Šiandienos vaikai – ateities visuomenė

Balandžio 19 d. Šiaulių lopšelyje-darželyje „Trys nykštukai“ surengta respublikinė ankstyvojo amžiaus vaikų (iki trejų metų) ugdytojų metodinė-praktinė konferencija „Šiandienos vaikai – ateities visuomenė“. Joje patirtimi dalijosi daugiau nei 60 pedagogų iš Šiaulių, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Telšių, Raseinių.

Per pirmuosius trejus gyvenimo metus įgyta patirtis padeda pažinti save, užmegzti santykius su aplinkiniais ir formuotis gebėjimus pažinti pasaulį. Vaikų iki trejų metų ugdytojams kyla įvairių iššūkių, pradedant vaiko adaptacija darželyje, baigiant sėkminga vaiko pažanga ir pasiekimais. Suprasdami, kad ugdant šio amžiaus vaikus būtina siekti fizinės, pažintinės, emocinės ir socialinės raidos, siekiame kelti ankstyvojo amžiaus vaikų ugdytojų kvalifikaciją ir dalytis gerąja patirtimi su kitais pedagogais.

 

Pirmojoje konferencijos dalyje buvo aptarti ankstyvojo amžiaus vaikų raidos ypatumai, pristatyti tyrimai apie vaikų ir jų tėvų baimes, ankstyvojo amžiaus vaikų kognityvinių funkcijų lavinimą judesiu, diskutuota apie informacines komunikacines technologijas ir inovatyvias priemones dirbant su ikimokyklinukais. Lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ atstovai kalbėjo apie įstaigos ir tėvų bendradarbiavimą lemiančius sėkmės aspektus.

 

Antrojoje konferencijos dalyje pristatyti stendiniai pranešimai ir diskutuota apie ankstyvojo amžiaus vaikų adaptaciją, ugdomosios veiklos planavimo ir organizavimo ypatumus, patirtinio ugdymosi svarbą, edukacinės aplinkos kūrimą. Pedagogės ne tik skaitė žodinius pranešimus, bet ir pristatė filmuotas atviras veiklas, ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo procese taikomas programas ir priemones.

Džiaugiamės konferencijos dalyvių pozityvumu, noru sužinoti ir dalytis.

 

Danguolė Dargienė

Šiaulių l.-d. „Trys nykštukai“ direktorė

Reda Ponelienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.