Skaitymo įgūdžių ugdymo kelyje

Jolanta Lembertienė
,
projekto koordinatorė

„Skaitymo įgūdžių ugdymas vyksta visą gyvenimą, todėl svarbu net akimirkai nesustoti skaitymo kelionėje“, – teigia projekto „Erasmus+“ ekspertų grupės vadovas Andris Kriekis. Skaitymo raštingumas yra neatsiejama mūsų kasdienio gyvenimo dalis, kuri dažnai lemia kiekvieno asmens gyvenimo kokybę.

 

Kovo 18 d. įvyko „Erasmus+“ programos tarptautinio projekto „Pedagogų darbo sistema ugdant vaikų skaitymo raštingumą“ baigiamoji nuotolinė konferencija „Skaitymo įgūdžių ugdymo kelyje“. Šiame tarptautiniame renginyje mokytojai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos dalijosi patirtimi, kaip sudominti ir padėti vaikams patirti skaitymo džiaugsmą.

 

Konferencijos dalyviai buvo supažindinti su projekto rezultatais. Parengta kvalifikacijos tobulinimo programa „1,5–12 metų vaikų skaitymo įgūdžių ugdymas: poreikiai, veiksmai, pasiekimai“. Pagal šią programą vasario mėnesį kompetencijas tobulino 55 Šiaulių miesto ir šalies ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo ir 5–6 klasių mokinius ugdantys pedagogai. Mokymų tikslas – remiantis tarptautine patirtimi supažindinti pedagogus su skaitymo įgūdžių ugdymo metodika, plėtoti gebėjimus tinkamai ją taikyti organizuojant 1,5–12 metų mokinių ugdomąją veiklą. Kad skaitymas taptų savarankiško tobulėjimo aspektu, siekiant geriau suvokti save, įgyti naujų žinių ir įgūdžių, vaikui reikia nueiti pakankamai sudėtingą kelią ir labai svarbu, kokią aplinką ir kaip pasiruošusius padėti žmones jis jame sutiks. Geresnius skaitymo įgūdžius turintys mokiniai mokosi sėkmingiau, yra linkę labiau pasitikėti savimi. Gebėjimas naudotis informacija, nagrinėti situacijas, problemas, suvokti priežastis ir poveikius, gebėjimas naudoti gausų žodyną, skaityti bei rašyti atveria galimybes vaikams sėkmingiau integruotis ir pasiekti užsibrėžtų gyvenimo tikslų.

 

Dvylika pedagogų praktikų iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, vadovaujami eksperto Andrio Kriekio, apibendrino bei praktiškai išbandė visų trijų projekte dalyvavusių šalių ekspertų idėjas. Remiantis sukaupta tarptautine patirtimi projekto metu parengtas vadovas „S-K-A-I-T-Y-K. Kaip išmokyti ir išmokti skaityti?“. Šiuo atliktu darbu siekiama padėti spręsti profesinius iššūkius, kurie visose trijose šalyse yra labai panašūs. Metodinėje priemonėje pateikiami teoriniai pagrindai ir praktiniai pavyzdžiai, kaip skatinti 1,5–12 metų vaikų skaitymo įgūdžių ugdymą. Lietuvai atstovavo ir savo patirtimi apie skaitymo įgūdžių ugdymą dalijosi Šiaulių lopšelio-darželo „Pupų pėdas“ ir Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos pedagogai. Metodinės priemonės struktūrą ir metodų pritaikymo galimybes konferencijoje pristatė projekto ekspertė (4–6 kl.) Edita Puzarienė.

 

Didelio konferencijos dalyvių susidomėjimo sulaukė projekto ekspertės, pradinių klasių mokytojos Jūratės Ivaškienės pranešimas „Nematomas knygos duris pravėrus“. „Kiekviena pamoka ar veikla tiek mokytojui, tiek mokiniui turėtų padėti ūgtelti ir patobulėti. Tam reikia žinių, jų taikymo praktikos ir galimybės išbandyti savo jėgas. Kaip sudominti šiuolaikinį vaiką knygų skaitymu? Juk skaitymas turtina kalbą, skatina pasaulio pažinimą, ugdo kritinį ir kūrybinį mąstymą“, – teigė J. Ivaškienė ir kvietė kartu „praverti nematomas knygos duris“ bei padėti vaikams atrasti skaitymo malonumą, o mokytojams – kūrybiškus būdus, skatinančius vaikus skaityti.

 

„Erasmus+“ programos tarptautinį projektą „Pedagogų darbo sistema ugdant vaikų skaitymo raštingumą“ (Nr. 2019-1-LV01-KA201-060438-P1), finansuojamą remiant Europos Komisijai, įgyvendino Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras kartu su partneriais iš Latvijos ir Estijos.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Komentarai (2)