Siekiame geriausių matematikos mokymo(si) rezultatų

Ilona Teresienė
,
Kauno švietimo inovacijų centro metodininkė

Kauno švietimo inovacijų centras, drauge su Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi, jau trečius metus ypatingą dėmesį skiria mokinių matematikos pasiekimams. Kasmet parengiamas priemonių planas mokinių matematikos pasiekimų gerinimui. Jo įgyvendinimui pasitelkiami geriausi miesto ir šalies matematikos mokytojai, psichologai, dėstytojai ir kiti specialistai, bendradarbiaujama su matematikos mokytojų metodiniu būreliu, mokyklų vadovais. Tai duoda rezultatų. Trys ketvirtadaliai Kauno miesto abiturientų išlaikė 2021–2022 m. m. valstybinį matematikos brandos egzaminą (visoje Lietuvoje – mažiau nei du trečdaliai). Visgi, 24 procentams kauniečių abiturientų matematikos egzamino išlaikyti nepavyko. Tai paskatino ieškoti dar daugiau galimybių, kaip patobulinti mokinių matematikos pasiekimų gerinimo sistemą Kauno mieste.

 

Liepos mėnesį Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu patvirtintas „Priemonių planas mokinių matematikos pasiekimų gerinimui 2022–2023 mokslo metams“. Bus organizuojamos veiklos ne tik mokytojams, mokiniams ir jų tėvams, bet ir mokyklų vadovams. Nemažas dėmesys bus skiriamas ne tik 10–12 (II–IV gimnazijos) klasių, bet ir 1–4, 5–8 klasių mokinių matematiniam ugdymui.

 

Kauno švietimo inovacijų centras pradinių klasių mokytojus pakvies į 40 valandų mokymus „Matematikos pasiekimų gerinimas pradinėse klasėse“. Vienas iš šių mokymų rezultatų ir papildoma matematikos mokymosi motyvacijos skatinimo priemonė – antroje mokslo metų pusėje planuojamas matematikos konkursas Kauno mokyklų 2–4 klasių mokiniams, vyksiantis keliais etapais. Spręsdami užduotis mokiniai ne tik gilins žinias, ugdysis matematinius gebėjimus, bet ir galės laimėti prizų – konkurso miesto etapą laimėjusiai klasei bus skirta išvyka į Koperniko mokslo centrą.

 

Dar viena naujovė – rugsėjo viduryje startuosianti matematikos laboratorija „MATLAB“ Kauno mokyklų 9 (I gimnazijos) klasių mokiniams, siekiantiems geresnių matematikos mokymosi rezultatų. Visus mokslo metus jos dalyviai nemokamai dalyvaus įvairiose veiklose, gilindamiesi į matematikos paslaptis. Čia veiks kūrybinės dirbtuvės, bus vykdomos konsultacijos, uždavinių sprendimo praktikumai, paskaitos ir kitos edukacinės veiklos, padėsiančios  įveikti mokymosi spragas, suvokti matematikos mokslo svarbą, ugdytis matematinius gebėjimus ir juos taikyti įvairiose gyvenimo situacijose.

 

Kita inovacija – savanorystės programa „Galiu padėti“, skatinsianti gabius mokinius „pasimatuoti“ mokytojo profesiją, padedant kitiems mokytis matematikos. Pagalbą bendraamžiams ar kiek jaunesniems už save žada teikti Kauno „Saulės“ gimnazijos, jau 7 metus dirbančios pagal sustiprintą matematikos programą, mokiniai.

 

Bus stiprinamas ir matematikos mokytojų kompetencijų tobulinimas. Vyks mokymai pagal parengtas ilgalaikes kvalifikacijos tobulinimo programas „Matematikos mokymas pagal pagrindinio ugdymo programą“, „Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas, vadovaujantis vidurinio ugdymo matematikos programa“. Matematikos mokytojams vyks konsultacijos, apskritieji stalai, PUPP, Matematikos VBE rezultatų ir vertinimo aspektų analizės, vertingos patirties sklaidos renginiai. Planuojama organizuoti tarptautinį švietimo forumą bei užsienio šalių mokytojų vertingos patirties sklaidos renginius. Tokiu būdu Kauno miesto mokytojai, mokyklų vadovai galės mokytis iš geriausių, pažangiausių tarptautinių patirčių.

 

Nuošalyje neliks ir mokinių tėvai. Rugsėjį sugrįžta jau septintus metus organizuojama „Aktyvių tėvų akademija“. Šiais mokslo metais didelis dėmesys joje bus skiriamas matematikai. Tėvams planuojama organizuoti profesionalų paskaitas ir konsultacijas „Kaip įtraukti vaikus į veiklas, skatinančias mokytis matematikos?“, „Matematika kelionėje ar virtuvėje“, „Kaip formuojasi atmintis“, „Šeimos biudžetas“, „Matematikos grožis“ ir kt. Taip pat bus teikiamos rekomendacijos, kaip motyvuoti paauglius mokytis ir padėti jiems suvaldyti stresą prieš kontrolinius darbus, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus ar brandos egzaminus.

 

Be jau paminėtų priemonių pasiekimams gerinti, bus tęsiamos nemokamos matematikos konsultacijos 10 klasių mokiniams prieš Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus (PUPP) bei abiturientams prieš Valstybinius brandos egzaminus (VBE). Taip pat vyks mokymai bei vertingos patirties pasidalijimai ir mokyklų vadovams.

 

Tikimasi, kad visos šios priemonės ženkliai pagerins kauniečių matematikos mokymosi pasiekimus.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.