Šiauliečiai sutelkė šalies mokytojus į konferenciją „Inovacijos informacinių technologijų ir informatikos ugdyme“

Daiva Bukelytė
,
Šiaulių Didždvario g-jos informacinių technologijų mokytoja ekspertė, Šiaulių m. IT mokytojų metodinio būrelio pirmininkė
Kristina Juodeikienė
,
Šiaulių Dainų prog-jos informacinių technologijų vyresnioji mokytoja, Šiaulių m. IT mokytojų metodinio būrelio narė

Vasario 17 d. vaizdo konferencijų ir pokalbių „Zoom“ platformoje vyko respublikinė mokytojų metodinė-praktinė konferencija „Inovacijos informacinių technologijų ir informatikos ugdyme“. Konferenciją organizavo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras (Jolanta Lembertienė, Šiaulių miesto Švietimo centro metodininkė) ir Šiaulių miesto informacinių technologijų ir informatikos mokytojų metodinė taryba (Daiva Bukelytė, Šiaulių Didždvario gimnazijos informacinių technologijų mokytoja ekspertė; Rima Valčiukienė, Šiaulių suaugusiųjų mokyklos informacinių technologijų mokytoja metodininkė; Kristina Juodeikienė, Šiaulių Dainų progimnazijos informacinių technologijų vyresnioji mokytoja; Jurgita Leliūnienė, Šiaulių Salduvės progimnazijos informacinių technologijų vyresnioji mokytoja; Nijolė Bružaitė, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos informacinių technologijų vyresnioji mokytoja). Džiugu, kad prisijungė beveik 200 dalyvių iš visos Lietuvos (pradinių, pagrindinių, progimnazijų, gimnazijų, vidurinių ir profesinių mokyklų mokytojai, kolegijų ir universitetų dėstytojai, verslo atstovai).

 

Iš viso perskaityti 28 pranešimai. Klausytojai galėjo dalyvauti trijose darbo sekcijose. Prof. dr. Valentina Dagienė papasakojo apie informatinį mąstymą pradinėse klasėse, Nacionalinės švietimo agentūros metodininkas bei pradinio ir pagrindinio ugdymo informatikos bendrosios programos projekto rengimo grupės koordinatorius Povilas Leonavičius supažindino su informatikos išorinio apibendrinamojo vertinimo modelio projektu, pradinio ir pagrindinio ugdymo informatikos bendrosios programos projekto rengimo grupės narys dr. Bronius Skūpas iš Vilniaus licėjaus pademonstravo, kas yra duomenų tyryba, jos pavyzdžius atnaujinamų bendrųjų programų kontekste. UAB „Nord Robotics“ vadovas dr. Remigijus Laurutis papasakojo apie greitėjantį inovacijų ciklą ir jo reikšmę vaikams.

 

Konferencijos metu pristatytos metodinės inovacijos: sėkmingų mokymo(si) aktyvinimo metodų atradimai, kūrybiškas skaitmeninių technologijų taikymas ugdymo procese: aptarta ypač aktuali šiuolaikinėje mokykloje skaitmeninė kompetencija, inovacijos mokyklose robotikos srityje, galimybės STEAM centre Šiaulių akademijoje, dirbtinis intelektas ir duomenų raštingumas informatikos pamokose. Doc. dr. Renata Burbaitė pademonstravo balsu valdomų įtaisų kūrimo Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijoje pavyzdžius.

 

Baigiamojoje dalyje buvo pristatyti UAB „Lantelis“ hibridinio mokymo priemonių sprendimai, UAB „IN RE“ pademonstravo „SolidWorks“ priemonę ir pritaikymą mokymo procese. Džiugu, kad klausytojai išgirdo ir apie naują erdvę „Technology HUB“, kur gerą idėją turintis jaunuolis galėtų gauti techninę bazę, mentorystę, konsultacijas. Pabaigoje Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos prezidentas Aidas Žandaris apibendrino informatikos mokytojų aktualijas, atkreipė dėmesį, kad atnaujinamose Bendrosiose ugdymo programose informatikos ugdymui ir toliau skiriama 1 savaitinė pamoka dviejų mokslo metų trukmės 7–8 klasių koncentrui ir sulaukė dalies mokytojų pritarimo (70 dalyvių), kad informatikos ugdymas kartu su atnaujinamomis Bendrosiomis programomis turėtų būti vykdomas nepertraukiamai, o Bendruosiuose ugdymo planuose 7 ir 8 klasėse būtų skiriama po vieną savaitinę pamoką.

 

Sulaukę antrus metus iš eilės tokio didelio mokytojų susidomėjimo, tikimės, kad tai taps tradicija ir po metų vėl pakviesime kolegas dalytis ugdymo patirtimi bei naujovėmis diegiant atnaujinamas Bendrąsias programas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.