STEAM iššūkis Alytuje – priimtas: nuo lopšelio-darželio iki gimnazijos!

Renata Romanovienė
,
Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Lapkričio 26 d. Alytaus Jotvingių gimnazijos STEAM mokytojų komanda subūrė Alytaus švietimo bendruomenę ir organizavo virtualią konferenciją „STEAM iššūkis Alytuje – priimtas“, skirtą Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų bendradarbiavimui STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos) srityje.

 

Virtuali konferencija tapo unikali savo formatu ir dalyvių bei pranešėjų gausa! Gimnazijos IT komanda sudarė galimybes atskirų ugdymo koncentrų bendruomenėms dalintis patirtimis 4 virtualiuose kanaluose. 10 mokyklų ir 1 lopšelis-darželis pristatė 18 pranešimų, kaip sprendžiami iššūkiai, susiję su STEAM ugdymu, ikimokykliniame, pradiniame, pagrindiniame ir viduriniame ugdyme. Konferencijos organizatoriai pristatė STEAM mokyklos kūrimo strategiją pagal „STEM School Label“ kriterijus ir elementus Alytaus Jotvingių gimnazijoje. Konferencijoje dalyvavo ir Alytaus kolegijos atstovai, kurie papasakojo apie Alytaus STEAM atviros prieigos centro bendradarbiavimo perspektyvas. Šią iniciatyvą palaikė ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius.

 

2015 m. Alytaus Jotvingių gimnazija pirmoji Alytaus apskrityje pradėjo taikyti į STEAM orientuotą ugdymą tuometinio Ugdymo plėtotės centro (UPC) organizuotame tinkle. STEAM ugdymas tapo vienu iš gimnazijos strateginių tikslų, modernizuojant STEAM, aplinką, keliant STEAM mokytojų kvalifikaciją nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, tobulinant ugdymo metodus bei formas ir kuriant strategines partnerystes su Lietuvos universitetais.

Lemtingais metais gimnazijai tapo 2018-ieji, kai UPC pakvietė dalyvauti Europos švietimo ministerijų tinklo European Schoolnet SCIENTIX projekte „STEM Shool Label“. Gimnazijos komanda tapo aktyviais projekto dalyviais ir kartu su Lietuvos, Portugalijos, Prancūzijos, Graikijos, Turkijos ir Serbijos mokyklomis kūrė STEM mokyklos ženklo elementus ir kriterijus.

 

2019 m. pavasarį Alytaus Jotvingių gimnazijai buvo suteiktas „STEM School Label Competent“ ženklas ir „STEM School Label“ ambasadorės statusas. Mokykla planuoja ilgalaikius pokyčius 2020–2022 metams ir proveržio strategiją pavadino „STEAM ugdymo populiarinimas ir mokytojų / mokinių įsitraukimas, formuojant inovacijų kultūrą gimnazijoje“.

 

Alytaus Jotvingių gimnazija dėkoja STEAM mokytojų komandai, visiems dalyviams ir pranešėjams! Alytaus švietimo bendruomenė – nuostabi, fantastiška bendruomenė, kuriai rūpi dalijimasis, kūrybiškumas, integracija ir bendradarbiavimas!

Juk STEAM yra filosofija, gyvenimo būdas, šiuolaikinio ugdymo misija!

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.