Šiuolaikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai

Edita Miežinienė
,
Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorės pavaduotoja ugdymui

Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“ jau trečius metus rengia respublikinę mokslinę-praktinę konferenciją „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai“. Konferencijos plenarinis posėdis vyko Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre. Pranešimą „Pasitikėjimu grįsta partnerystė ugdymo institucijoje“ skaitė Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Giedrė Kvieskienė; patirtimi apie ugdymą(si) STEAM (integralus gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos taikymas) srityje pranešimu „Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ patirtinio ugdymo keliu“ pasidalijo Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ direktorės pavaduotoja ugdymui Vida Petrauskienė ir ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Kristina Rekašienė. Individualiai teorinėmis-praktinėmis žiniomis pranešime „Edukacinės veiklos ikimokyklinio ugdymo įstaigos lauko aplinkoje“ dalijosi Panevėžio kolegijos lektorė Lilija Kryževičienė. Stendinį pranešimą „Šiuolaikiškas ir patrauklus Z ir Alfa kartos ugdymas(is) ikimokykliniame amžiuje“ pristatė Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos Erika Verenienė ir Ingrida Matusevičienė.

 

Antroje konferencijos dalyje įstaigos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojos ir logopedė lauko erdvėse pristatė stendinius pranešimus bei lauko edukacines erdves tema: „Ugdymas(is) už grupės ribų, taikant įstaigos lauko aplinką ir vaiko veiklas joje“.

Pristatyti stendiniai pranešimai: „Lašelių“ žaidimų laboratorija“ – ikimokyklinio ugdymo mokytojos Inga Zelionkienė, Rasa Stulpinienė; „Atrandame, kuriame ir mokomės kieme“ – priešmokyklinio ugdymo mokytojos Daiva Galvonienė, Jolanta Lašinienė; „Žaidžiu, atrandu, kuriu“ – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Edita Lasienė; „Ugdytis galima ir kieme“ – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Lapinskienė; „Kieme smagu“ – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sandra Belazaravičienė; „Atrandu, tyrinėju, žaidžiu“ – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Inga Abduveleva; „Nykštukų“ grupės vaikų edukacinė lauko veikla“ – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aušra Žaromskienė; „Sportuojame lauke“ – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Gražina Malinauskienė; „Lauko edukacinių erdvių žemėlapis“ – direktorės pavaduotoja ugdymui Edita Miežnienė; „Muzikavimas kieme“ – meninio ugdymo mokytoja Daiva Andriūnienė; „Logopediniai užsiėmimai lauko edukacinėse erdvėse“ – logopedė Simona Černiauskienė.

 

Pristatytos įstaigos kieme esančios edukacinės erdvės: „Lašelių“ žaidimų laboratorija“ – ikimokyklinio ugdymo mokytojos Inga Zelionkienė, Rasa Stulpinienė; „Priemonės lauko erdvei“ – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Edita Lasienė; „Atrandame, kuriame ir mokomės kieme“ – priešmokyklinio ugdymo mokytojos Daiva Galvonienė, Jolanta Lašinienė; „Spalvų mozaika“ – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Lapinskienė; „Meškiukų“ kiemelis“ – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sandra Belazaravičienė; „Lauko edukacinės erdvės ankstyvajam vaikų amžiui“ – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Inga Abduveleva; „Nykštukų“ grupės vaikų edukacinė lauko veikla“ – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aušra Žaromskienė; „Edukacinių priemonių ir erdvių įvairovė kūrybiškam vaikų ugdymui(si) lauke“ – direktorės pavaduotoja ugdymui Edita Miežinienė; „Skambantis suolelis“ – meninio ugdymo mokytoja Daiva Andriūnienė.

 

Konferenciją užbaigėme minčių pasidalinimu lopšelio-darželio „Žibutė“ kiemo sveikatingumo zonoje.

Dėkojame Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“, Kėdainių lopšelio-darželio „Žilvytis“, Kauno vaikų darželio „Raudonkepuraitė“, Marijampolės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ bei Panevėžio lopšelių-darželių „Gintarėlis“, „Vyturėlis“, „Kastytis“, „Voveraitė“, „Kregždutė“ atstovams, dalyvavusiems konferencijoje. Renginio organizatorė lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorė Loreta Simanavičienė dėkoja konferencijos partneriams: Panevėžio švietimo centrui ir Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktoriui Mindaugui Libikui ir jo vadovaujamam kolektyvui.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.