Šilto smėlio metodika – inovacija Alytaus Dzūkijos mokykloje ir Lietuvoje

Valstybinėje švietimo 2013–2022 m. strategijoje įtvirtinta Lietuvos švietimo vizija – kiekvienas vaikas nesunkiai randa, kur mokytis bei įgyja teisę į tinkamą, kokybišką išsilavinimą. Kokybiško mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo galima siekti tik sudarant visas sąlygas ugdytiniui gerai ir saugiai jaustis. Ugdomoji aplinka turėtų skatinti tikslingą mokinių ir mokytojų tarpusavio sąveiką, palankios socialinės aplinkos kūrimą joje, užtikrinti palankią emocinę atmosferą. Siekiant šių tikslų, pedagogams reikalingos nuolat gilinamos žinios apie specialių poreikių mokinių mokymo metodus, būdus ir veiksmingas strategijas.

 

Alytaus Dzūkijos mokykloje pagal „Erasmus+“ projektą „Šilto smėlio metodikos taikymas specialiųjų poreikių vaikų fizinei ir emocinei būklei gerinti“ 2018 m. pradėta diegti šilto smėlio metodika. Tai patentuota (LR patentas Nr. 14477) [Tarptautinė patento paraiška Nr. PCT/LV2012/000018] latvių mokslininkės Dianos Timofejavos sukurta metodika, kurios teigiamas poveikis yra įrodytas moksliniais tyrimais. Šiltas smėlis padeda stabilizuoti mokinių emocinę būseną, ramina hiperaktyvius ir aktyvina pasyvius vaikus, koreguoja laikyseną, gerina bendravimo įgūdžius, aktyvina kraujotaką, padeda atsipalaiduoti protui ir kūnui.

 

Šilto smėlio terapija yra labai populiari kaimyninėje Latvijoje, kurioje dauguma šios terapijos klasių yra švietimo įstaigose, bet ši naujovė jau atsiranda ir reabilitacijos centruose bei gydymo įstaigose. Esame ne tik pirmieji užsienio partneriai Europoje įsigiję patentuotą įrangą ir įsirengę šilto smėlio klasę už Latvijos ribų, bet ir pirmieji kvalifikuoti specialistai, turintys licenciją darbui su šilto smėlio metodika. Smėlis nuolat šildomas ir visada būna pastovios (maždaug 38 laipsnių) temperatūros, metodiką sudaro ne tik užsiėmimai su šiltu smėliu, bet ir dar 3 papildomos dalys: spalvotas smėlis, darbas su įvairiomis grūdinėmis kultūromis, gamtinės estetikos pažinimas.

 

Įgyvendinant jau minėtą „Erasmus+“ projektą, kurio trukmė 18 mėnesių, dešimt Alytaus Dzūkijos mokyklos pedagogų ir pagalbos vaikui specialistų šilto smėlio metodikos mokėsi Latvijoje. Kursai vyko Aizkrauklėje, Pelčiuose ir Liepojoje.

Alytaus Dzūkijos mokykloje užsiėmimai šilto smėlio terapijos klasėje sistemingai pradėti vesti nuo šių mokslo metų. Terapijos poveikį nuo 2019 m. rugsėjo mėnesio jau išbandė 32 mokiniai. Tai struktūruota 4 ciklų veikla, skiriama mokiniui vieną kartą per savaitę. Užsiėmimas vyksta kompleksiškai, jo metu šiltame smėlyje atliekami specialieji baziniai judesiai, mokomasi kūrybiškumo, lavėja mokinio fizinė jėga. Šilto smėlio terapija puikiai tinka darbui su mokiniais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų, sergančiais cerebriniu paralyžiumi ar turinčiais kitų judesio ir padėties sutrikimų, taip pat turinčiais kalbos, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo sutrikimų, socializacijos bei komunikacijos problemų.

Pastebėta, kad mokiniai, kurie išbandė šią metodiką, jaučia mažesnį nerimą, tapo atviresni, pagerėjo jų fizinės galios, savivertės jausmas, mokiniai tapo labiau bendraujantys.

 

Ši iniciatyva Alytaus Dzūkijos mokykloje ateityje bus įgyvendinama nuolat. 2020 m. kovo mėnesį planuojama praktinė konferencija, kurioje dalyvaus ir įžvalgomis dalysis metodikos autorė D. Timofejava, specialistai pristatys praktinius metodikos aspektus, o dalyviai galės patys pajusti šilto smėlio metodikos poveikį.

 

Su Alytaus Dzūkijos mokykloje įgyvendinama inovacija galite susipažinti pažiūrėję video čia.

 

Alytaus Dzūkijos mokyklos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.