Spalvoti linkėjimai Lietuvai

Mano Lietuva, Tu šviesiausia šalis,

Nuostabi ir graži esi Tu!

Aš gimiau ir užaugsiu čia,

Džiaugsiuosi laisve amžina.

 

Gimtine žalioji, kaip saulė esi,

Šalele amžinoji, Tau širdelė manoji,

Gerais darbeliais apglėbsiu Tave,

Mano mieloji, gražioji Lietuva!

(Kamilė Šnyraitė, 3 klasės mokinė)

 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį mūsų mokyklos bendruomenė paminėjo vasario 15 d. Sugiedoję himną, išklausę mokyklos direktoriaus sveikinimą, pradinių klasių mokiniai Vakaris Žegunis ir Kamilė Šnyraitė perskaitė savo kūrybos eiles Lietuvai. Paskui mes, renginio organizatorės Svetlana Bernotienė ir Laima Žadeikienė, pakvietėme į kūrybines dirbtuvėles. Jų veikė net šešios: „Konditerijos dirbtuvėlė“ (vadovavo 7 klasės mokinė Karolina Kuodytė kartu su mama Lina Kuodiene), „Ačiū, Lietuva!“ (vadovė mokytoja Ramunė Jarmalavičiūtė), „Rėmelis“ (vadovė tėvų klasės narė Lina Gliaudelienė), „Linkėjimai Lietuvai“ (vadovė bibliotekininkė Lina Dešrienė), „Skrydis“ (vadovavo 5 klasės mokinė Evelina Dragūnaitė ir mokytoja Jūratė Ažubalytė), „Puokštė Lietuvai“ (vadovė mokytoja Žydrė Urbonienė). Jose kūrėme spalvotus, saldžius, linksmus sveikinimus ir linkėjimus Lietuvai.

 

Baigę veiklą, aktų salėje kiekvienos dirbtuvėlės nariai linksmai ir išradingai pristatė darbus. Maloniai nustebino mokyklos bendruomenės narė Angelė Baliūnienė, parodžiusi, kaip galima nunerti servetėlių laikiklius ir padengti stalą švenčiant Lietuvos gimtadienį.

„Konditerijos dirbtuvėlė“ iškepė 100-mečio tortą ir pastatė saldžią Gedimino pilį, tad šiais skanėstais šventės pabaigoje visi pasivaišino. Renginys baigėsi linksma fotosesija.

 

Svetlana Bernotienė

Kupiškio r. Salamiesčio pagr. m-klos rusų kalbos ir dailės mokytoja

Laima Žadeikienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.