Skaitymo džiaugsmas sujungė skirtingas kartas

Inesa Mažeikienė
,
Virbalio pagr. m-klos bibliotekininkė

2020–2021 mokslo metais Virbalio pagrindinėje mokykloje buvo vykdoma vaikų socializacijos programa „Dalinkis skaitymo džiaugsmu“, kurioje dalyvavo 6 ir 7 klasės mokiniai. Dėl COVID-19 pandemijos veiklos nusitęsė iki šių metų rugsėjo. Programos tikslas buvo plėtoti vaikų socializacijos galimybes, skatinti knygų skaitymą, organizuojant savanoryste grįstas veiklas. Siekiant šio tikslo organizuotos veiklos, skatinančios kūrybiškumą, motyvuotų (skaitančių) mokinių bendradarbiavimą su socialinės rizikos ir specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais, vykdytos bendros veiklos su Virbalio miesto biblioteka, bendruomenės „Virbalio vartai“ moterų klubu, Vilkaviškio Trečiojo amžiaus universiteto studentais, grįstas savanoryste, abipusiu lavinimusi, saviraiška, buvo plečiamas specialiųjų poreikių turinčių, socialiai pažeidžiamų bei abejingų skaitymui mokinių socialinis, kultūrinis akiratis, ugdytas emocinis intelektas.

 

2020 metų rugsėjo mėnesį prasidėjo projektinės veiklos. Mokiniai susipažino su projekto tikslais, būsima veikla, susiskirstė poromis (mentorius ir ugdytinis), atsakė į mano parengtos skaitymo įsivertinimo anketos klausimus. Visi projekto dalyviai gavo skaitymo užduotis: 6 klasės mokiniai skaityti Marko Tveno knygą „Tomo Sojerio nuotykiai“, 7 klasės mokiniai – Antuano de Sent Egziuperi „Mažąjį princą“, išmokti atmintinai po vieną Salomėjos Nėries eilėraštį. Buvo sukurtas projekto plakatas. Mano vadovaujami mokiniai ruošė literatūrinę kompoziciją poetės Salomėjos Nėries gyvenimo motyvais.

 

Spalio 14-oji išaušo darganota ir vėjuota. Visai kaip Salomėjos Nėries dienoraštyje: „Audringą naktį aš gimiau. Rudens vėjai, liūtais staugdami, daužė mano lopšį…“ Tačiau tai nesutrukdė vykdyti suplanuotų veiklų. 6 ir 7 klasės mokiniai, lydimi socialinės pedagogės Giedrės Ožalienės, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Ingos Merkevičiūtės bei bibliotekininkės Inesos Mažeikienės vyko į Kiršų kaimą aplankyti poetės Salomėjos Nėries gimtinės. Nors ši vieta yra visai arti, daugelis mokinių nebuvo joje lankęsi. Atvykus į Bačinskų sodybą, lietus liovėsi. Čia mūsų jau laukė projekto partnerės iš Vilkaviškio TAU universiteto. Pasidairę po sodybą, pabendravę su jos šeimininke, poetės marčia Laima Bučiene, padėjome margaspalvį rudeninių viržių vazonėlį prie paminklinio akmens, išklausėme 6 klasės mokinės Idos Munikaitės išraiškingai deklamuojamą eilėraštį „Rudenio saulė“. Žvarbus oras sutrukdė vykdyti savanoryste grįstą talką ir tęsti renginį atvirame ore. Todėl pasinaudojome Alvito bendruomenės namų patalpomis. Plačiau supažindinau visus su programos tikslais ir pakviečiau pasiklausyti mokinių paruoštos literatūrinės kompozicijos. Buvo skaitomos ištraukos iš Salomėjos Nėries dienoraščio, rašyto jai gyvenant Kiršuose ir besimokant Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijoje. Išklausėme mokinių: Idos, Deimantės, Roko, Andrėjos, Kotrynos, Tomo, Adrijanos, Evos, Rugilės ir Domo deklamuojamų poetės eilėraščių apie rudenį ir gimtinę. Po nuoširdaus mokinių poezijos skaitymo maloniai nustebino TAU studentės Luiza Bilickienė ir Danutė Rauzienė, pripažinę, jog yra poezijos mylėtojos ir labai išraiškingai padeklamavę Salomėjos Nėries eilėraščius. Susimąsčiusi jaunoji karta išklausė TAU studentės Jūros Judickienės mintis, kodėl verta mokytis visą gyvenimą, o ypač sulaukus garbaus amžiaus. Juk nuolatinis žinių siekimas ir tobulėjimas verčia mus nesustabarėti ir išlikti jauniems. Nutrūkus kontaktiniam mokymui, projekto veiklos persikėlė į virtualią erdvę. Mokiniai savarankiškai skaitė literatūros kūrinius, juos aptarė ir analizavo kartu su lietuvių kalbos mokytoja ir bibliotekininke „Zoom“ platformoje. Kadangi pandemija sutrukdė vykdyti bendras veiklas su kitų bendruomenių nariais, vyko individualus skaitymas, kurio akimirkos įamžintos nuotraukose, parengta fotografijų paroda „Skaitymas karantine“, kuri eksponuojama Virbalio pagrindinės mokyklos antro aukšto koridoriuje.

