Šiandieninis mokinys – atsakingas verslininkas rytoj

Sandra Karenauskienė
,
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Radviliškio Lizdeikos gimnazija, turinti gana didelę tarptautinės projektinės veiklos patirtį, balandžio 14 d. pakvietė Lietuvos pedagogus į nuotolinę praktinę konferenciją „Šiandieninis mokinys – atsakingas verslininkas rytoj“. Konferencijos tikslas – aptarti socialinio verslumo sampratą ir verslumo ugdymo svarbą šių dienų mokykloje bei pristatyti veiksmingas verslumo integravimo praktikas, įgytas per penkerius metus įgyvendinant „Erasmus+“ strateginės (mokyklų ir nevyriausybinių organizacijų) partnerytės projektą, pasidalyti pamokų organizavimo metodika ir rekomendacijomis apie socialinio verslumo integravimo į mokomuosius dalykus galimybes.

 

Gimnazijos direktorė Ina Bajarauskaitė, sveikindama konferencijos dalyvius, skatino išdrįsti imtis naujovių, bandyti ir dalytis savo sėkmėmis. Lizdeikiečių iniciatyvą palaikė ir sutiko bendradarbiauti net kelios organizacijos: plenariniame posėdyje Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė Eglė Vaivadienė aptarė socialinio verslumo sampratą švietimo dokumentuose, Nacionalinio socialinės integracijos instituto vadovė Monika Stankevičiūtė dalijosi įžvalgomis apie socialinę atsakomybę ir socialinį verslą, o VšĮ „Humana People to People Baltic“ vadybininkas Julius Norvila ir Josvainių pagrindinės mokyklos mokytoja Virginija Šilkaitienė pristatė ne tik savo veiklą Lietuvoje, bet ir patirtį įgyvendinant socialinės atsakomybės idėją „Valgyk protingai“. Lizdeikos gimnazijos ekonomikos mokytoja Danutė Bitytė aptarė tęstinio projekto tikslus ir uždavinius, įgyvendintus kartu su užsienio šalių partneriais bei tyrimo rezultatus ir idėjas.

 

Antroji konferencijos dalis skirta gerosios patirties sklaidai ir praktinei veiklai. Dirbta trijose grupėse, kurias dalyviai rinkosi patys. Pirmojoje grupėje pristatytos socialinės atsakomybės ir socialinio verslo temų integravimo galimybės fizikos (mokytoja Jurgita Caporkienė), lietuvių literatūros (mokytoja Sandra Karenauskienė) ir informacinių technologijų (mokytoja Gitana Vaičiulienė) pamokose. Mokytojos ne tik aptarė savo pamokas, dalijosi metodais ir patirtimi, bet ir pristatė Šiaurės Makedonijos ekonomikos mokytojos pamokos idėją apie problemos (,,Perteklinis plastikinių buteliukų naudojimas“) sprendimo būdą įkuriant mokinių mokomąją bendrovę, kuri savo entuziazmu ir veikla ženkliai pakeitė bendruomenės požiūrį į plastiko naudojimą. Taip pat pademonstravo programėlių „Mentimeter.com“ ir „Padlet.com“ pritaikymo pamokoje galimybes, apklausdamos grupės dalyvius. Antrojoje grupėje buvo pristatytos matematikos (mokytoja Sonata Vaitiekūnė), geografijos (mokytoja Živilė Laurutienė), ekonomikos ir verslumo (mokytoja Danutė Bitytė) pamokų idėjos. Dalyviai turėjo galimybę praktiškai išbandyti vieną iš pamokoje galimų sėkmingai naudoti įrankių – tai programėlė „Canva“. Trečiojoje darbo grupėje aptarta integruota istorijos ir ekonomikos pamoka (mokytoja Vaida Jankūnienė), matematikos pamoka (mokytoja Židrūna Onaitienė) ir anglų kalbos pamoka (mokytoja Skirmantė Petraitienė), dalytasi patirtimi apie tarpdisciplininius ryšius, mokinių žinių apie socialines veiklas ir socialinę atsakomybę svarbą tolesnėje jų veikloje. Taip pat pristatyta programėlė „Canva“. Apibendrindamas darbo grupėse rezultatus, informacinių technologijų mokytojas Arvydas Kavaliauskas pastebėjo, kad yra gana daug socialinės atsakomybės ir socialinio verslo temų integravimo į mokomuosius dalykus galimybių ir tik nuo mokytojų kūrybiškumo ir entuziazmo priklauso, kaip dažnai tai bus daroma.

 

Baigiamojoje konferencijos dalyje projekto iniciatorė ir koordinatorė pavaduotoja Skirmantė Petraitienė supažindino su projekto rezultatais ir rekomendacijomis. Aptardama projekte dalyvavusių šalių partnerių (Belgijos, Kroatijos, Šiaurės Makedonijos ir Lietuvos) patirtį, atkreipė dėmesį į socialinių kompetencijų ugdymo mokykloje svarbą. Šios temos aktualumą įrodo ir konferencijos dalyvių gausa – dalyvavo apie 150 mokytojų iš Lietuvos ugdymo įstaigų. Džiugu, kad socialinio verslumo integracijos galimybėmis susidomėjo ne tik vidurinio, bet ir pagrindinio, pradinio ir net ikimokyklinio ugdymo mokytojai. Deja, dėl karantino negalėjome vesti atvirų pamokų ir pasidalyti savo patirtimi gyvai, bet konferencijos dalyvių refleksija, teigiami įvertinimai, pagyrimai ir dėl renginio organizavimo, ir dėl gerosios patirties sklaidos bei pasiūlymai bendradarbiauti tik įrodo, kad esame atvira, kūrybiška ir nebijanti iššūkių komanda. 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.