Socialinis-kūrybinis projektas „Gyvenimo kelias – knygos puslapiuose“

Dalia Orlakienė
,
socialinė pedagogė metodininkė
Laima Norkienė
,
bibliotekos vedėja

Projekto idėją atspindi šios mintys: „Knyga – nedidelis įrankis, pažadinantis mūsų sugebėjimą mąstyti; tai minties variklis, išjudinantis protą“. (E. Fagė), „Jei nori surasti gyvenimo kelią, ieškok jo taurių knygų puslapiuose“ (Juozas Tumas-Vaižgantas), „Bibliotekos – tai žmogaus dvasinių vertybių lobynas“. (G. Leibnicas). Vedini šių minčių, mes – Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos pedagogai ir darbuotojai – anglų kalbos mokytoja Ilona Kučinskienė, vokiečių kalbos mokytoja Danutė Mickevičienė, socialinė pedagogė Dalia Orlakienė bei bibliotekos vedėja Laima Norkienė – kovo mėnesį organizavome tarptautinį bendrojo lavinimo mokyklų mokinių socialinį-kūrybinį projektą „Gyvenimo kelias – knygos puslapiuose“.

 

Šio socialinio-kūrybinio projekto tikslas – skatinti mokinius skaityti knygas bei pagaminti skirtuką knygai, uždaviniai: formuoti teigiamą mokinių požiūrį į knygų skaitymą, ugdyti mokinių kūrybinius gebėjimus gaminant skirtuką knygai, plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ir užsienio ugdymo įstaigų, ugdant mokinių socialinius ir kūrybinius įgūdžius.

 

Dalyvauti projekte kvietėme Lietuvos ir užsienio bendrojo lavinimo mokyklų mokinius. Todėl labai džiaugiamės sulaukę 104 darbų: 43 iš užsienio šalių – Vokietijos, Ispanijos ir 61 darbo iš Lietuvos ugdymo įstaigų – Širvintų rajono Gelvonų gimnazijos, Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos, Mažeikių rajono Užlieknės pagrindinės mokyklos, Kauno Dainavos progimnazijos, Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos, Kelmės švietimo pagalbos tarnybos, Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos, Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos, Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos, Joniškio rajono Kriukų pagrindinės mokyklos.

 

Skaitomos knygos, noras kurti ir dalintis, analizuoti, atvėrė mums duris draugystei tarp ugdymo įstaigų, praplėtė mūsų akiratį, pažadino sugebėjimą mąstyti. Mokiniai teigė, kad knygos – tai žinių šaltinis, mokslas, padedantis pažinti mus supantį pasaulį, ji kalba, pataria, padeda, augina, yra geriausia draugė, iš jų daug ko išmokstame, jose sutinkame linksmų draugų, tai tarsi pasaka su laiminga pabaiga.

 

Džiaugiamės, kad padedami tėvelių, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo, pradinių klasių, lietuvių kalbos ir literatūros, dailės, technologijų mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, bibliotekininkų, mokiniai draugauja su knyga, iš jos mokosi ir tiesia savo gyvenimo kelią.

 

Aktyviausia projekto mokykla: Širvintų rajono Gelvonų gimnazija.

Aktyviausias mokytojas: Katrin Newell Vokietija.

Projekto draugai: Kauno Dainavos progimnazija, mokytoja Lina Daukutienė ir Mažeikių r. Užlieknės  pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė Nijolė Achrem.

 

Mokiniams išsiųsti padėkos raštai, o mokytojams, padėjusiems pasirengti mokiniams, Kelmės švietimo pagalbos tarnybos pažymos apie vykdytą metodinę veiklą. Mes – projekto rengėjai – dar kartą įsitikinome, kad reikia ieškoti būdų, kaip atkreipti  vaikų dėmesį į knygas, sudominti jomis, jas pamėgti ir suvokti, kokia svarbi žmogaus gyvenime yra knyga. Mokinių sukurtų knygų skirtukų ir minčių apie knygą virtuali paroda skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.