ŠMSM finansuos 60 užsienio lituanistinių mokyklų ir bendruomenių projektų

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskirstė daugiau kaip 324 tūkst. eurų šešiasdešimčiai lituanistinio švietimo ir sporto projektų, kuriuos įgyvendins užsienyje veikiančios lituanistinės mokyklos ir bendruomenės. Už skirtas lėšas jos įsigis mokomosios medžiagos, grožinės literatūros, tautinės atributikos, organizuos įvairius renginius.

 

„Remiame lituanistinį švietimą užsienio šalyse, beveik visuose žemynuose, kad svetur gyvenantys lietuviai, jų vaikai ir vaikaičiai turėtų sąlygas mokytis lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos, kultūros, pažinti Lietuvos dabartį, stiprinti ir puoselėti lietuvybę. Taip pat labai svarbu padėti telktis lietuvių bendruomenėms užsienyje, organizuoti bendras veiklas“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

 

Finansavimas projektams skirtas konkurso būdu. Jam pateiktos 67 lituanistinių mokyklų ir bendruomenių paraiškos, atrinkta 60 aktualiausių, tęstinumą ir išliekamąją vertę turinčių projektų.

 

Airijos, Jungtinės Karalystės, JAV ir kt. šalių mokyklos įsigis ugdymui reikalingų mokymo priemonių, grožinės literatūros. Čilės virtualios lituanistinės mokyklos ir Jerevano lituanistinės mokyklos mokiniai tobulins lietuvių kalbą nuotoliniuose kursuose. Rimdžiūnų lopšelis-darželis–vidurinė mokykla, Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla, Kaliningrado srityje veikiančios lituanistinės mokyklos pakvies vaikus į edukacines-pažintines išvykas po savo gyvenamuosius kraštus ir Lietuvą. Lietuvoje vyks kūrybinės lituanistinių mokyklų vaikų ir jaunimo stovyklos, mokyklose visus metus bus pažymimos Lietuvos valstybinės ir kalendorinės šventės, vyks kūrybinės dirbtuvės ir kt. Taip pat mokykloms pagal poreikius sudarytos galimybės naudotis virtualia mokymosi aplinka („Edukos“, „Emos“ ir kt. elektroninėmis mokymosi aplinkomis). Dėmesys skirtas ir užsienio lietuvių organizacijų sporto projektams: Jungtinės Karalystės lietuviai organizuos Britanijos lietuvių sporto žaidynes, Estijos lietuviai Žemės dieną pažymės sporto renginiu.

 

Kad paraiškų teikėjams būtų lengviau numatyti veiklas ir įvertinti, ar dėl Covid-19 plitimo grėsmės bus galima įgyvendinti suplanuotus projektus, šiemet, kaip ir 2021 m., nutarta skelbti du projektų finansavimo konkursus. Antrasis bus skelbiamas pavasarį.

 

38 užsienio šalyse veikia 247 lituanistinio švietimo įstaigos, kuriose mokosi apie 11,7 tūkst. užsienio lietuvių vaikų.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.