Skaitmeninio turinio taikymas organizuojant pamokas

Neringa Sartanavičienė
,
Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus geografijos mokytoja

Šiandien jokia čia naujiena, kad patekome į virtualų pasaulį. Metaforiškai galima būtų teigti, kad po epizodinio žvalgymosi pro langelį į įvairias programas, retsykiais jas pasiskolinant, staiga tame pasaulyje atsidūrėme. Pasidalinsiu rastais, išbandytais ir, mano manymu, tinkamiausiais „pirkiniais“. Beje, dalis jų iš tiesų įsigyta licėjaus, kuriame dirbu, kolegų pritarimu ir apmokėta „Mokinio krepšelio“ lėšomis skaitmeniniam turiniui. Taigi mano rekomendacijomis galite drąsiai naudotis, o, pajutus poreikį, ir įsigyti. Dabar net neįsivaizduoju, kad galėčiau pamokas vesti nesinaudodama įvairiomis programomis. Tad kviečiu drauge apžvelgti rekomenduojamas priemones, kurių paskirtį klasifikuoju atskiromis dalimis: mokinių įtraukimas mokytis individualiai, poromis, komandomis; vertinimas ir įsivertinimas; pamokos turinio pateikimas; aukštesniųjų mąstymo gebėjimų tobulinimas.

 

Vizualizavimas. Geografijos pamokos naudojant virtualius žemėlapius. Geografijos atlasų „Mano gaublys“ 6–8 ir „Gaublys“ 9–12 klasėms skaitmeninės versijos – puikus pagalbininkas geografijos pamokose. Didelio formato skaitmeniniai žemėlapiai skatina mokinius sutelkti dėmesį, o aš galiu priartinti pasirinktą objektą ar reikiamą žemėlapio iškarpą, greitai perjungti ir rodyti kitą žemėlapį, kuris papildo nagrinėjamą temą. Žemėlapiai palaiko sąveikiuosius sluoksnius, kuriuos esant poreikiui galima įjungti ar išjungti.

 

Vertinimas ir įsivertinimas. Būtinų žinių ir gebėjimų, įgytų praėjusioje pamokoje, tikrinimui ir kartojimui naudoju mokinių testavimo priemones „eTest.lt“, „Socrative“ arba įdomią ir patrauklią, visų klasių mokinių pamėgtą, vertinimui skirtą „Kahoot!“ priemonę. Naudodama šias programas sukuriu iki 10 klausimų, o mokiniai gauna taškų, kurie vėliau virsta kaupiamaisiais balais. Mokinių žinių tikrinimui, kai pažymys rašomas dienyne, dažniausiai naudoju mokinių testavimo platformą „eTest.lt“, nes ši priemonė leidžia naudoti įvairias apklausos formas testais, yra puikių funkcijų, saugančių, kad vaikai nenusirašytų. Galima matyti visų mokinių sąrašą ir detalią testo ataskaitą: į kuriuos klausimus mokiniai atsakė teisingai, o į kuriuos atsakydami suklydo.

 

Žemėlapio nomenklatūros vertinimui naudoju mokomųjų geografijos žaidimų platformas „Seterra Online“ ir „PurposeGames“.

 

Po kelių apklausų supratau, kad man ir mokiniams tinkamesnė mokomųjų geografijos žaidimų platforma „PurposeGames“. Tokiam pasirinkimui įtakos turi du kriterijai: laikas ir paprasta bei patogi kūrimo eiga. Atsiskaitymo metu sukuriu kelias atskiras nuorodas tiesioginių vaizdo skambučių programoje „Google Meet“, o mokiniai prisijungia paskirtu laiku ir atlieka užduotis.

 

Praėjus ne vienam mokymosi nuotoliniu būdu mėnesiui, supratau, kad daugelį tradicinių mokymosi metodų galima taikyti virtualioje erdvėje, tik nereikia bijoti eksperimentuoti. Mokytis bendradarbiaujant nuotoliniu būdu galima tiek suderintu laiku – grupėmis, tiek pasirinktu / patogiu kiekvienam metu. Socialumas – ugdymo nuotoliniu būdu pradžioje man atrodė sunkiai pasiekiamas tikslas. Licėjus pasirinko naršyklės „Google“ priemones: virtualią klasę „Clasroom“, o pamokoms naudoja tiesioginių vaizdo skambučių programą „Google Meet“.

 

Deja, negaliu paprastuoju būdu mokinių suskirstyti į atskirus virtualius kambarius, tad kiekvienai darbo grupei sukuriu atskiras nuorodas, kuriomis mokiniai jungiasi ir atlieka jiems skirtas užduotis. Priklausomai nuo pateiktos užduoties leidžiu mokiniams nuspręsti, kokios priemonės labiausiai tinka jų darbui grupėmis ar komandomis, tokiu būdu skatinu savivaldų mokymąsi.

 

Vis dar viliuosi tapti šiuolaikišką ugdymą praktikuojančia mokytoja. Taigi nepakanka vien teikti žinias ir mokyti įsiminti ar atkartoti informaciją. Būtina raginti mokinius analizuoti pateikiamą medžiagą, priimti argumentuotus sprendimus, drąsinti išsakyti faktais grindžiamą asmeninę nuomonę. Įrodymais grįstas mokymasis, taikant praktinę patirtį mokinius motyvuoja, skatina domėtis, įsitraukti, kurti.

