„Specialioji klasė bendrojo ugdymo mokykloje. Pagalba vaikui?“

Vilniaus Šeškinės pradinėje mokykloje surengta konferencija „Specialioji klasė bendrojo ugdymo mokykloje. Pagalba vaikui?“, skirta specialiosios klasės, kurioje ugdomi mokiniai, turintys elgesio ir emocijų sutrikimų, įsteigimo 10-mečiui paminėti. Renginį organizavo Vilniaus miesto psichologinė pedagoginė tarnyba ir Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla. Jos tikslas – gerinti ugdymo kokybę ir stiprinti bendradarbiavimą tarp Vilniaus miesto mokyklų, vykdančių dalinį įtraukųjį ugdymą mokiniams, besimokantiems specialiosiose klasėse.

 

Konferencijoje buvo pasidalyta įžvalgomis ir praktine patirtimi, organizuojant įtraukųjį ugdymą specialiosiose klasėse, pristatyta klasių įvairovė. Atskleista specialiųjų klasių reikmė ugdant mokinius, turinčius didelių ir labai didelių ugdymosi poreikių, kaip alternatyva (pvz., mokymas(sis) namuose). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Vilkončienė pristatė Vilniaus miesto mokyklų, vykdančių dalinį įtraukųjį ugdymą vaikams, besimokantiems specialiosiose klasėse, veiklos apžvalgą, pasidžiaugė Švietimo ir mokslo ministerijos atstovų atlikto šių mokyklų patikrinimo rezultatais (gauta tik dalies mokyklų ataskaita). Vilniaus miesto psichologinės pedagoginės tarnybos direktorė Roma Vida Pivorienė prisiminė specialiosios klasės įsteigimo ištakas Vilniaus Šeškinės pradinėje mokykloje. Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio „Čiauškutis“ specialioji pedagogė Ieva Araminienė jausmingai ir įtikinamai pristatė įvairių raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo ypatumus. Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos mokytoja Violeta Vansavičienė pasidalijo ilgalaike patirtimi dirbant su proto negalią turinčiais mokiniais. Pranešėjos kalbą pratęsė Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė, logopedė, specialiosios klasės vadovė Laima Masiulienė, nes Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos mokiniai sėkmingai tęsia mokslus šioje įstaigoje. Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos direktorė Ramutė Pilauskaitė apžvelgė ugdymo proceso organizavimo pasiekimus klasėje vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų. Mes, Vilniaus Šeškinės pradinės mokyklos komanda: aš, direktorė Diana Slepakovienė, psichologė Ieva Matulionienė ir 2–4e specialiosios klasės mokytoja Daiva Maminskienė, pristatėme sukurtus modelius vadovams ir pedagogams, nuolat atliekamų tyrimų rezultatus, ugdymo(si) metodus ir būdus, bendradarbiavimo su tėvais patirtį.

 

Konferencijos dalyviai susidomėję klausėsi jausmingos specialiosios klasės mokinės mamos Drąsutės Kunigėlienės kalbos. Moteris paatviravo, su kokiais sunkumais susiduria ugdydama dukrą, pasidžiaugė jos pasiekimais. Visi pranešėjai vieningai tikino, kad svarbu formuoti mokyklos bendruomenės nuostatas, palaikančias idėją steigti specialiąsias klases bendrojo ugdymo mokykloje.

 

Prie šios klasės įsteigimo ištakų prisidėjusi Vilniaus miesto psichologinės pedagoginės tarnybos psichologė Jolanta Šabliauskienė, apibendrindama konferenciją, pasiteiravo: „Ar tai tikrai pagalba vaikui?“ Po diskusijų nutarta atsakymo ieškoti jau kitoje konferencijoje…

 

Specialiųjų poreikių turinčių vaikų įtraukųjį ugdymą bendrojo ugdymo mokyklose lydi įvairios problemos. Kaip rodo pedagoginė ir vadybinė patirtis, mokytojai dažnai nežino, ką daryti sprendžiant iškilusias problemas, nes pedagoginio bendradarbiavimo metu abi pusės gali sulaukti ir teigiamo, ir neigiamo poveikio. Ši socialinė sąveika priklauso nuo subjekto vertybinių orientacijų, nuostatų, patirties ir lūkesčių. Bendrojo ugdymo klasėse šie vaikai patiria psichologinį bendraamžių, tėvų spaudimą. Su problemomis susiduria mokyklų vadovai, mokytojai, specialistai, ugdomo vaiko tėvai. Specialiųjų klasių įkūrimas, mokinių ugdymas dalinės integracijos būdu yra vienas veiksmingiausių sprendimo būdų. Konferencija dar kartą įrodė, kad mokyklos privalo rasti priemonių, užtikrinančių sėkmingą šių mokinių ugdymą(si). Įkvėpimo tolesniam darbui suteikė konferencijos skrajutėje užfiksuoti specialiosios klasės mokinio Eimanto mamos žodžiai: „Esu dėkinga už plieninę kantrybę, supratingumą, šilumą, žmogišką tikėjimą, visus lūkesčius ir viltį… AČIŪ už kiekvieną žingsnį, žengtą šalia, drauge su paskatinimu, palaikymu…“

 

Diana SLEPAKOVIENĖ

Vilniaus Šeškinės prad. m-klos direktorė

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.