Šiaulių miesto priešmokyklinio ugdymo grupių interaktyvus rytmetys „Kaip pažinti Lietuvą“

Ligita Petkuvienė
,
Šiaulių l.-d. „Coliukė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja, logopedė metodininkė
Asta Želionienė
,
priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Kovo 11-osios proga Šiaulių priešmokyklinukai jungėsi į miesto priešmokyklinio ugdymo grupių interaktyvų rytmetį „Kaip pažinti Lietuvą“, kurį antrus metus organizuoja Šiaulių lopšelis-darželis „Coliukė“ ir mes, priešmokyklinio ugdymo mokytojos Asta Želionienė ir Ligita Petkuvienė. Šio renginio tikslas – skatinti Šiaulių miesto priešmokyklinio ugdymo mokytojų tarpusavio bendradarbiavimą, kuriant užduotis ir organizuojant interaktyvų rytmetį. Įstaigos atsitiktine tvarka buvo suskirstytos į poras, o kovo 10 d. vieningai jungėsi į virtualius susitikimus. Rytmetyje dalyvavo 14 priešmokyklinio ugdymo grupių iš lopšelių-darželių „Coliukė“, „Drugelis“, „Pasaka“, „Ąžuoliukas“, „Žiburėlis“, „Klevelis“, „Rugiagėlė“, VšĮ „Mūsų kiemelis“ ir „Romuvos“, „Sandoros“ ir Dainų progimnazijų.

 

Suporuotų priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai ir mokytojos jungėsi į virtualų rytmetį, kuriame atsakinėjo į draugų pateiktus klausimus, patys juos uždavė, atliko bendrą užduotį. O užduočių ir klausimų buvo pačių įdomiausių ir įvairiausių: mažieji tikrino vieni kitų žinias apie gimtuosius Šiaulius, Lietuvos sostinę, prezidentą, žymiausius lankomus objektus, Lietuvos upes, kaimynus, nacionalinius paukščius, augalus ir net patiekalus. Užduotys pateiktos įvairiai, reikėjo ir skanuoti QR kodus, ir dalyvauti „Genially“ viktorinoje, atidžiai įsižiūrėti į vaizdinius objektus. Atlikdami bendrą užduotį kartu ant lango piešė Gedimino pilį, iš lego kaladėlių statė raides žodžiams „Lietuva“ ir „Tėvynė“, iš pasirinktų konstruktorių konstravo Gedimino pilį ir Televizijos bokštą, panaudodami pūtimo techniką ir muilo burbulus kūrė trispalvę vėliavą, iš savo iškirptų delniukų gaminosi trispalvę karūną, „keliavo“ po Lietuvos žemėlapį, panaudodami „Bee-bot“ bitutes, prisidėdami prie palaikymo akcijų Ukrainoje, kūrė bendrą vėliavų medį.

 

 

Mūsų darželio vaikai virtualiai susitiko su Šiaulių Romuvos progimnazijos priešmokyklinukais ir jų mokytoja Erika Steponaitiene. Susitikimą iškilmingai pradėjo Lietuvos himnu, grupių prisistatymais, o paskui paeiliui vieni kitiems uždavė po 3 klausimus. Vaikai pagilino ir įtvirtino žinias apie Šiaulių miestą, Lietuvos etnografinius regionus, pagal daiktus-simbolius bandė teisingai įvardinti kalendorines šventes, pagal skambesį – atpažinti lietuvių liaudies instrumentus: kankles, birbynę, skudučius, pagal inscenizuotą vaidinimą – atpažinti legendą apie Puntuko akmenį, pagal pasakojimą – legendą apie S. Darių ir S. Girėną. Paskui pasiskirstę komandomis „keliavo“ po Lietuvą su bitutėmis-robotais „Bee-Bot“ pagal žodinę instrukciją – aplankyti sostinę, arba nuskenavus QR kodą surasti Anykščius ar pagal koordinates pasirinktą miestą. Pabaigoje vaikai ne tik pristatė, kokius miestus „aplankė“, bet ir drauge sušoko bendrą šokį, iš anksto priėmę romuviečių iššūkį išmokti judesius pagal dainą „Tu, Lietuva, Tu mana“.

 

Vaikų mintys po rytmečio: „Patiko susitikti su kito darželio vaikais“, „Patiko statyti raides iš lego“, „Patiko perskaityti klausimus kitiems vaikams“, „Man truputį nesisekė himno dainuoti“, „Man labai patiko su planšete skenuoti“, „Labai gražiai pasipuošę vaikai iš kito darželio buvo, buvo su vėliavėlėmis. Mes gražiai padeklamavome eilėraštį ir nesuklydome“, „Man patiko pūsti burbulus“.

 

Mokytojų mintys po rytmečio: „Tokio pobūdžio renginiai itin naudingi priešmokyklinio amžiaus vaikams. Dalyvaudami panašaus pobūdžio renginiuose jie turi galimybę stebėti bendraamžius ir ne tik mokytis iš jų, bet ir mokytis kartu, pasidalyti savo turimomis žiniomis. Įtraukianti aktyvi veikla skatina vaikų kūrybiškumą ir bendradarbiavimą“, „Vaikai itin laimingi, jiems tai naujos patirtys. Ir lengvas startas, ruošiantis mokyklai“, „Puikus renginys, atitinkantis vaikų amžių, inovatyvus, šiuolaikiškas. Džiaugiuosi, kad jis jau tampa tradiciniu priešmokyklinukų renginiu“.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.