Specialiųjų poreikių turintys vaikai galės lankyti artimiausią mokyklą

Vyriausybė pritarė Švietimo įstatymo pakeitimams, kurie naikina diskriminuojančias nuostatas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams: jie galės lankyti artimiausią jo gyvenamoje vietoje esančią bendrąją mokyklą, bus priimami visiškai lygiais pagrindais su kitais mokiniais. Taip pat gerokai išsiplės pagalbos sistema mokyklose. Numatoma galimybė, kad pamokose bei kitose mokinių veiklose dalyvautų du mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, mokinio padėjėjai, numatoma daugiau alternatyvios komunikacijos priemonių, kai mokykloje ugdomas regėjimo ar klausos negalią turintis mokinys.

Artūro Žuko nuotr.

Naujos Švietimo įstatymo nuostatos būtų įgyvendinamos palaipsniui ir galutinai įsigaliotų nuo 2025 m. Nuo tų metų rugsėjo bendrosios mokyklos nebegalės atsisakyti priimti specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ir nukreipti į specialiąsias mokyklas. Iki to laiko savivaldybės, mokyklos turi padaryti visus darbus, kad jiems būtų sukurtos visos sąlygos, o valstybė – skirti reikiamų lėšų.

 

„Specialiųjų poreikių  mokiniai, kaip ir visi kiti, galės lankyti pagal gyvenamąją priskirtą ar pasirinktą mokyklą. Įstatymu įtvirtinama, kad būtinas sąlygas ir reikalingą pagalbą jiems turi užtikrinti mokyklų steigėjai – ar tai būtų savivaldybės mokykla, ar valstybinė, ar privati. Tačiau nepaliekame mokyklų vienų – numatytas visas pluoštas įvairių priemonių, taip pat paskaičiuota, kokių realių lėšų reikės kiekvienai jų įgyvendinti“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

 

Klasėje, kurioje yra didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, galės dirbti du mokytojai kartu su švietimo pagalbos specialistais. Įteisinama ir mokinio padėjėjo pareigybė. Nustatoma, kad specialiąją pedagoginę pagalbą teikia tik asmenys, įgiję aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.

 

Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose taip pat turės būti sudarytos sąlygos kurčiajam mokytis gimtosios (gestų) kalbos. Mokyklos, atsižvelgusios į mokinių skaičių, kuriems reikalingas gestų kalbos mokytojas, atitinkamai pasirinks paslaugos teikimo būdą ir formą. Pavyzdžiui, steigs gestų kalbos mokytojo pareigybę, pirks paslaugą iš centrų ar laisvųjų mokytojų, teiks paslaugą mokykloje arba specialiojo ugdymo centre priimtinomis vaikui formomis: tiesiogiai, nuotoliniu būdu ar mišriai.

 

Sukūrus tinkamas sąlygos bendrosiose mokyklose, mažėtų specialiųjų mokyklų poreikis. Siūloma, kad dalis jų galėtų tapti regioniniais švietimo pagalbos centrais, teikiančiais konsultacijas, pagalbą mokiniui, mokytojui, mokyklai. Kitas siūloma prijungti prie bendrojo ugdymo mokyklų, tokiu atveju pedagogai su mokiniais kartu tęstų darbą tose mokyklose, į jas pereitų ir švietimo pagalbos specialistai. Jeigu mokykla būtų likviduojama, mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai būtų įdarbinami tose mokyklose, kuriose mokytis pasirinks mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių.

 

Šiais mokslo metais 44 specialiosiose mokyklose mokosi daugiau kaip 3000 mokinių, turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Dar apie 1500 vaikų mokosi specialiosios paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Didžioji dalis mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokosi bendrosios paskirties mokyklose, tai sudaro apie 92 proc. nuo visų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikų. Iš viso specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įvairų priežasčių turi daugiau kaip 30 000 mokinių, arba beveik dešimtadalis visų šalies mokinių.

