STEAM projektas „Matematika ir ruduo“

Virginija Grišiuvienė, Loreta Kondratavičienė
,
Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“ priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogės

Viena iš prioritetinių Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“ vaikų ugdymo sričių – STEAM (integralaus gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos taikymo) veiklų integravimas į ugdomąjį procesą.

Pedagogai nuolat plėtoja šias sritis ir ieško kūrybingesnių variantų. Akivaizdu, kad kylantys iššūkiai vaikams mokantis matematikos mokykloje, skatina jau ikimokykliniame amžiuje padėti ugdytiniams formuoti(s) matematinius vaizdinius. Dar vienas svarbus veiksnys, motyvuojantis tai daryti – vaikų smalsumas ir noras pažinti pasaulį asmenine patirtimi. Todėl, kartu su šalies ikimokyklinių įstaigų pedagogais, sukūrėme ir vykdome projektą „Matematika ir ruduo“ (STEAM veikla) „eTwinning“ platformoje.

Džiaugiamės, kad prie mūsų pasiūlyto projekto prisidėjo 34 pedagogai iš Šiaulių, Vilniaus, Kretingos, Raseinių, Kaišiadorių, Rokiškio, Vilkaviškio, Kauno, Lazdijų, Alytaus, Radviliškio, Šakių, Klaipėdos.

 

Projekto partnerių elektroninėje erdvėje skelbiama medžiaga rodo, kad vaikai matematinių gebėjimų įgyja veikdami artimiausioje juos supančioje aplinkoje: lauko aikštelėse, sporto salėje, grupėje, STEAM laboratorijoje…

Dalyvaudami šiame projekte vaikai mokosi skaičiuoti vienarūšes aibes, praktiškai palygindami su kitos aibės elementais (daugiau, mažiau, lygu), grupuoja (pagal tam tikrą požymį), sistemina, matuoja sąlyginiais matais (kaladėlėmis, juostelėmis, pėdomis, sprindžiais), atranda ryšius, dėsningumus (braižo mąstymo žemėlapius), atlieka elementarius aritmetinius veiksmus. Aptariama ir skaičių vertė, įtvirtinamos sąvokos (didelis – mažas, ilgas – trumpas, aukštas – žemas, kairė – dešinė), įvardijamos ir kuriamos erdvinės formos, susipažįstama su statistikos elementais (diagramos, schemos).

 

Projektu siekiame formuoti ir plėtoti ne tik vaikų matematinius gebėjimus ir siekį atrasti ryšius realiame gyvenime, pagerinti matematinio mąstymo rezultatus, plėsti žinomų sąvokų žodyną, bet ir tikimės, kad projekte dalyvaujantys pedagogai ugdosi bendruomeniškumą virtualioje erdvėje, plečia savo kompetencijų ribas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.