Skaitmeninių kompetencijų plėtojimo užkulisiai

Aurelija Leišienė
,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Skaitmeninės kompetencijos, gebėjimas jas pritaikyti kasdieninėse veiklose vis labiau aktuali pedagoginio darbo dalis. Pasidalinsime patirtimi apie mūsų pasirinktą skaitmeninių kompetencijų plėtojimo kelią. Balandžio 24–29 dienomis Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro atstovės dalyvavo mokymuose „Robotic for Educators”, kuriuos organizavo nevyriausybinė organizacija Inercia Digital (Ispanija) https://inerciadigital.com/ .

 

Kadangi vis daugiau kalbama apie programavimo pradmenis, jų pritaikymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, renkantis mokymus dėmesį atkreipėme į robotikos mokymus ir skaitmeninių gebėjimų tobulinimą šioje srityje. Anot mokymų kurso rengėjų, mokomoji robotika leidžia aktyviai įsitraukti į mokymosi procesus, susijusius su moksliniu raštingumu, tobulinti tyrinėjimo įgūdžius, problemų sprendimą, kūrybiškumą. Pastarosios sritys ypač svarbios ir ikimokykliniame-priešmokykliniame ugdyme, tad su dideliu susidomėjimu nėrėmės į šios srities pritaikymo galimybes.

 

Taigi, pasirinkę vieną sritį tobulinimui gavome kur kas didesnes galimybes – gilėjo ir inžinerinė, tarpkultūrinė, kalbinė kompetencijos. To pasiekėme per įvairių užduočių atlikimą: pasitelkiant Lego priemones teko kurti įvairius įrenginius. Vienas iš pvz. – šulinio kaušo kėlimo mechanizmo konstravimas, tam kad suprastume kaip juda skirtingų dydžių ratai, kokių priemonių reikia juos sujungti, krumpliaračių panaudojimo galimybės, tikslaus Lego detalių parinkimo svarba.

 

 

Kita užduotis buvo konstruoti edukacinius robotus – veiklos organizuotos pasitelkiant EV3 robotus. Lektorė Laura pateikė programavimo pagrindus: pristatė Bee-Bot bitučių galimybes, tad galėjome palyginti su turima įstaigos patirtimi. Supažindino su Scratch programavimo pagrindais ir Lego education programos teikiamomis galimybėmis. Galiausiai programavimą išbandėme praktiškai – atliktos užduotys tiek su Scratch, tiek su Lego education programomis (o teoriniame lygmenyje atrodė visai nesudėtingai…). Vėliau mokymų dalyvės kūrė programas konkrečiam robotui, stebėjo kaip jis veikia, aiškinosi kodėl ne viskas pasisekė. Tai, kas teoriškai atrodė paprasta, tapo išties nemažu išbandymu tik elementarius programavimo pagrindus turinčioms ugdytojoms.

 

Mokymų teikėjai skatino plačiau taikyti IKT mokymą(si) švietimo sistemoje. Tad organizavo pažintinius vizitus siekiant supažindinti su gerąja Ispanijos mokyklų patirtimi skaitmeninio ugdymo srityje. Mokymų dalyviai lankėsi verslo centre CADE, kur buvo supažindinti su verslo ir švietimo bendrais projektais, padedančiais plėtoti skaitmenines kompetencijas. Vėliau lankėsi mokykloje Safa Fundacia Huelva (https://huelva.safa.edu/), kurioje ugdymas vyksta nuo ikimokyklinio iki gimnazijos. Didelis dėmesys vizito metu – ugdytinių ir pedagogų skaitmeninių kompetencijų plėtojimui (pristatyta ir įkurta Google klasė).

 

Apibendrinant mokymų patirtį, galime teigti, kad dalyvės mokėsi integruoti švietimo procesus (STEAM veiklos) per robotiką, susipažino su įvairiais LEGO teikiamais ištekliais ir galimybėmis, o dalyvėms, turinčioms minimalius programavimo pagrindus, tai buvo puiki galimybė išbandyti savo jėgas, pasisemti naujų idėjų. Šie mokymai padėjo tobulinti ne tik skaitmenines, inžinerines kompetencijas, bet kartu plėtojo tarpkultūrinį pažinimą, gilino kalbines kompetencijas. Šie mokymai padėjo suprasti, kaip gautus įgūdžius galima pritaikyti kasdieninėje veikloje – kaip programavimo elementus galima supaprastinti iki atitinkamo amžiaus vaikų gebėjimų, kaip daugiau dėmesio skirti savo krašto, kultūros pažinimui – tam skiriamas didelis dėmesys.

 

Mokymai organizuoti pagal „Erasmus+“ finansuojamą projektą „Inovacijos ugdyme – nuo naujų skaitmeninių iki sporto bei sensorinių metodų“ (Nr. 2021-1-LT01-KA122-SCH-000014193).

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.