 

Parengtame įstatymo įgyvendinimo priemonių plane numatoma nuo 2021 m. steigti mokinio padėjėjų, švietimo pagalbos specialistų etatus, vykdyti kitas priemones, kurios bendrosios paskirties mokyklose užtikrintų sąlygas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Tam 2021–2024 m. iš valstybės biudžeto reikėtų skirti apie 173 mln. eurų. Kasmet nuo 2021 m. reikalinga suma būtų daugiau nei 28 mln. eurų.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Komentarai (17)

 • Daiva

  Pirmoje eilėje dabartinę situacija reikia taisyti su mokytojų padejėjų padėtimi .Jų kasmetinis atleidimas – po to priims ar ne , atlyginimas , darbas su vienu vaiku , o ne mėtymas per klases ir keletą vaikų …. , čia reikia pirmoje eilėje spręsti didžiulę problema , tik po to integruoti vaikus , nebus jokios pagalbos jiems.Pas mus dabar daroma popieriui.

 • Monika

  Na, tada neturėtų būti aukštųjų ir profesinių mokyklų. Visi studentai turėtų mokytis kartu, nes nepatekimas į aukštąją tai taip pat diskriminuoja jaunuolį, kuris yra priverstas mokytis atskirai nuo gabių.

 • Zita

  Ministrui visiškas fiasko dėl tokio plano. Kodėl mano sveikas vaikas turi būti bendroje grupėje su psichiškai nenormaliais, agresyviais? Vaikas turi mokytis fiziškai saugioje aplinkoje.

  • Ela

   Pati jūs nenormali!

  • Loreta

   Pritariu jums 100%. Tikrai, kodėl? Kas užtikrins mano sveiko vaiko visavertį ugdymą? Ar tai jau visai nebesvarbu? Ir neįgalių vaikų tėveliai , manau, turėtų žodį tarti, tos specialios mokyklos, manau, tikras išsigelbėjimas. Ten vaikai visi lygūs. Nepritariu tokiam ministro sprendimui.

  • Agata

   Pritariu 100%
   Ypatingiems vaikams turi būti skiriamas ypatingas dėmesys ir spec mokymas. Jau darželyje kenčia vaikai nuo trenktų, turinčių sutrikimų grupiokų. Lai priimantys tokius absurdiškų įstatymus politikai patys mokina ir prižiūri juos

 • Lina

  Nemeluokite, atlyginimas sumažės tik keliais eurais apie 50. Pati dirbau daug metų bendrojo lavinimo mokykloje, o dabar dirbu spec. mokykloje. Ir tikrai padaugėjo nuo sausio mėn. ne daugiau 50 eurų. Turiu didelį darbo stažą, kategoriją, išsilavinimą. Pabandykite padirbėti ir ten ir ten, o paskui visiems pagrįstai- rašykite tikrą tiesą…

 • Reda

  Labai džiaugiuosi, seniai laukiam tokių pertvarkų,taip ir turi būti!!! Mūsų vaikai ne gyvuliai, kad būtų atskirtyje. Visokių yra vaikų su negalia, kitas tikrai sugebės mokintis, o ir integracija jam būtina.Tik duokite prašau mokytojoms daugiau padėjėjų, o vyresnės mokytojos keiskite savo požiūrį į neįgalius ir viskas bus puikiai.

  • Lina

   Mūsų vaikaų kai laukėtės mobilų reikėjo išmesti.Savo vargo neatsikratykite ant kito sprando.Negalėsit visą gyvenimą ,,priduoti” kam nors.Teks ir senti su šituo.

  • zyle

   Ką turi omenyje? Kokia čia diskriminacija?! Reikia mokyti VISUS mokytojus dirbti su tokiais mokiniais. Nes visi dar nemoka pakankamai

