Skaitymo strategijų projektas ir įgytos patirtys

Vilma Jurkienė
,
Alytaus Dzūkijos m-klos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Mokinių skaitymas – pradinių klasių, lietuvių kalbos mokytojų, bibliotekininkų didysis galvos skausmas. Susidariusi paradoksali situacija – didėja išleidžiamų knygų pasiūla, o skaitytojų mažėja. Nors skaitymo įgūdžiai pirmiausia formuojasi šeimoje, mokykla taip pat prisiima didelę dalį atsakomybės ir stengiasi skatinti mokinių skaitymą, nes nuo skaitymo bei gerų skaitymo įgūdžių labai stipriai priklauso vaiko mokymosi rezultatai bei asmenybės augimas.

 

Skaitymo skatinimo būdai per lietuvių kalbos pamokas yra labai įvairūs. Dažnai literatūros pamoka pradedama citata, posakiu apie knygų naudą, skaitymo svarbą. Mokiniai, komentuodami posakį, pasidalija savo mintimis, kiekvienas kažką atranda sau. Dirbdami grupėmis jie rengia pristatymus apie skaitymo prasmę, reikalingumą. Tokiuose pristatymuose mokiniai pateikia statistinių duomenų apie skaitymo naudą jų bendraamžių žodyno turtingumui, rašto darbų įtakai, mokinio vaizduotės lavinimui, sveikatai, asmenybės brandai ir pan. O ką atranda patys, yra kur kas naudingiau.

 

Mokykloje įprasta, kad mokiniai kartą per mėnesį atsiskaito už savarankiškai perskaitytas knygas. Nemėgstančiam skaityti, neturinčiam tokio pomėgio mokiniui tokia atsiskaitymo pamoka tampa labai nemiela, nes jis žino, kad gaus neigiamą įvertinimą. Kad taip nenutiktų, mokiniai skatinami atsiskaityti vis įvairesniais, jiems priimtinais būdais. Penktoje klasėje mokinius supažindiname su įvairiais atsiskaitymo būdais – laišku mokytojai, draugui, knygos veikėjui ar autoriui apie perskaitytą knygą, knygos istoriją mokiniai pasakoja gamindami, apipavidalindami dėžutę, darydami įvairius minčių žemėlapius pasirinkta kompiuterine programėle ar piešdami popieriaus lape, daro skaidres, plakatą kompiuterine programėle Piktochart ar Canva, kuria komiksus (dažniausiai naudoja programėlę Storyboardthat), lankstinukus ar knygiukus… Kai jau išmoksta, išbando visus būdus, leidžiame mokiniams rinktis tą pristatymo būdą, kuris jam labiausiai patinka. Tai iš tiesų padeda mokiniams pamėgti knygą, nes neperskaičiusių būna vienetai. Pačiai buvo ko nustebti, kai penktokai paskutinę mokslo metų pamoką įvardijo, kad jiems įdomiausios buvo atsiskaitymo už perskaitytas knygas pamokos.

 

Lietuvių kalbos mokytojai gražiai bendradarbiauja su bibliotekomis. Pirmiausia – tai sava mokyklos biblioteka. Čia rengiamos mokinių gražiausių sukurtų knygų atsiskaitymui dėžučių parodos. Mokyklos bibliotekoje vedamos integruotos pamokos apie autorius, knygas, tautosaką, pavyzdžiui, viktorina apie H. K. Anderseno pasakas, apie knygnešystę, vedame mokinius išsirinkti knygos, kur jie ne tik renkasi knygą skaitymui, bet ir pasakoja, kodėl, pagal kokius kriterijus tą knygą pasirinko. Mokyklos bibliotekoje vyksta įvairios akcijos – renkami geriausi metų skaitytojai, skaitomiausia knyga, vyksta skaitymai, mokiniai ir mokytojai pristatinėja įdomiausias savo vaikystės knygas ir t. t. Bendraujame ir su Alytaus miesto J. Kunčino biblioteka – einame susipažinti, dalyvaujame jaunimo erdvėje vykstančiose edukacijose apie rašytojus, jų kūrybą, vedame integruotas pamokas knygų apsuptyje, mokiniai naudojasi bibliotekos knygomis, atlikdami mokykloje gautas užduotis.

