Šiaulių valstybinė kolegija kviečia dalyvauti Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginiuose

Lapkričio 15–21 d. visoje Lietuvoje vyks tradiciškai organizuojamos Suaugusiųjų mokymosi savaitės, kurios šūkis šiemet „Mokaisi – gyveni, gyveni – mokaisi!“, renginiai. Prie jų, kaip ir kasmet, siūlydama įvairius užsiėmimus jungiasi ir Šiaulių valstybinė kolegija.

 

Visi renginiai nemokami, juose kviečiame dalyvauti asmenis, kuriems aktualios susitikimų temos.

 

Kai kurie aukštosios mokyklos organizuojami renginiai vyks nuotoliniu būdu, dalis planuojama gyvai, Šiaulių valstybinės kolegijos erdvėse.

Prisimindami šiuos prieš 80 metų parašytus Vytauto Mačernio žodžius, pagerbdami poeto atminimą ir permąstydami jo mintis – susitikime mokytis: treniruoti kūną ir protą, lavinti sielą ir ugdyti valią, mokytis siekti tikslų ir svajonių, savo pavyzdžiu įkvėpti šalia esančius. Naudingų, prasmingų ir įdomių mokymosi susitikimų savaitę kviečiame skirti įvairioms ir aktualioms temoms: skaitmeninio raštingumo svarbai, būtinybei ir naudai; tarpkultūriniams ir etniniams visuomenės santykiams; vietovių istorijos, atmintinų įvykių paieškai ir mokymuisi iš jų; antropologės M. Gimbutienės naujos šviesos idėjų sąsajoms su praktiniu mūsų gyvenimu; sveikam gyvenimo būdui; saviraiškai per sportą ir kūrybą; verslumo, pilietiškumo, mokėjimo mokytis, bendradarbiavimo gebėjimų tobulinimui.

 

Mokymusi siekime, kad mūsų gyvenimas būtų kuo kokybiškesnis, kad būtume dar labiau pasirengę nugalėti kliūtis, o įsibėgėję mokytis nebegalėtume sustoti!

 

Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginius šalyje inicijuoja Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija.

 

Siūlomų užsiėmimų sąrašas

 

Šiaulių valstybinės kolegijos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.