STEAM konferencijoje – apie pamoką kitaip

Sigita Stonkienė
,
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija

Sausio 12 d. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija organizavo vertingos patirties sklaidos renginį – metodinę konferenciją „KTU klasė: skaitmeninių išteklių naudojimas ir STEAM turinio skaitmeninimas“. Konferencijoje dalyvavo 12 šalies gimnazijų (Kauno technologijos universiteto (KTU) partnerių) atstovai: Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos, KTU inžinerijos licėjaus, Kėdainių šviesiosios gimnazijos, Jonavos Senamiesčio gimnazijos, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos, Šakių „Žiburio“ gimnazijos, Klaipėdos licėjaus, Alytaus Putinų gimnazijos, Marijampolės Sūduvos gimnazijos, Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos, Kėdainių „Atžalyno“ ir konferenciją organizavusios Juliaus Janonio gimnazijos mokytojai.

 

Visos minėtos gimnazijos turi šiais mokslo metais įsteigtas I KTU klases pagal bendradarbiavimo sutartis su KTU. Renginio tikslas – pasidalyti STEAM pamokų organizavimo patirtimi, pagilinti profesinę kompetenciją.

Dalijosi darbo patirtimi

 

Į mokyklas ateinantis STEAM ugdymas – kitoks nei įprasta pamokos organizavimo modelis. Paraidžiui STEAM pavadinime užšifruotos keturios disciplinos: angl. Science – mokslas, Technology – technologijos, Engineering – inžinerija, Arts – menai ir kūryba, Math – matematika. Kitaip tariant, STEAM ugdymas tiek mokytoją, tiek mokinį skatina į pamoką pažvelgti kitaip: kūrybiškai integruojant mokomuosius dalykus, mokinius aktyviai įtraukti į ugdymo procesą, sieti įgytas žinias ir jas taikyti praktinėje veikloje.

 

Pradėdami renginį, konferencijos dalyvius pasveikino Juliaus Janonio gimnazijos direktorius Saulius Vaivada ir garbus gimnazijos svečias, Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto dekanas prof. dr. Kęstutis Baltakys. Abu jie linkėjo konstruktyvaus darbo, kad kiekvienas pedagogas, išgirdęs kolegų pristatymus, rastų sau naudingų dalykų, kuriuos galėtų pritaikyti ugdymo procese.

 

Kiekvienos mokyklos atstovai – gamtos mokslų, matematikos, technologijų ir informacinių technologijų mokytojai – dalijosi savo STEAM pamokų organizavimo patirtimi.

Viena tokių pamokų – Kėdainių šviesiosios gimnazijos biologijos mokytojos Birutės Petraitienės ir matematikos bei informacinių technologijų mokytojos Donatos Kielienės drauge parengta integruota pamoka „Sveikatai palanki mityba: subalansuotumas“. Organizuojant pamoką, pabrėžė pedagogės, daugiausia dėmesio skirta individualiam mokinių darbui: pavyzdžiui, naudodamiesi papildomais informacijos šaltiniais, pavyzdžiui, kalorijų lentelėmis, atitinkamomis programėlėmis, mokiniai turėjo apskaičiuoti per dieną su maistu gautų maisto medžiagų ir kalorijų kiekius, palyginti su sveikos mitybos rekomenduojamomis normomis. Pasitelkus informacines technologijas, reikėjo sukurti ir užpildyti lentelę, sudaryti formules kalorijų kiekiui skaičiuoti.

 

KTU partnerių atstovų pamokų pristatymuose pabrėžta: STEAM modelio taikymas skatina mokinių aktyvumą, ugdo jų savarankiškumą, kūrybiškumą, loginį ir kritinį mąstymą. Gimnazistai mokosi dirbti komandoje, čia ir dabar kūrybiškai spręsti iškylančias problemas. O dirbant komandoje, be kita ko, būtina ir tolerancija. Iš viso pristatyta 12 STEAM pamokų.

Janoniečiai pakvietė į atviras pamokas

 

Antroje dalyje gimnazijos svečiai dalyvavo konferencijos šeimininkų – Juliaus Janonio gimnazijos mokytojų – pamokose.

Fizikos mokytojos Valentinos Rakužienės pamokoje „Laidininko voltamperinės charakteristikos tyrimas“ mokytojai ne tik susipažino su elektros laboratorijos BELA, įrengtos mūsų gimnazijoje, galimybėmis, bet ir patys pabuvo mokinių vietoje – atliko laboratorinį darbą.

 

Biologijos mokytojos Rasos Dabregaitės STEAM pamokoje „Organizmų audinių įvairovė“ pasidalyta mokymo priemonių panaudojimo patirtimi.

KTU mokyklų partnerių atstovai aktyvūs buvo ir kitose janoniečių atvirose pamokose: „Programavimas Arduino IDE aplinkoje“ (informacinių technologijų mokytojas Ričardas Gečas); matematikos ir anglų kalbos – „Matematika – trikampiai ir keturkampiai“ (anglų kalbos mokytoja Violeta Eidintienė ir matematikos mokytoja Daiva Riukienė); „Nežinomų medžiagų mišinio kokybinė analizė (chemijos mokytoja Vilija Kladkienė).

 

Per pertrauką tarp pristatymų svečiai buvo pakviesti į ekskursiją po gimnaziją, per kurią apžiūrėjo muziejų, laboratorijas, biblioteką, kitas edukacines erdves, išgirdo apie gimnazijos tradicijas. Konferencija baigėsi bendra pedagogų diskusija apie tai, kuo iš esmės vertinga STEAM pamoka ir kodėl sėkmingam darbui būtinas įvairių sričių pedagogų bendradarbiavimas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.