Startuos trumposios studijos: patvirtinta 2022 m. konkursinė eilė

Birželio 1 d. prasideda 2022 m. priėmimas į trumpąsias studijas šalies kolegijose. Trumposios studijos Lietuvoje yra naujovė – jos pradedamos vykdyti nuo naujų mokslo metų. Šių studijų absolventai per 1,5–2 metus galės įgyti rinkoje paklausiausias specialybes.

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė patvirtino šiųmetę konkursinę eilę stosiantiesiems į trumposios pakopos valstybės finansuojamas studijų vietas.

 

„Trumposios studijos yra alternatyvus kelias į aukštąjį mokslą. Jos leis stipriau susieti profesinį mokymą su aukštojo mokslo sektoriumi ir taps ypač patraukliomis profesinio mokymo įstaigų absolventams, nes jas užbaigus ir vėliau stojant į profesinio bakalauro programas, kolegijose nereikės studijuoti visus 3 metus. Didžioji dalis studijų dalykų, kurių buvo mokytasi trumposiose studijose, jau bus užskaityta. Trumpųjų studijų absolventai galės iš karto užsiimti profesine veikla arba tęsti studijas profesinio bakalauro pakopoje. Tad šis kelias į aukštąjį mokslą taip pat aktualus asmenims, patiriantiems finansinių sunkumų, nes leidžia rinktis trumpesnes studijas ir greičiau pradėti karjerą“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Gintautas Jakštas.

 

Šiemet studentai priimami į informatikos inžinerijos bei programų sistemų studijų krypčių programas. Iš viso jose numatyta po 20 valstybės finansuojamų vietų. Į trumpąsias studijas konkurso būdu priimami turintieji ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba profesinę kvalifikaciją. Stojančiojo konkursinį balą sudaro atestato dalykų, kvalifikacijos egzamino, stojamojo testo ir kitų pasiekimų įvertinimai.

 

Stojant į informatikos inžinerijos ar programų sistemų studijų krypties programas, 0,3 stojamojo balo sudaro dviejų dalykų aritmetinis vidurkis, skaičiuojamas iš matematikos, fizikos, chemijos, informacinių technologijų dalykų brandos egzaminų įvertinimų arba metinių pažymių.

 

0,5 stojamojo balo sudaro tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo arba stojamojo testo vertinimas, o likusius 0,2 – kiti pasiekimai. Tam vertinama studijų kryptį atitinkanti profesinė patirtis: ne trumpesnė nei 2 metų patirtis prilyginama 10 balų, ne trumpesnė nei 1 metų – 5 balams. Trumpesnė nei 1 metų profesinė patirtis vertinama nebus.

 

Trumpąsias studijas siūlo kolegijos, turinčios atitinkamos krypties įdirbį – jau vykdančios tų pačių studijų krypčių bakalauro studijas. Esant darbo rinkos poreikiui, trumpųjų studijų krypčių sąrašas galės būti pildomas ir taip padės greičiau įgyti specialybę paklausiems kitų krypčių specialistams.

 

Stojančiųjų į trumposios pakopos valstybės finansuojamas studijų vietas konkursinės eilės sudarymo 2022 m. tvarkos aprašą galima rasti čia.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.