„STEAM Junior“ programa „Pasaulis vandens laše“

Daiva Lukšienė
,
matematikos mokytoja

Penkias savaites Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje netilo linksmas Dainų progimnazijos mokinių šurmulys. Trečiokai noriai dalyvavo užsiėmimuose: „Ištakos. Pažintis su senoviniais šuliniais“, „Vandens agregatinės būsenos. Vandens apytakos ratas“, „Vandens tyrimai“, „Svertas ir velenas. Šulinio maketo gaminimas“ ir „Šulinio 3D modeliavimas ir spausdinimas šiuolaikinėmis technologijomis“. Kiekvieno užsiėmimo metu mokiniai įgijo naujų žinių, lavino savo gebėjimus ir kompetencijas, tyrinėdami kėlė klausimus ir ieškojo į juos atsakymų.

 

Pirmojo užsiėmimo metu, klausydamiesi sakmių, pasakojimų, mindami mįsles ir aiškindamiesi patarlių prasmę, trečiokai sužinojo šulinio atsiradimo istoriją, prietarus ir burtus, kuriuos pasitelkę protėviai saugojo geriamąjį vandenį. Nuskenavę QR kodą, sprendė kryžiažodį Learnings.apps programėlėje.

Antrasis užsiėmimas buvo skirtas vandens apytakos ratui ir bandymams su vandeniu. Jo metu mokiniai išsiaiškino agregatines vandens būsenas, vandens savybes. Eksperimentuodami patikrino, kaip veikia paviršiaus įtempimo jėga, kokiomis savybėmis pasižymi skirtingo tankio (saldumo) vanduo. Atlikdami eksperimentus visi mokiniai naudojosi chemijos laboratorijos priemonėmis, mokėsi jų pavadinimus. Šis užsiėmimas džiugino gražiomis spalvomis ir nenuspėjamais spalviniais deriniais, stebint spalvų difuziją vandenyje.

 

Trečiasis užsiėmimas skirtas vandens tyrimams. Jo metu Šiaulių Dainų progimnazijos trečiokai atliko bandymus su įvairiais dirvožemiais, stebėjo grunto daromą įtaką vandens spalvai, priemaišoms. Mikroskopais stebėjo susidariusias nuosėdas, kelis kartus filtruoto vandens ir tvenkinio vandens mikroorganizmus. Lakmuso popierėliais nustatinėjo vandens pH (vandenilio jonų koncentraciją).

Ketvirtojo užsiėmimo metu mokiniai susipažino su svertinio ir veleninio šulinio technologija, išbandė mechanizmų veikimą, aiškinosi sverto pusiausvyros dėsnį ir konstravo pasirinkto tipo šulinį, panaudodami ne tik tradicines priemones: popierių, klijus ir šiaudelius, bet ir antrines žaliavas. Norintieji šulinius arba vandens malūnus konstravo konstruktoriais.

Penktojo užsiėmimo, kurio labai nekantriai laukė trečiokai, metu buvo stebima, kaip 3D spausdintuvu vyksta spausdinimo procesas, sužinojo, kokios medžiagos naudojamos ir kokios svarbiausios modeliavimo taisyklės. Mokiniai nustebo, kad vienam objektui atspausdinti gali prireikti keleto valandų. Kompiuterių klasėje trečiokai kūrė svertinio arba veleninio šulinio 3D modelius naudodami 3D modeliavimo programą „Tinkercad“.

 

Sukurtus modelius, atspausdintus „Maker BOT Replicator 2“ spausdintuvu, ir ankstesnių užsiėmimų metu pagamintus šulinius bei vandens malūnus pristatė per baigiamąjį renginį „Romuvos“ progimnazijoje. Pasidžiaugėme darbais, žiūrėjome projekto akimirkų nuotraukų filmą.

Mokiniai grįžo į savo mokyklą įgiję naujų žinių, susipažinę su chemijos, fizikos mokslais, įtvirtinę dalykines matematikos, technologijų, informacinių technologijų žinias, įgiję praktinės patirties, pagilinę kūrybiškumo, asmenines, socialines ir komunikavimo kompetencijas.

 

STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos taikymo) užsiėmimai skatina mokinių motyvaciją, didina susidomėjimą eksperimentais, leidžia patirti atradimo džiaugsmą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.