Šiuolaikinis mokytojas – ateities kartų architektas

Milda Kochanskienė
,
Alytaus Šaltinių pagr. m-klos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Birželio 21 d. Alytaus Šaltinių pagrindinėje mokykloje vyko respublikinė konferencija „Šiuolaikinis mokytojas – ateities kartų architektas“. Tai renginys, skirtas STEAM ugdymui tobulinti ir „Erasmus+“ KA1 „Šiuolaikinis mokytojas – ateities kartų architektas“ ir KA2 „Inovatyvi, vertybėmis grįsta lyderystė“ projektams viešinti. Sulaukėme svečių iš šalies Šaltinių (-io) vardą turinčių mokyklų (Panevėžio, Tauragės ir Raseinių), iš Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos ir kolegų iš Alytaus miesto švietimo įstaigų. Konferencijos dalyvius pasveikino miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Silvija Peštenienė. Putinų gimnazijos abiturientės (buvusios mūsų mokyklos mokinės) Agnė ir Audronė konferencijos dalyviams dovanojo savo sukurtą teatro brandos egzamino darbą – etiudą „Nebijok būti savimi“ pagal Richardo Bacho kūrinį „Džonatanas Livingstonas žuvėdra“.

 

Pagrindinį pranešimą „STEAM ugdymas – grįžimas prie mokymosi gyvenimui?“ skaitė Paulius L. Tamošiūnas, Vilniaus universiteto Biotechnologijos instituto mokslo darbuotojas, STEAM ugdymo veiklų koordinatorius. Taip pat savo įžvalgomis apie STEAM pasidalijo biologijos mokytoja metodininkė Regina Gimbutienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Ivašauskienė. Vėliau, dirbdami penkiose sekcijose, konferencijos dalyviai dalijosi savo sukaupta patirtimi, bendravo.

Po pertraukos Menų ir mokymų namų vadovė Rimanta Vaičiakonytė su grupe mokyklos mokytojų pakvietė visus į forumo teatrą. Viešnia pristatė šio teatro metodiką: „Forumo teatro forma nuo kitų skiriasi tuo, kad žiūrovai yra ir aktoriai, vaidinimas nėra baigtinis, jis nuolat kinta pagal žiūrovų siūlymus.“ Konferencijos dalyviai turėjo progą patys dalyvauti kuriant mini etiudą, gavo dovanų Menų ir mokymų namų išleistas knygas.

 

Konferencijos pabaigoje „Erasmus+“ projektų KA1 „Šiuolaikinis mokytojas – ateities kartų archtektas“ ir KA2 „Inovatyvi, vertybėmis grįsta lyderystė“ dalyviai pasakojo savo istorijas iš vizitų užsienio šalių partnerių (Ispanijos, Bulgarijos, Lenkijos, Islandijos, Suomijos, Čekijos ir Jungtinės Karalystės) mokyklose. Buvo pasidžiaugta, kad ir mūsų mokyklose vyksta ugdymo pokytis, taikoma vis daugiau įdomių metodų. Per visą renginį išgirstas idėjas iliustravo Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos dailės mokytojas metodininkas Vitas Zabita.

 

Tikimės, kad konferencijos dalyviai vieni iš kitų pasisėmė patirties, išgirdo naujų dalykų, kuriuos pritaikys savo veiklose.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.