Sportuokime smagiai!

Daiva Pocevičienė
,
direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, atsakinga už projekto administravimą

Įtvirtinant sveikos, saugios ir aktyvios gyvensenos principus nuo vaikystės, Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio mokytojai ir jų ugdytiniai kartu su partneriu – Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšeliu-darželiu sėkmingai įgyvendina Sporto rėmimo fondo lėšomis bendrai finansuojamą projektą „Saugus, aktyvus ir sveikas“. Ir nors pandemija pakoregavo projekto veiklų datas ir veiklos formas, apribojo suplanuotų užsiėmimų bei aplinkų įvairovę, ugdymo įstaigose kryptingai vyksta numatytos fizinio aktyvumo plėtrą ir ugdymo kokybės gerinimą skatinančios veiklos.

 

Spalio 25–29 d. „Kūlverstuko“ ir Tytuvėnų vaikų lopšeliuose-darželiuose įgyvendinta veikla „Vanduo – mūsų draugas“, kurioje dalyvavo 180 dalyvių. Veiklų ciklas prasidėjo paminint Pasaulinę vandens dieną, veiklų metu vaikai išsiaiškino vandens reikšmę žmogui, gamtai, ugdė suvokimą apie vandens naudą planetai – Žemei. Plėtojant atsakingos elgsenos nuostatas, stebint ir aptariant filmuką „Kaip saugiai elgtis vandenyje?“, buvo prisimintos ir įtvirtintos saugaus elgesio taisyklės, kaip elgtis vandenyje ir prie vandens telkinių.

 

Daug džiugių akimirkų, įspūdžių, emocijų dėl netikėtų rezultatų vaikams suteikė eksperimentai su vandeniu. Ugdytiniai atliko užduotis, eksperimentus, žaidimus: „Laivų uostas“, „Spalvoti burbuliukai“, „Skęsta–plaukia“, „Maišykime spalvas“, „Jūros ošimas“ ir kt. Savo patirtas ir išgyventas emocijas, pasirinkdami norimą piešimo techniką, vaikai pavaizdavo savo piešiniuose, kurių tema – „Eikime maudytis“.

 

Projekto „Saugus, aktyvus ir sveikas“ veiklą „Vanduo – mūsų draugas“ vainikavo išvyka į plaukimo baseiną. Plaukimo trenerio padedami vaikai išmoko pagrindinių plaukimo įgūdžių – teisingo kvėpavimo, tinkamo atsispyrimo nuo dugno, judesių koordinavimo bei pusiausvyros išlaikymo, išbandė pagalbines plaukimo priemones. Tai buvo kupina geros nuotaikos ir nepamirštamų įspūdžių diena, kurią norėjosi pakartoti.

 

Iš projekto „Saugus, aktyvus ir sveikas“ lėšų įsigyti sporto inventorius ir įranga praturtina ugdymo procesą ir padeda puoselėti sporto, kūno kultūros ir sveiko gyvenimo būdo vertybes. Gerinant neįgaliųjų gyvenimo kokybę ir mažinant socialinę atskirtį, projekte dalyvauja Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupių neįgaliems vaikams ugdytiniai.

 

20192022 m. projektas „Saugus, aktyvus ir sveikas“ bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.