Šiaulių „Saulės“ pradinėje mokykloje svečiavosi „Erasmus+“ projekto „Mėlyni marškinėliai, žali šortai“ partneriai

Vilma Gapšienė
,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Šiaulių „Saulės“ pradinėje mokykloje spalio 10–15 d. svečiavosi Švietimo mainų paramos fondo „Erasmus+“ projekto „Mėlyni marškinėliai, žali šortai“ (angl. „Blue shirts green shorts“) partneriai iš Ispanijos, Italijos, Slovėnijos ir Turkijos.

 

Nuo 2020 m. „Saulės“ pradinė mokykla koordinuoja šį projektą, kurio įgyvendinimo metu visos šalys partnerės siekia skatinti mokinių ir mokytojų suvokimą apie aplinkosaugos svarbą šiuolaikiniame pasaulyje, turtinti mokinių žinias, taikant naujus, inovatyvius mokymo(si) metodus per bendravimą ir bendradarbiavimą bei patyriminį ugdymą(si), nepamirštant patirties sklaidos su kitų šalių mokiniais.

 

Vizito metu Šiaulių „Saulės“ pradinėje mokykloje Turkijos, Slovėnijos, Italijos ir Ispanijos pedagogai lankėsi atvirose muzikos, anglų kalbos, pasaulio pažinimo, fizinio ugdymo, dailės ir technologijų pamokose, švietimo pagalbos specialistų grupinėse ir individualiose pratybose, stebėjo priešmokyklinio ugdymo grupių integruotas veiklas, susipažino su mokykla, jos siekiais, tradicijomis, ugdymo(si) ir edukacinėmis erdvėmis, ugdymo proceso organizavimu.

 

 

Savo mokyklų patirtimi svečiai noriai dalijosi spalio 13 d. Šiaulių „Saulės“ pradinėje mokykloje vykusioje tarptautinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „Švietimas tvariam vystymuisi pradiniame ugdyme“, kurioje dalyvavo net 22 pranešėjai. Konferencijos metu itin daug dėmesio buvo skirta mokyklos kultūros kaitai švietimo tvariam vystymuisi kontekste. Vienas reikšmingiausių aspektų plėtojant mokyklos kultūrą tampa tvarus asmens santykis su savimi ir su kitais bei aplinka, kurioje veikia.

 

Viešnagės metu svečiai lankėsi Šiaulių miesto savivaldybėje, dalyvavo edukacinėse išvykose į Radviliškio r. Daugyvenės kraštovaizdžio draustinyje esantį Kleboniškių kaimo buities muziejų, Šiaulių r. Naisių kaimą, žavėjosi išskirtiniu Nidos kraštovaizdžiu, istoriškai turtingais žvejų kaimeliais, nuostabiomis kopomis ir ryškiai mėlyna Baltijos jūra, o paskutinę dieną praleido Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Botanikos sode.

 

Švietimo mainų paramos fondo „Erasmus+“ projektas „Mėlyni marškinėliai, žali šortai“ (angl. „Blue shirts green shorts“) (2020-1-KA229-LT01-077940).

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.