Sporto projektas „Sporto ABC“ Telšių lopšelyje-darželyje „Eglutė“

Alma Rubinienė
,
projekto vadovė

Fizinis aktyvumas – tai veiksnys, kuris formuoja žmogaus organizmą ir jo funkcijas. Jis ugdo ir stiprina visas organizmo sistemas, veikia jų funkcijas ir gyvybingumą. Žmogui fizinis aktyvumas reikalingas lygiai tiek pat, kiek maistas ir oras. Tai ypač svarbu ikimokyklinio amžiaus vaikams, kurie intensyviai auga ir tobulėja.

 

Fizinio aktyvumo trūkumas vis dar yra milžiniška problema. Lengva pasakyti, kad problema yra ta, jog vaikai nepakankamai užsiima aktyvia veikla ar sportu. Tačiau čia įtakos turi daug daugiau faktorių – maisto pramonė, reklamos, technologijos. Tėvai dabar visur nuveža vaikus ir leidžia jiems daug sėdėti. Todėl yra daugybė priežasčių, kodėl fizinio aktyvumo stoka tampa problema. Ką galime padaryti? Išnaudoti fizinį ugdymą kaip variklį būtinoms permainoms – tai buvo pagrindinis mūsų, ugdytojų, tikslas ir noras rašyti projektą „Sporto ABC“. Subūrę projekto komandą, pateikėme Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai paraišką – sporto projektą, bendrai finansuojamą valstybės Sporto rėmimo fondo, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, lėšomis. Fondo lėšos per konkursą buvo paskirstytos laimėjusioms organizacijoms, tarp kurių pateko ir mūsų įstaiga. Mums tai didžiulis iššūkis ir įvertinimas susipažinus su projekto išvadomis: „Sporto projektas atitinka Lietuvos Respublikos su sporto politikos valdymo sritimi susijusius strateginius dokumentus, jų nuostatas ir skirtas skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, reguliariai dalyvaujant sportinėse veiklose, organizuojant futbolo, krepšinio ir tinklinio pratybas. Aktyviai organizuojant sporto renginius, įsigyjant sporto inventorių, įrangą.“ Atsižvelgus į išvadas, vaikai skatinami reguliariai (3 kartus per savaitę) dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose panaudojant futbolo, krepšinio ir tinklinio elementus. Jie leidžia vaikams patirti pačius įvairiausius emocinius išgyvenimus: džiaugsmą, laimę, drąsą, pasitikėjimą, taip pat baimę, nusivylimą, liūdesį, pyktį, kas tikėtina padės ateityje geriau suprasti save ir kitus. Reguliariai organizuodami fizinį vaikų aktyvumą suformuosime tinkamą („aš galiu“, „šaunu“) savivertę.

 

Džiaugiamės, kad, pradėjus aktyviai vykdyti projektą, sporto trenerė kartu su projekto komanda sukūrė fizinio aktyvumo skatinimo programą. Ši programa didina fizinį vaikų aktyvumą, moko žaisti futbolą, krepšinį, tinklinį, įvairius sporto žaidimus, kurie yra tinkamiausia vaikiškos fizinės veiklos rūšis. Tikimės, kad jaunoji karta bus suinteresuota sportuoti tiek mėgėjiškai, tiek profesionaliai, išmoks siekti puikių rezultatų ir galbūt su tuo sieti savo ateitį. Šiuo projektu ypač plėtosime partnerystės ryšius su šeima. Įtrauksime visus įstaigos bendruomenės narius, Telšių ikimokyklinių įstaigų ugdytinius, „Ateities“ progimnazijos mokinius į fizinio aktyvumo skatinimo projekto veiklas, nes fizine veikla vaikai realizuoja visus svarbiausius savo poreikius – judėjimo, pažintinius, veikimo, bendravimo, saviraiškos, atskleidžia fizines išgales ir gebėjimus. Sieksime bendruomenės narių, partnerių aktyvesnio dalyvavimo sportinėje, fizinėje ir savanoriškoje veikloje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.