Stažuotė Norvegijoje – nacionalinio projekto „Tęsk“ baigiamasis akordas

Aušra Cesevičienė
,
anglų kalbos mokytoja ekspertė

Nacionalinė švietimo agentūra 2018–2022 metais vykdo projektą „Tęsk“. Projekto 2.1 veiklos „Pedagoginės stažuotės išbandymas“ siekiamas rodiklis – parengtas stažuočių įgyvendinimo paketas (stažuočių modelis ir stažuočių priemonių rinkiniai). Pedagogo karjeros modelis projektuoja pedagogo karjerą kaip nuolatinį augimą ir mokymąsi. Šis modelis numato vienerių metų pedagoginę stažuotę, kuria turėtų prasidėti kiekvieno pradedančio pedagogo darbas švietimo įstaigoje. Projekto sumanytojas ir vykdytojas – Nacionalinė švietimo agentūra ir šešios (KTU, MRU, ŠU, VDU, VIKO, VU) aukštosios mokyklos, vykdančios pedagogų rengimą

 

Stažuotė (angliškai induction, probation, internship) – tai pirmieji pedagogo darbo švietimo įstaigoje metai, kurių metu pradedančiajam pedagogui teikiama dalykinė, metodinė ir psichologinė parama. Stažuotės tikslas yra padėti pedagogui plėtoti ir gilinti studijų metu įgytas kompetencijas darbo vietoje, sklandžiai integruotis į švietimo įstaigos bendruomenę ir darbe įgyti mokytojo identitetą. Vienas pagrindinių projekto rezultatų – remiantis išbandymo patirtimi bus sukurtas stažuotės modelis. Daugelyje Europos šalių toks pedagogų palydėjimas, parėmimas pirmaisiais darbo metais jau yra tapęs būtina pedagogo profesinio brendimo dalimi, patvirtinus modelį jis taps, kaip parodė stažuotės išbandymas, privaloma ir labai vertingu pedagoginio kelio etapu.

 

Šiemet Vilniaus universitetas koordinavo 13-os pradedančiųjų pedagogų stažuotes mokyklose. Birželio 10 d. įvyko paskutinis šių metų dalyvių laidos konsultacinis susitikimas, į kurį susirinko stažuočių komandos – tai stažuotojas, mentorius – patyręs mokytojas ir stažuotės vadovas – VU dėstytojas. Susitikimo tikslas buvo pasikalbėti apie pirmųjų mokytojavimo metų patirtį ir pasirengti baigiamajam stažuotės žingsniui – stažuotės pripažinimui.

 

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla vienintelė rajone dalyvavo šiame nacionaliniame projekte. Taip sutapo, kad į Ukmergės technologijų ir verslo mokyklą buvo priimta ką tik šokio studijas baigusi mokytoja Goda Juzėnaitė, o projekto „Tęsk“ mentorės pareigoms atranką laimėjo dvi tos pačios mokyklos atstovės – gimnazijos skyriaus vedėja Jolanta Balčiūnaitė ir anglų kalbos mokytoja ekspertė Aušra Cesevičienė.

 

Projektas buvo vykdomas pagal sutartį tarp Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos ir Vilniaus universiteto. Aukštoji mokykla skyrė praktikos / stažuotės filosofijos fakulteto vadovą-dėstytoją dr.Tatjaną Bulajevą, kuri vadovavo mūsų mokyklos komandai – stažuotojai ir dviem mentorėms. Projektas vyko visus metus, buvo įgyvendinama stažuotės programa, teikiama dalykinės-pedagoginės konsultacijos bei kolegiška parama. Lapkričio mėnesį dvi Lietuvos mentorių grupės lankėsi Norvegijoje bei Airijoje darbinėje stažuotėje. Projekto komanda puikiai bendradarbiavo ir su stažuotės partneriais (Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionaline švietimo agentūra, Moksliniu tyrimo centru) sprendžiant aktualius pedagoginio darbo klausimus ir problemas. Nuotolinėse paskaitose įgijome daugiau patirties, kaip teikti konstruktyvų atgalinį ryšį visuose stažuotės vertinimo etapuose, aktyviai įsitraukti į programos rengimą bei įgyvendinimą Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje. Stažuotoja Goda turėjo įgyvendinti individualią stažuotės programą ir atlikti numatytas užduotis, kaupti bei pildyti profesinės veiklos tobulinimo aplanką, liudijantį apie profesinį tobulėjimą ir kryptingą išsikeltų tikslų siekimą. Konsultacijų, paskaitų bei praktikų metu mentoriai, stažuotojai bei programos vadovai džiaugėsi profesiniais atradimais, sprendė mokyklose iškylančias įvairias pedagogines bei psichologines problemas bei pristatė visų stažuotės  metų sukauptą patirtį. Stažuotės pabaigoje Pedagogų kompetencijų tobulinimo ir plėtros centro vadovė doc. dr. Asta Meškauskienė bei VU projekto grupės dalyviai pasidžiaugė stažuotės dalyvių / modelio kūrėjų – stažuotojų. mentorių, stažuotės vadovų ir ekspertų – siūlymais bei naujais atradimais pritraukiant jaunąjį pedagogą į švietimo įstaigą.