Nors nemažai darome, skatindami mokinių skaitymą, bet itin apsidžiaugėme atsiradus progai dalyvauti ir savo kompetencijas gilinti „Erasmus+“ tarptautiniame informacinių technologijų ir skaitymo kompetencijų ugdymo pagal Europos Komisijos dokumentą „Efektyvios mokinių skaitymo strategijos“ projekte. Projektas prasidėjo prieš metus, jame dalyvauja Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos mokyklų mokytojai. Pirmieji mokymai vyko nuotoliniu būdu, juos rengė lenkai. Didelį dėmesį kolegos iš Lenkijos skyrė IT naudojimui bibliotekose, pamokose. Jie supažindino su savo nacionaliniais skaitymo ypatumais bei pateikė įvairių pavyzdžių, kaip skatina skaitymą mokykloje.

 

Antroji projekto savaitinė sesija šiais mokslo metais rugsėjo mėnesį vyko Latvijos sostinėje Rygoje. Kolegos iš Rygos daug dėmesio skyrė skaitymo įgūdžių analizei. Jie savo pranešimuose aptarė skaitymo sutrikimo priežastis, būdus, kaip koreguoti, gerinti skaitymo įgūdžius, nuo kurių labai stipriai priklauso mokinio skaitymo suvokimas. Rygoje buvo labai įdomūs susitikimai J. Rainio ir Aspazijos namuose su Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojais. Jie pristatinėjo, kaip latviai panaudoja mokinių nacionalinių skaitymo testų rezultatus skaitymo suvokimui gerinti pamokose. Didelio susidomėjimo sulaukė Latvijos nacionalinė biblioteka, jos istorija, edukacinės erdvės.

 

Trečioji (baigiamoji) projekto dalis vyko pas mus, netoli Alytaus esančioje istorinėje Kurnėnų mokykloje. Čia mokytojai pristatė savo darbo patirtį apie IT naudojimą bendravimui bei bendradarbiavimui, skaitymo kortelių naudojimą ne tik literatūros, bet ir įvairių dalykų pamokose, apie kūrybinį skaitymą, jo strategijas, buvo dalijamasi patirtimi ir metodais, skatinančiais mokinius skaityti. Kadangi projektas tarptautinis, tai pristatytos vykdomos akcijos, renginiai, mugės Lietuvoje, kurios įtraukia į skaitymą vaikus kartu su tėveliais. Daugiausiai teigiamų emocijų sukėlęs buvo pristatymas „Skaitymas šuniui – būdas susidraugauti su knyga“, kadangi į šį pristatymą buvo atkeliavęs ir šuo. Pristatytos skaitymo strategijos ir kaip kaniterapija gali padėti lavinti skaitymo įgūdžius. Kaip ir Rygoje, Alytuje buvo vykdomos ekskursijos – projekto dalyviai lankėsi Profesinio rengimo centro, Dainavos, Dzūkijos mokyklų bei Alytaus miesto Jurgio Kunčino bibliotekose, kur susipažino su vykstančiomis akcijomis, skaitymo vakarais, susitikimai su rašytojais, vykstančiomis parodomis ir pan. Paskutinę dieną lankytasi Vilniuje, Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Ten visi projekto dalyviai susipažinome su bibliotekoje organizuojamais renginiais, susitikimais, skaitymo akcijomis, bibliotekos edukacinėmis erdvėmis, kurios įtraukia vaikus kartu su šeima į skaitymo procesą.

 

Taigi projektas baigėsi. Mokymai buvo nepaprastai naudingi, nes turėjome galimybę įsivertinti, ką mes darome, ką daro kolegos, ką mums reikėtų tobulinti, kokiomis kaimynų patirtimis pasinaudoti. Po šio projekto mūsų mokyklos komanda su įdomiausia, naudingiausia projekte išgirsta, pristatyta informacija supažindins ir mokyklos bendruomenę. Skatinti mokinį skaityti, lavinti, ugdyti jo skaitymo įgūdžius galima ne tik per literatūros pamokas, bet ir kitų dalykų pamokose.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.