 

2021-ųjų metų rugsėjį mokiniams sugrįžus į mokyklą skubėjome įvykdyti suplanuotas išvykas. Rugsėjo 7 dieną septintos klasės mokiniai vyko į Kauną aplankyti Palemone įsikūrusį Salomėjos Nėries ir Bernardo Bučo namus–muziejų. Šį kartą gamta padovanojo šiltą ir saulėtą dieną. Visus pakerėjo nuostabiame gamtos kampelyje, apsupta medžių, ant Kauno marių kranto esanti sodyba. Muziejuje sužinojome įdomių faktų iš poetės gyvenimo, turėjome ekskursiją po įdomaus išplanavimo namą, kurį suprojektavo pats Bernardas Bučas. Pasiskirstę į dvi komandas, mokiniai susirungė išminčių kovose, kuriose pademonstravo puikias žinias, įrodančias, jog atidžiai klausėsi gidės pasakojimo. Po to išėjome į kiemą ir dalyvavome edukacijoje „Augalai Salomėjos Nėries kūryboje ir sodyboje“. Jos metu mokiniai gavo po lapelį su ištrauka iš Salomėjos Nėries eilėraščių, kuriuose paminėti augalai. Suradę augalą sodyboje, jį pažymėjo vėliavėle. Iš 20 augalų pavyko atpažinti 19. Gerai nusiteikę  ir dvasiškai praturtėję palikome Palemoną.

 

Rugsėjo 9 dieną aštuntos klasės mokiniai vyko į Vilnių, į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką. Vaikus jau iš išorės savo didybe nustebino bibliotekos pastatas. „Gal į Senovės Romą atvykome?“ – sušuko vienas mokinukas. Šis sakinys taikliai atspindėjo programos uždavinį „Plėsti specialiųjų poreikių turinčių, socialiai pažeidžiamų bei abejingų skaitymui mokinių socialinį, kultūrinį akiratį”. Pasitikusi bibliotekos darbuotoja pravedė edukacinį užsiėmimą, kurio metu sužinojome daug įdomių faktų apie biblioteką. Ekskursijos metu savo akimis pamatėme bibliotekos dydį ir svarbą, aplankėme retų senų knygų parodą, susipažinome su mokyklinio amžiaus vaikams ir jaunuoliams atvirų dirbtuvių „PATS SAU – Pasidaryk, Atrask, Tausok, Smalsauk, Siek, Atpažink, Užfiksuok” galimybėmis.

 

Įvykdę visas suplanuotas veiklas mokiniai atsakė į refleksijos „Ką aš sužinojau socializacijos programos metu” klausimus. Džiugu, jog daugelis mano, kad veiklos buvo naudingos ir įdomios, jų metu mokiniai sužinojo ir aplankė vietas, kurių patys savarankiškai nebūtų aplankę.

 

Tikimės, kad skaitymo „virusui“ esame neatsparūs. Skaitymas yra labai svarbus kiekvieno iš mūsų gyvenime, nes knyga yra būdas bendrauti, sužinoti, išmokti, lavinti vaizduotę.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.