STEAM: nuo ikimokyklinės pedagogikos – iki savarankiško gyvenimo  

Viktorija Karmazaitė
,
ikimokyklinio ugdymo mokytoja

STEAM, tai integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas, gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos kontekste – Susan Riley.

Arba trumpiau – tai yra akronimas:

S – SCIENCE (GAMTOS MOKSLAI);

T – TECHNOLOGY (TECHNOLOGIJOS);

E – ENGINEERING (INŽINERIJA);

A – ARTS (MENAI);

M – MATHEMATICS (MATEMATIKA);

 

Tačiau STEAM ugdymas yra kur kas daugiau, nei tik šių mokomųjų dalykų pavadinimų sujungimas į vieną akronimą. Tai – ugdymo filosofija, apimanti ir apjungianti mokytojų kompetencijas, mokymo įgūdžius ir ugdomuosius dalykus tokiu būdu, kad tai atspindėtų tikrą gyvenimą. Šis ugdymas padeda susidurti su problemomis ir situacijomis, kurias patiriame kasdien, realiame gyvenime ir moko, kaip jas spręsti, o svarbiausia, kaip tai daryti patiems, be ugdytojo nurodančio, ką, kaip ir kada daryti. STEAM ugdo savarankiškumą!

 

Realiame gyvenime šie ugdomieji dalykai retai kada sutinkami atskirai, dažniausiai susiduriame su jais žengiančiais koja kojon, todėl svarbu jau nuo mažų dienų gebėti juos apjungti (pavyzdžiui, kad pastatytume namą reikia mokėti matematiką, inžineriją, gamtos mokslus, technologijas ir menus; Išėję į lauką ir pažvelgę į medį, nesakome – čia medis, taigi čia gamtos mokslai, ar pažvelgę į dangų – dangus mėlynas, taigi čia menai).

Mūsų, kaip pedagogų užduotis ugdyti vaikų sąmoningumą, kaip mokomieji dalykai integruojasi ir puikiai veikia tarpusavyje; padėti priartėti prie ateityje vaikų laukiančių iššūkių ir būsimos darbo rinkos poreikių.

 

Apie STEAM Lietuvoje, viešojoje erdvėje, pradėta komunikuoti 2014 m. Pirmiau šis ugdymas buvo žinomas, kaip STEM, tačiau vėliau buvo pridėta A (arts – menai) sritis. Ji pridėta su tikslu parodyti, kad menai nėra tik paveikslo tapymas ar vazos liejimas studijoje, tai neatsiejama visų mūsų veiklų sritis, kūrybiškumas ir meniškumas neatsiejama kiekvieno mokslo dalis, o statistika rodo, kad vaikai auga vis mažiau kūrybiški dėl technologijų gausos šiomis dienomis. Kodėl jų nesujungti ir neugdyti abiejų?

Šiandien STEAM yra labai reikalingas, nes mažėja susidomėjimas gamtos mokslų studijomis ir susijusiomis profesijomis. Studentai vis mažiau renkasi tokias studijų programas, kaip matematika, informatika, chemija, fizika, biologija, geografija, labiau renkasi kūno kultūrą, filologiją, socialinius mokslus. Auga kvalifikuotų tyrėjų ir specialistų poreikis. Neformaliajame ugdyme vietoj gamtos ir ekologijos, informacinių technologijų, technikos sričių, vaikai dar labiau renkasi šokį, muziką, sportą. Taigi kyla susirūpinimas dėl inovacijų, taigi ir ekonominio konkurencingumo mažėjimo; nepatenkinami tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų (PISA, TIMSS) rezultatai.

 

O JUK KELIAS PRASIDEDA NUO IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS! Būtent nuo mažų dienų, mes, ikimokyklinio ugdymo pedagogai, turime sudominti vaikus STEAM veikla, pakloti tvirtą pradinį pagrindą ir jeigu jis bus puoselėjamas sėkmingai ir toliau – ateities vizija nusimato kur kas šviesesnė, nei yra šiuo metu.

 

STEAM ugdymo pliusai:

 • vienu metu tobulėja ne viena kompetencija;
 • lengviau pritraukiamas ir išlaikomas vaikų dėmesys;
 • informacija iš teorijos perkeliama į praktinę (statistiškai įrodyta, kad tokia informacija lengviau pasisavinama ir lieka ilgesniam laikui);
 • įdomesnis ugdymo procesas tiek ugdytiniui, tiek ugdančiajam;
 • toks ugdymas kelia daug teigiamų iššūkių;
 • susijungus visoms šioms sritims (gamtos mokslams, technologijoms, inžinerijai, menams ir matematikai) pagrindiniu STEAM ugdymo centru tampa – problemos sprendimas.

Problemos sprendimas ugdymo procese = Šiandienos vaikas

 

Šiandien, technologijų amžiuje, mums nebereikia vaikų versti įsiminti sausus faktus, mes turime skatinti jų norą tyrinėti ir augti pažinimo srityje, ugdyti jų kritinį mąstymą, situacijų analizės ir vertinimo kompetencijas. Kaip pritaikyti turimas žinias, tyrinėjimus ir įgūdžius sprendžiant problemas. STEAM yra XXI a. mokslas, kurio raktu vadinama 4C (Creativity, Collaboration, Critical Thinking and Communication) – kūrybiškumas, bendravimas ir bendradarbiavimas, kritinis mąstymas.

 

STEAM ugdytinis – XXI a. inovatorius, mokytojas, mokinys ir lyderis!

Naudota literatūra:

 • https://educationcloset.com/what-is-steam-education-in-k-12-schools/;
 • https://www.pavasaris.mazeikiai.lm.lt/New/index.php?option=com_content&view=article&id=631&Itemid=52;
 • https://www.upc.smm.lt/naujienos/bebras/konferencija2015/4-STEAM-ugdymo-Lietuvoje-aktualijos-SMM-Maryte-Skakauskiene.pdf;
 • https://www.steampoweredfamily.com/education/what-is-stem/;
 • https://edulandas.lt/kodel-tiek-daug-kalbama-apie-stem-ugdyma-ir-kuo-jis-svarbus-vaikams/;
 • https://www.emokykla.lt/bendrasis/pradzia/steam-kelias-i-lietuva/19228;

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.