Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos pradinukai pradeda mokytis informatikos

Edita Puzarienė
,
Pradinio ugdymo skyriaus vedėja

Ugdymo plėtotės centras vykdo projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis. Siekiant sudaryti lygias galimybes visiems vaikams ugdytis skaitmeninę kompetenciją, kūrybiškumą, informatinį mąstymą, bus įgyvendinama veikla „Pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas“ (tęsiami per projektą „Informatika pradiniame ugdyme“ pradėti darbai).

 

Papildomai atrinktos 90 pradinio ugdymo programą įgyvendinančių mokyklų kartu su 10 jau dalyvavusių ugdymo įstaigų, ekspertų, mokslininkų ir praktikų grupe išbando ir kuria integruotą informatikos turinį. Bus parengtos ir įgyvendintos dvi mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos: skaitmeninei ir profesinei (ugdyti pradinių klasių mokinių informatikos gebėjimus) kompetencijoms tobulinti. Nuo 2020 m. visoms Lietuvos mokykloms bus teikiamos konsultacijos dėl informatikos programos turinio ir jo įgyvendinimo.

 

Džiaugiamės, kad mūsų mokykla yra šio didžiulio projekto dalis. Pradinių klasių mokiniai pamokose jau išbando įvairius informatikos elementus, elementariuosius programavimo pagrindus, pedagogai taiko ir į ugdymo procesą integruoja inovatyvius metodus.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.