 

Jaunoji pedagogė Goda Juzėnaitė sėkmingai baigė projekto „Tęsk“ stažuotę, puikiai įsiliejo į technologijų ir verslo mokyklos švietimo bendruomenę, ir, tikimės, kad darbas šioje mokykloje ją nuolat skatins augti ir tobulėti, kūrybiškai įsitraukti į pokyčius bei spręsti kylančias problemas, imtis ugdymo veiklų iniciatyvos ir lyderystės, skatinti savo mokinius ugdytis šiuos gebėjimus ir motyvuoti juos geriau pažinti mokyklos siūlomas karjeros galimybes.

 

Jaunajai pedagogei sėkmingai įsiliejus į mokyklos bendruomenę, mentorės Jolanta ir Aušra, sudalyvavusios užsienio šalių stažuočių atrankoje, gavo pasiūlymą susipažinti su Norvegijos gerosiomis praktikomis: sužinoti, kokia yra pradedančiųjų mokytojų pagalbos mokykloje sistema, kokį vaidmenį atlieka mokytojui priskirtas mentorius, kaip stiprinamos pradedančiojo mokytojo ir mentoriaus nuostatos mokytis kartu, kaip galėtų vykti jų bendravimas ir bendradarbiavimas.

 

Mentorių kvalifikacijos tobulinimo stažuotės metu aplankytos Norvegijos Namsos savivaldybės švietimo institucijos: savivaldybės valstybinis vaikų darželis Sovang Barnehage, Nord Universitetas, Lenvanger mieste, pagrindinė mokykla su muzikine pakraipa Jøa ugdomsskole ir kultūros mokykla, vaikų darželis Jøa Barnehage, pradinė mokykla Høknes Barneskole, vidurinė-profesinė mokykla Olav Duun videragande.

 

Vizito metu daugiausia dėmesio buvo skiriama susipažinti su Norvegijos pradedančiųjų mokytojų įvedimo į darbą formomis, būdais, priemonėmis, metodais, jų organizavimu ir specifika. Pradedančiųjų mokytojų įvedimo į darbą praktika Norvegijoje pasižymi tuo, jog didžiausias akcentas mokytojo darbo kokybės užtikrinimui skiriamas nacionaliniu lygmeniu finansuojamos atskiros mentoriavimo programos įgyvendinimui: bendradarbiauja pedagogų rengimo institucijos ir mokyklos, t. y. pedagogų rengimo institucijos parengia mentorystės pradedantiesiems pedagogams programas, organizuoja mentorių mokymus, taip pat dalyvauja įgyvendinant programas, tačiau pradedančių mokytojų pedagoginės stažuotės ir jų įgyvendinimo formos nėra reglamentuojamos kaip privaloma valstybiniu lygmeniu pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistema. Kaip susitikimo metu teigė Namsos savivaldybės švietimo skyriaus vedėjas Knut A Hoffstad Storeide, Norvegijos pedagogų kvalifikacijos kėlimą, vertinimą didžiąja dalimi reguliuoja mokyklų steigėjai, t. y. savivaldybės arba apskritys, priklausomai nuo mokyklos lygmens.

 

Dalyvaujant stažuotės programoje, numatytų susitikimų metu klausydamiesi institucijų atstovų pranešimų, dalyvaudami moderuojamose diskusijose, stebėdami pradedančiųjų mokytojų praktiką institucijose, dalyvaudami grupinėse ir individualiose refleksijose buvo susipažinta, kaip Norvegijos mokyklose nauji pedagogai įsijungia į mokytojo darbą. Refleksijos metu aptariamos įsijungimo į darbą mokytojų veiklos vertinimo formos, metodai ir priemonės, įvairių pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi formos Taip pat sustiprintos refleksijos ir įsivertinimo, nuolatinio tobulėjimo kompetencijos.

 

Projektas „Tęsk“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001) finansuojamas Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomis.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.