 • Vika

  Didžiausia nesąmonė! Teko dirbti su keliais labai didelius SUP poreikius turinčiais mokiniais. Patirtis iškalbinga: sėdi po stalu, staugia, staigiai metasi šokt pro langą, kitas nuo kompo laidus bando pergraužti, po to lekia nusimovęs kelnes ir t.t. O tai klasėje yra ir kitų mokinių, o čia cirkai, jokio mokslo. Ką ten sėdi ir mąsto iš aukštybių??? Mes, spec.pedagogai, logopedai net prie mokytojų nepriskiriami, gauname mažiausius atlyginimus ir dar turėsime tokius vaikus mokyti ar geriau pasakyti saugoti nuo jų pačių ir nuo aplinkos. Ar ministerijoje pabandė patys nusileisti iki mokyklos lygio ir savo kailiu išbandyti šį darbą su didelių ir labai didelių poreikių mokiniais klasėse, kur po 25-30 skirtingo lygio mokinių??? Tik prisižiūri svetur fantazijų, o po to tempia Lietuvon. O pagalvojote su kokiomis patyčiomis susidurs šie mokiniai??? Ai, turbūt, nieko negalvoja… Žinau, visai pamiršau, mes gi kompetencijų neturime, todėl ir nesuptantame, nepriimame, bijome.

  • Lina

   Tikra teisybė! Patyčių tikrai bus ir jų bus 10 -20 kartų daugiau…. Gaila tokių vaikų, o ir sveikųjų vaikų tėvai kels sistemingai konfliktus tiek su spec. poreiki mokinių tėvas, tiek su mokytojais ir …… Pedagoginį darbą dirbu virš 30 metų. Dirbau prestižinėje mokykloje virš 29 metų, o dabar pusę metų dirbu specialiojoje mokykloje. Mokytojui darbo 5 kartus daugiau, jei nori sudominti vaikučius, suteikti jiems mokymosi džiaugsmo, nes pamokoms reikia ruoštis taip, kaip dabar (jeigu tikrai turi savybes: pareigingumas, atsakomybė, ruošiamės nuotoliniam mokymui. Sėdžiu nuo ryto iki vėlaus vakaro ir tai dar nespėju visko atlikti….. Nekalbu, kad tavo darbą vertina nedaugelis… Jeigu būtų prijungtos spec. mokyklos prie eilinių mokyklų arba paskiriant dalį mokyklos pastato tokiems vaikams, tai suprantu. Bet jei reikės mokytojams vesti pamokas, kad ir turint padėjėjų pamokoje, trukdymo pamokos ir kitų problemų neišvengsime… Tegul nors mėnesį tie, kurie taip nusprendė dėl spec. poreikių vaikų, padirba tokioje įstaigoje nors mėnesį ir supras, kaip nieko apie tai neišmano. Ir aš anksčiau galvojau – pailsėsiu spec. mokykloje, nes jau pavargau, galvojau bus lengva, nes tik 6 mokiniai, bet jau po pirmos savaitės norėjau pabėgti iš darbo. Dabar kitaip, nes įsivedžiau savo darbo sistemą, nusipirkau iš savo pinigų reikalingas, įdomesnes mokymosi priemones ir t. t. Mano darbą labai vertina administracija ir galvojusi, apsisprendžiau dar pabandyti dirbti ir padėti mokytis tokiems vaikams…. Tegul pirmas tokį darbą išbando švietimo ministras ir dar yra tokių ,,visažinių”, kuriems būtų ne pro šalį tai išbandyti… Gal tada, pirmiausiai ir iš aukštesnių valdininkų, atsirastų pagarba, pagalba mokytojui!

  • Renata

   Miela Lina, jūsų pasirinkta profesija Jums skiria ypatingą misiją.Jūs esate SUP teisių gynėja, advokatė.

  • Renata

   Miela kolege, tai Jūs už segregaciją ir diskriminacija?

  • Gražina

   Kaip suprantu, jūs pasisakot už getus vaikams. Ar pasaulis dar nepasimokė iš fašizmo?

 • Rima

  Ar pagalvojo kas nors apie tai, keli ir kokių spec.poreikių mokiniai galėtų ugdytis vienoje klasėje, kad bent jau netrukdytų vienas kitam? Turiu patirties kaip mama, mokytoja ir specialistė. Siekdami personalizuoto ugdymo apie kiekvieną atvejį turime spręsti personalizuotai.

 • Laima

  Ar jūs įsivaizduojate kaip sumažės mokytojo kuris dirbo spec mokykloje atlyginimas, kai jį perkels dirbti į bendrojo ugd.mokyklą ir jis pataps kaip dadėjėjas. Siaubas. Sunažės per pus