 

Naujos temos mokymuisi, kritinio mąstymo ugdymui, sprendimų priėmimui geografijos pamokose naudoju Mąstymo žemėlapio kūrimo metodą. Galiu drąsiai teigti, kad tai – viena efektyviausių mokymosi veiklų. Šį metodą naudoju visuose klasės koncentruose, kai dirbama individualiai ar grupėmis.

 

Prasidėjus mokytis nuotoliniu būdu mokiniai naudoja sąvokų ir minčių žemėlapių platformą „MindMeister“ (žr. 1 paveikslą), puikiai tinkančią informaciją konspektuoti naudojantis spalvomis, tekstu, paveiksliukais.

1 paveikslas. Mąstymo žemėlapio (MindMeister) platforma

Iki šiol daugeliui gerai žinoma mokymui(si) ir vertinimui skirta „Kahoot!“ erdvė, kuria, licėjui įsigijus licenciją, maksimaliai naudojuosi, kai noriu patikrinti, kaip mokiniai išmoko naujos pamokos medžiagą. Labai tinka motyvacijai didinti ir mokymosi džiaugsmui sužadinti – pakanka penkių išmoningai, dažnai su humoru parengtų, klausimų. Ja naudotis labai paprasta ir smagu, nes po kiekvieno atsakymo pateikiamas individualus vertinimas bei užimama vieta, o ryškios spalvos bei smagi muzika kuria ypatingą nuotaiką. Platformoje taip pat kuriu skaidres, jas rodau mokiniams ir pateikiu viktorinos klausimus.

 

Pamokos pradžioje mokinių aktyvumui sužadinti, refleksijai, įsivertinimui naudoju pateikčių kūrimo „Mentimeter“ arba apklausų rengimo „Slido“ programas. Apklausų rengimo erdvė „Slido“ patogi, nes šią programą galima atsisiųsti, ji puikiai sąveikauja su pateikčių rengykle „PowerPoint“. Tokia tiesioginės apklausos integracija leidžia kurti dinamiškesnę pamoką, suteikia mokymuisi žavesio, visi dalinamės, klystame, kartu taisome netikslumus ir vėl dirbame.

 

Dar vienas nuotolinio ugdymo atradimas – projekto metodas. Jis suteikia pamokoms gyvumo, jos tampa įdomesnės ir patrauklesnės. Dirbdami komandoje mokiniai mokosi organizuotumo ir atsakingumo, kiekvienam mokiniui pateikiama individualizuota užduotis. Laikausi nuostatos, kad asmeninė atsakomybė ir bendras tikslas suteikia galimybę mokiniui, gerai atlikusiam jo gebėjimus atitinkančią užduotį, jaustis laimingu komandos nariu. Tokiu būdu didėja mokinių pasitikėjimas savimi, savirealizacija.

 

Kokias programas pamėgo mano mokiniai plėtodami įvairias projektines veiklas? Grafinio dizaino platforma „Canva“ – nemokama, paprasta, daug galimybių suteikianti priemonė. Vaikai gali rinktis iš daugelio profesionaliai sukurtų šablonų, juos redaguoti, kurti savitą dizainą ir įterpti savo nuotraukų. Šia programa ugdytiniai kuria plakatus, nuotraukų koliažus, atvirukus, infografikus, vaizdo įrašus (2 paveikslas). Pateiktis geografijos pamokoms ir aš kuriu būtent šia programa.

 

Dar viena paprasta, bet ir mano, ir mokinių pamėgta knygų kūrimo priemonė „BookCreator“. Ja mokiniai kuria nuostabiausias skaitmenines knygas (3 paveikslas).

2 paveikslas. Saviraiškos galimybės grafinio dizaino platformoje „Canva“

3 paveikslas. Knygos, sukurtos skaitmeninių knygų kūrimo priemone „BookCreator“

Taigi, ne tik užsukau, žvalgiausi, bet ir likau šioje skaitmeninių priemonių krautuvėlėje. Man čia patinka, radau daug bičiulių ir bendraminčių. Ypač malonu dalintis patirtimi su kolegomis licėjuje. Tam skiriame vieną savaitės dieną.

 

Šiuolaikinė pamoka neįsivaizduojama be skaitmeninio turinio naudojimo. Džiugu, kad mokymo ir mokymosi platformų įvairovė nepaprastai didelė ir kiekvienas galime rinktis tai, kas patrauklu, įdomu, paprasta. Naudojant skaitmeninį turinį pamokos tampa vaizdingesnės, įvairiapusiškesnės, įdomesnės. Kolegos, gaudykite sąrašą, kuriuo mielai dalinuosi: mokymui(si) ir vertinimui skirta „Kahoot!“; mokomųjų geografijos žaidimų platformos „PurposeGames“, „Seterra Online“; sąvokų ir minčių žemėlapių platforma Mąstymo žemėlapis „MindMeister“; pateikčių kūrimo programa „Mentimeter“; apklausų rengimo programa „Slido“; skaitmeninių knygų kūrimo priemonė „BookCreator“; grafinio dizaino platforma „Canva“; testavimo priemonės „eTest.lt“ ir „Socrative“.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.