Sporto organizacijos kviečiamos dalyvauti sporto srities „Erasmus+“ projektuose

Europos Komisija kviečia sporto veiklas vykdančias organizacijas teikti paraiškas „Erasmus+“ sporto srities projektams įgyvendinti. Paraiškas Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai agentūrai (EACEA) pateikti galima iki šių metų balandžio 2 d. Projektams finansuoti 2020 m. Europos Komisija skyrė 57,6 mln. eurų.

 

Šiomis lėšomis bus remiami tarptautinių partnerysčių projektai, skatinantys sporto organizacijų bendradarbiavimą, visuomenės fizinį aktyvumą, mėgėjišką sportą, individualių gebėjimų ugdymą ir socialinę įtrauktį sportuojant, dvikryptę sportininkų karjerą, trenerių mobilumą. Taip pat ne pelno siekiantys sporto renginiai ir projektai, nukreipti prieš dopingo vartojimą, susitarimus dėl varžybų baigties, smurtą ir įvairaus pobūdžio netoleranciją sporte.

 

Tarp veiklų, kurias galima įtraukti į projektus, yra bendradarbiavimo tinklų kūrimas, kompetencijų tobulinimas ir dalijimasis gerąja patirtimi. Bus remiamos veiklos, stiprinančios visuomenės supratimą apie fizinio aktyvumo naudą sveikatai, socialinei integracijai ir asmeniniam tobulėjimui. Taip pat – inovatyvių sporto ir sveikatos, sporto ir švietimo, sporto ir jaunimo sinergijos priemonių įgyvendinimas, konferencijų ir seminarų, sporto renginių organizavimas, moksliniai tyrimai, nagrinėjantys, kaip sportas padeda įveikti socialinius ir ekonominius iššūkius ir kt.

 

Išsami informacija apie paraiškų teikimą ir visos reikalingos formos skelbiamos „Erasmus+“ tinklalapyje. Ketinantys teikti paraiškas „Erasmus+“ sporto sričiai taip pat gali dalyvauti informacinėje dienoje, kuri vyks sausio 30 d. Briuselyje. Renginio programą rasite čia.

2019 m. finansavimas buvo paskirtas 5 projektams iš Lietuvos.

Keturi iš jų skirti švietimui sporte ir per sportą skatinti, socialinei įtraukčiai ir lygioms galimybėms sportuoti didinti, galimybei savanoriams, treneriams, ne pelno siekiančių sporto organizacijų vadovams ir darbuotojams stažuotis užsienio šalių sporto organizacijose sudaryti. Penktasis – Lietuvos sporto universiteto (LSU) įgyvendintas projektas, skirtas mokinių fiziniam aktyvumui organizuojant sužaidybintas judrias veiklas mokyklose ir kitose aplinkose skatinti.

 

„Erasmus+“ sporto sritis skirta europiniam aspektui sporto srityje skatinant už sportą atsakingų įstaigų bendradarbiavimą plėtoti.

 

ŠMSM Komunikacijos skyriaus inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.