, jas apžiūrėti, įvardinti, pasakų skrynelėje atrasti pasislėpusius pasakų herojus, juos suskaičiuoti ir apžiūrėti planšetiniame kompiuteryje, pasiklausyti jų skleidžiamų garsų. Didžiausias siurprizas vaikučiams ir tėveliams buvo mokytojos papasakota ir kartu suvaidinta „Šiaušiukų“ istorija, per kurią ugdytiniai stengėsi įvardinti „Šiaušiukų“ spalvas, juos paliesti, kartu šokti burbulų karalystėje.

 

Per „Pasagėlių“ grupės projektą „Aš smagiai vairuoju, daineles dainuoju“ ugdytiniai keliavo pas vaikučių draugą Amsį į svečius. Kelionės metu ugdytiniai susidūrė su įvairiomis kliūtimis: turėjo atrasti kelio ženklus ir juos sudėlioti, įvardinti skleidžiamus transporto priemonių garsus, interaktyviojoje lentoje suskaičiuoti mašinėles. Kartu su Amsiu aiškinosi transporto priemones, užrašė pirmąsias šių priemonių raideles. Toliau ugdytiniai keliavo į autoservisą, kuriame padedami tėvelių ne tik patys surinko iš atskirų dalių mašinas, bet ir iš įvairių medžiagų kūrė transporto priemones.

 

„Pabiručių“ ir „Čiauškučių“ grupių projekte „Karvytės mū, šuniukai au, mums žaist drauge visiems smagiau“ mažieji darželio ugdytiniai keliavo į Kakės Makės ir Netvarkos nykštuko ūkį, kuriame susipažino su naminiais gyvūnėliais, stengėsi įvardinti pavadinimus, juos suskaičiuoti, klausėsi naminių gyvūnėlių skleidžiamų garsų, aiškinosi, ką jie ėda. Visiems vaikučiams ir tėveliams patiko netradicinėmis formomis papasakota (ant mokytojų pasigamintos prijuostės) pasaka „Trys paršiukai“.

 

Per „Gudručių“ grupės projektą „Povandeninis pasaulis“ priešmokyklinukai stengėsi įminti povandeninio pasaulio paslaptis. Persirengę piratais ugdytiniai keliavo į atradimų kelionę jūra, kurios metu pagal sudėtas raideles atrado jūros gyvūno ruonio kailį, aiškinosi, kiek žuvys turi pelekų, atliko matematinius veiksmus, interaktyviojoje lentoje žaidė viktoriną ir atsakė į įvarius klausimus, atliko gelbėjimo operaciją ir gaivino žmogų, jūros dugne ieškojo vandens gyvūnų.

 

„Kodėlčiukų“ grupės projekte „Apgaubtas paslapčių skraiste jaučiu pasaulį aplink save“ ugdytiniai kartu su fėja ir mergaite keliavo į pojūčių šalį, per kurią interaktyviojoje lentoje priskyrė tinkamus paveikslėlius kiekvienam pojūčiui, atliko lytėjimo užduotis (sugrupavo šiurkščius ir švelnius daiktus), lietė įvairius daiktus ir įvardino medžiagų savybes (kietas, šiltas, šaltas), uostomus kvapus, pasitelkę IKT klausėsi įvairių garsų, juos įvardino.

 

„Švyturėlių“ grupės projekte „Su džiugesiu kuriu – profesijas žaidžiu“ ugdytiniai gilino žinias apie įvairias profesijas. Pasitelkę interaktyviąsias lentas ir kitas mokytojų kūrybos originalias edukacines priemones ugdytiniai rūšiavo įvairių profesijų reikmenis, klausėsi įvairių transporto priemonių skleidžiamų garsų, jas įvardino, aptarė gydytojo profesiją, atliko matematinius veiksmus skaičiuodami daktaro reikmenis, aprengė tėvelius policininko ir karininko apranga. Kūrybinėse dirbtuvėlėse atliko įvairius STEAM tyrimus ir eksperimentus pagal įvairias profesijas.

 

„Vieversėlių“ grupės projekte „Mažojo lašelio stebuklai“ ugdytiniai pavirto mažais smalsiais lašeliais, kurie kartu su mokytojomis leidosi į atradimų kelionę, per kurią eksperimentavo su vandeniu ir spalvomis, interaktyviojoje lentoje skirstė gyvūnus, kurie gyvena vandenyje ir sausumoje, skaičiavo ledo gabalėlius, dėliojo vaivorykštės ir saulės dėliones, pūtė muilo burbulus ir juos skaičiavo. Kūrybinėje erdvėje ugdytiniai kartu su tėveliais atliko įvairius tyrimus ir STEAM eksperimentus.

 

„Smalsučių“ grupės projekte „Valgyk daržoves, vaikeli, mūs gražiam sodely“ mažieji darželio ugdytiniai gilino žinias apie daržoves. Persirengę kiškeliais keliavo į stebuklingą daržą, kuriame atrado įvairias daržoves, jas apžiūrėjo, paragavo, rikiavo prie paveikslėlių, stengėsi paskaičiuoti. Žaidė pirštukų žaidimus, žaidimą „Valgoma – nevalgoma“.

 

Kūrybiniai STEAM projektai paskatino mokytojus ir ugdytinius per žaidimo patirtis, veiklą natūralioje ir virtualioje aplinkoje bei veiklas su specialiomis priemonėmis pažinti mokslo ir žinių labirintus, tyrinėti ir eksperimentuoti žaismingai, su malonumu.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.