STEAM idėjų raiška projektinėje veikloje

Ingrida Šalc
,
Vilniaus l.-d. „Pušynėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Šiandien vis daugiau edukologų ir politikų sutaria, kad kokybiškas ikimokyklinis ugdymas yra svarbus tolesniam išsilavinimui ir vertinamas kaip būtino kiekvieno žmogaus mokymosi etapo užtikrinimas. Reikšmingi tampa šie gebėjimai ir įgūdžiai: kritinis mąstymas, prisitaikymas prie kintančios aplinkos, kūrybiškumas, bendravimas ir bendradarbiavimas, emocinis intelektas. Ikimokyklinio ugdymo metodinėse rekomendacijose (2015) pažymima, kad, siekiant gerinti ikimokyklinio ugdymo kokybę, reikėtų kreipti dėmesį į šias ugdymo kaitos tendencijas: ugdymas tampa orientuotas į vaiką, akcentuojamas integralumas, ypatingas dėmesys skiriamas patyriminiam ugdymui, eksperimentavimui ir tyrinėjimui. Atliepiant šias tendencijas vis dažniau ikimokykliniame ugdyme svarbų vaidmenį užima inovatyvios ugdymo veiklos, tokios kaip STEAM, lauko ugdymas, gamtos pamokos ir pan.

 

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pušynėlis“ siekiant gerinti ugdymo kokybę į ugdymo turinį lanksčiai ir kūrybingai integruojamos STEAM ugdymo metodikos ir technologijos. 2020 m. įstaigos komanda parengė ir įgyvendino projektą „Išradingi atradimai“, finansuojamą Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis. Apie projektą daugiau sužinoti galite „Švietimo naujienose“ ir Vilniaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ interneto svetainėje. Šiemet parengtas ir įgyvendintas projekto tęsinys. Vykdant projekto veiklas buvo plėtojamos matematinio ir inžinerinio tyrinėjimo, kūrybinio konstravimo, technologijų veiklos kasdienėje vaikų ugdymosi praktikoje, naudojantis sukurtomis edukacinėmis erdvėmis.

 

Siekiant į STEAM idėjų ir veiklų plėtrą įtraukti ir kitas ugdymo įstaigas, organizuota kūrybinių konstravimo darbų nuotraukų paroda „Ateities automobilis“. Parodos tikslas – ugdyti vaikų kūrybiškumą įgyvendinant STEAM idėjas, sudarant sąlygas tyrinėti, eksperimentuoti, atrandant savitus, neįprastus kūrybinio konstravimo būdus. Parodoje dalyvavo 16 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Kelmės, Joniškio, Mažeikių ir Jonavos; pateikta 30 kūrybinių darbų ir veiklų proceso nuotraukų. Parodą eksponavo partneris UAB „Tokvila“ Vilniuje. Renginiu paskatinta įsitraukti vaikus, jų tėvus ir pedagogus į kūrybos ir saviraiškos procesą, išradingai, savitai kuriant, konstruojant „ateities automobilius“, naudojant įprastas ir netradicines medžiagas bei priemones, taikant savitas kūrybinių darbų atlikimo technikas.

 

Taip pat surengta respublikinė akcija „Edukacinių bitučių-robotų „Bee-bot“ ralis. Pažįstu gamtą“. Ši akcija skirta vaikų kompiuteriniam mąstymui ugdyti, technologijų ir programavimo gebėjimams ir įgūdžiams plėtoti vaikams patraukliais būdais ir formomis. Bitučių ralyje atsispindėjo gamtos motyvai veiklose: „Pažinkime medžius, jų vaisius“, „Išskrendantys ir žiemojantys paukščiai Lietuvoje“, „Pavaišinsiu žvėrelius“, „Kaip bitutės renka medų“, „Miško žvėrelių pasiruošimas žiemai“. Akcijos tema pasirinkta siekiant plėtoti dalyvių gamtos pažinimo kompetencijas. Akcijoje dalyvavo 5 ikimokyklinio ugdymo įstaigos iš Vilniaus. Plačiau apie akciją galite skaityti Vilniaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ interneto svetainėje.

 

Projekto „Išradingi atradimai“ tęsinys įgyvendintas sėkmingai. Projekto veiklos reikšmingai prisidėjo prie ugdymo kokybės gerinimo, padėjo vaikams įgyti naujų žinių, patirti sėkmę, patobulinti kūrybiškumo, bendradarbiavimo, problemų sprendimo, tyrinėjimo gebėjimus ir įgūdžius. Pedagogai patobulino kompetencijas integruoti STEAM metodikas ir technologijas į vaikų kasdienes veiklas, įgijo naudingos patirties iš kitų ikimokyklinio ugdymo įstaigų, turėjo galimybę pasidalyti savo patirtimi ir idėjomis.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.