Šiaulių miesto 5–8 kl. mokinių konferencija „Žemė mūsų delnuose“

Asta Venskienė
,
konferencijos organizatorė, Šiaulių „Romuvos“ prog-jos vyresn. technologijų mokytoja

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos iniciatyva vyko miesto nuotolinė 58 klasių mokinių konferencija „Žemė mūsų delnuose“, skirta žemės dienai paminėti. Dalyvavo šešių progimnazijų mokiniai ir mokytojai: „Salduvės“, V. Kudirkos, Medelyno, „Jovaro“, Dainų ir „Romuvos“. Konferencijos dalyviams sveikinimo kalbą tarė „Romuvos“ progimnazijos Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Irma Rimkevičienė. Vedėja džiaugėsi, kad aplinkosaugos klausimai yra svarbūs mokiniams, kad prisidedama prie tvarumo, ekologijos, maisto švaistymo problemų sprendimo, įgyvendinimo, mokomasi antram gyvenimui „prikelti“ daiktus.

 

Pristatyta vienuolika pranešimų. Įdomiuose mokinių pranešimuose atsispindėjo rūpimos aplinkosaugos problemos, kurios apima paukščius, gamtą, maisto švaistymą, medžiagų komponavimą ir įvairių daiktų gaminimą, psichologinę žmonių būseną. Mokiniai įvairių pamokų metu yra skatinami eksperimentuoti, tirti, diskutuoti ir išsakyti nuomonę, kurti ir mokyti kitus, o įgyta patirtimi, gautais rezultatais dalytis projektų pristatymuose, konferencijose. Konferencijoje dalyvavę mokytojai džiaugėsi mokinių pranešimais, drąsino pagyrimais.

 

Tarp pristatymų fizinio ugdymo mokytoja Violeta Budrienė kvietė atlikti fizinio aktyvumo mankšteles. Konferencijos pabaigoje mokiniai dalyvavo „Kahoot“ viktorinoje, kurioje pasitikrino žinias apie gamtos apsaugą. Konferenciją baigėme reflektuodami, puikios nuotaikos, linkėdami susitikti po metų ir vėl pasikalbėti apie aplinkosaugos problemas, apie tai, kaip galėtume prisidėti prie švaresnės ir gražesnės žemės puoselėjimo.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.