Socialinių kompetencijų ugdymas Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijoje

Giedrė Kielaitė
,
ugdymo karjerai konsultantė

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijoje didelis dėmesys skiriamas mokinių socialinių kompetencijų ugdymui. Siekiama, kad baigę gimnaziją mokiniai gebėtų konstruktyviai spręsti konfliktus, siektų dialogo, tarpusavio supratimo, kūrybiškai mąstytų (gebėtų kurti ir plėtoti naujas ir vertingas idėjas), atsakingai priimtų sprendimus, tikėtų ir pasitikėtų savimi ir kitais. Šiam ugdymui įgyvendinti labai padeda Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sukurtas Kultūros pasas.

 

Pasinaudodami šiuo pasu Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos penktos klasės mokiniai turėjo galimybę, dalyvauti edukacijoje „Kitoje Žemės pusėje: kultūra ir gamta“. Keliaudami (virtualiai) po Naująją Zelandiją, Antarktidą, jie pajautė pasaulio gamtos vientisumą, plėtojo geografinį pasaulėvaizdį. Vėliau kitoje edukacijoje – „Kelionė po Lietuvą“ (ši edukacija ne iš kultūros paso) – penktokai lygino Lietuvos gamtos ypatumus su pasaulio kraštų gamta. Tokios edukacijos ugdo mokinių pagarbą skirtingoms kultūroms, vientisą pasaulio sampratą.

 

Gimnazijos šeštokai virtualiai lankėsi Klaipėdos krašte Mėmelio mokyklose ir domėjosi, kaip ten vyko pamokos, kaip mokiniai mokėsi ir su kokiomis problemomis susidūrė. Apsilankę Mėmelio mokyklose ir „grįžę“ į savo klasę, kitoje edukacijoje „Informacijos vandenynas: išmok plaukti ir nepaskęsti“ mokiniai mokėsi suprasti, kas yra tikroji informacija nuo melagienos, kas yra propaganda ir kam ji yra naudojama, kaip tinkamai skolinti informaciją.

 

Edukacijoje „Plakatas – reklama ar menas“ IIb gimnazinės klasės gimnazistai susipažino su įvairios paskirties plakatų pavyzdžiais, diskusijos metu kalbėtasi apie šiandien kuriamus plakatus, vėliau mokiniai patys pasirinkę temas kūrė plakatus ir juos komentavo.

 

Gimnazijos aštuntokai, dalyvaudami edukacijoje „Įtaigus kalbėjimas: nuo Isokrato iki Aristotelio”, nagrinėjo viešojo kalbėjimo ypatumus ir kaip reikia įveikti šio kalbėjimo baimes. Edukacijos pabaigoje visi suprato, koks yra svarbus įtaigus kalbėjimas, kuris gali kiekvieną paversti geriausiu žurnalistu, mokytoju, teisininku ar net valstybės vadovu. Tokio pobūdžio edukacijos leidžia mokiniui atskleisti savo kūrybingumą, ugdo komunikacinius įgūdžius.

 

IIa klasės gimnazistai lietuvių kalbos ir literatūros pamokose nagrinėjo Dantės „Pragarą“. Vėliau šį kūrinį nagrinėjo pasitelkę matematinę analizę. Tai puiki proga lietuvių kalbos ir literatūros žinias integruoti į tiksliuosius mokslus – matematiką. Žinių integracija vyko dalyvaujant edukacijoje „Dantės „Pragaro“ matematinė analizė“.

 

Džiugu, kad Kultūros paso siūlomi renginiai leidžia mokiniams susitikti su įvairiomis Lietuvoje žinomomis asmenybėmis. Tokią galimybę turėjo Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos III gimnazinės klasės mokiniai. Edukacijoje „Jei galėjau aš – gali ir Tu“ virtualiai bendravo su renginių vedėju Remigijumi Žiogu, kuris mokė, kaip išvaryti tinginystę, kaip išlaikyti dvasinę pusiausvyrą, kaip valdyti savo laiką, išsikelti nors ir mažą tikslą, kaip valdyti savo ego.

 

Visi šie edukaciniai užsiėmimai ugdo gimnazistų pažinimo kompetencijas (kritinį mąstymą, problemų sprendimą, mokėjimą mokytis), socialines, emocines ir sveikos gyvensenos kompetencijas (savimonės ir savitvardos įgūdžiai, atsakingas sprendimų priėmimas ir elgesys įvertinant pasekmes), kūrybiškumo, pilietiškumo kompetencijas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.